Eikernytt logo - Til hovedsiden
  Din lokalavis på nettet  onsdag 19. desember 2018
Send oss dine tips!
 

  FØRSTESIDEN

   NYTT


Generelle nyheter
Gratulasjoner
Lokale nyheter
Kultur
Næringsliv
Politikk
Kommunevalg 2007
Fylkestingsvalg 2007
Valg 2009
Valg 2011
Valg 2013
Valg 2015
Valg 2017
Valg 2019
Minneord
Personalia
Sport
Kronikker
Politiske leserinnlegg
Leserinnlegg
Nye lokale bøker
Aktiviteter
Tapt og funnet
Fylkesnyheter
Foreninger
Sponsede artikler
Musikknyheter
Filmanmeldelser
Lesernes bidrag

   AKTUELT
Kongsberg og Eiker Tingrett
Det skjer i Eiker
Nye Eiker-borgere
Politidøgnet
Smånytt fra Buskerud
Smånytt fra Nedre Eiker
Smånytt fra Øvre Eiker
Smånytt om sport
Anmeldte dødsfall i Nedre Eiker
Anmeldte dødsfall i Øvre Eiker
Dikt og andre ting
Fakta om Nedre Eiker
Fakta om Øvre Eiker
Fiskum Grendeutvalg
Hokksund Byutvalg
Lokalhistoriske artikler
Ormåsen Grendeutvalg
Røren Grendeutvalg
Skotselv Grendeutvalg
Vestfossen Grendeutvalg
Været i Eiker-bygdene
Fotogallerier
Lesernes egne bilder
 
Bestill bilde
Søk i databasen:

Arkiv
   MARKEDSPLASSEN
Arbeidsmarkedet
Bekjentgjørelser
Bekjentgjørelser NE
Bekjentgjørelser ØE
Boligmarkedet
Firmaguiden
Helse- og velværeguide
Håndverksguiden
Torget
Send inn annonse

  EIKERNYTT.NO

Annonser
Gaver til Eikernytt.no
Kontakt oss
Om oss
Videoarkivet
   

   ANNET
Lenker
Tips oss
Roy's Pressetjeneste
 
Utviklet av InBusiness ASSkjema for
personalia


Autodeler.co.no
TopBilDeler.co.no

Eiendomsmegler
i Drammen


Casinopiloten.com

VIDEOINNSLAG


300 på paintball
turnering i Hokksund


Dramatisk berging
av stor mobilkran


Taket på Fiskum
kirke faller ned i biter


Torgkvartalet i
Mjøndalen åpnet


Store problemer med
vann på Ormåsen skole


Dramatisk husbrann
i Vestfossen


Miljøkveld for
Bolivia i Hokksund


Advarer mot stor
omsetning av hasj


Fair Play på
Ormåsen skole


Sliter med
sykkeltyverier


Ordfører Ann Sire
Fjerdingstad om
bussaken i Vestfossen


Laksesesongen 2013
startet fredag 25.05


Kåret til Årets
Herman 2013


Jens Stoltenberg
besøkte Nedre Eiker


Evakuerer på
Hokksund Camping


Årets russetog 2013


17. mai feiring
i Mjøndalen


17. mai feiring
i Hokksund


Hellefoss reddet
Oppstart etter pinse


14 år og satser
på bilcross


Trond Giske på
Loe Betongelementer


Gla-Dag 2013
i Skotselv


Markering av
8. mai i Hokksund


Sesongåpning på
Vestfossen Kunstlab.


Sesongåpning på
Nøstetangen Museum


1. mai markering
i Vestfossen 2013


Kvinne drept av
samboer i Krokstadelva


Bølgen & Moi vartet
opp under Damenes Aften


Moteshow for MIF
i Mjøndalen


Klubber fikk hjerte-
starter i gave


Allmøte for ansatte
ved Hellefoss og Vafoss


Steinberg ILs klubbhus
totalskadet i brann


Eiker Aktivitetssenter
på Hoensvannshotellet


Jubileumsforestillingen
Skjer'a? Fiskum Barne-
og Ungdomsteater


Stor brannøvelse
da låve ble antent


Kulturpanorama i
Hokksunds storstue


Trafikkulykke på
Horgen i Nedre Eiker


Nedre Eiker Barne- og
ungdomsteater - Peter Pan


Rein Alexander i
Vestfossen kirke


Kraftig front mot front
på E 134 i Mjøndalen


Grendemøte om
Hoensmarkas fremtid


Skidag i regi av HIL
på Hobbelstad


Gangvei skaper
strid på Røren


UKM i Øvre Eiker


MGP Jr. på
Røren skole


Lærere på kurs for
å lage økologisk mat


Kvinne påkjørt
av lastebil i Mjøndalen


UKM i Nedre Eiker


Bredtransport fra
Skotselv til Drammen


Aktiv åpning av
Aktiv Eikers kontorer


Russen stiller opp
for Kreftforeningen


Frida ødela et
normalt politiår i EikerBer om fengsel i 2 år og 6 måneder for hovedmann

Av Roy Hansen
,  08.03.18


Rettsaken mot de seks som er tiltalt for brudd på dyrevelferdsloven, går mot slutten i Kongsberg og Eiker Tingrett. Aktor vil at hovedmannen fra Buskerud skal sone to år og seks måneder i fengsel, minus varetekt.

Rettsaken mot de seks tiltalte etter dyrevelferdsloven i Kongsberg og Eiker Tingrett går mot slutten. Aktor vil be om fengsel for samboerparet fra Buskerud.


Silje Talmo følger rettssaken og skriver fra den for Eikernytt.no. Hun er ikke journalist, men engasjert i saken på grunn av sitt engasjement for dyr og dyrehold. Her skriver hun sin oppfatning av saken.

Retten 06.03 og 07.03.2018

Rettssaken er nå inne i sin siste uke med prosedyrer, først fra aktor og deretter prosedyrer fra forsvarerne. Det hele avsluttes med mulighet for replikk og duplikk på fredag 9. mars.

Tirsdag startet med at utsettelsesforslaget fra advokatene ikke ble tatt til følge. Deretter fulgte helt avsluttende dokumentasjon og kommentarer før det var duket for aktoratets prosedyrer.

Medaktor Lars-KasparAndersen starter prosedyren med å skissere generelt fra det juridiske utdraget. Andersen redegjorde for generelle regler rundt norsk jurisdiksjon (staters adgang til å straffeforfølge sine egne borgere) som fremkommer tydelig i straffeloven 1902 §12, 3c/straffeloven 2005 §5 og klargjorde for retten en rekke argumenter for at norske myndigheter kan straffe norske borgere for handlinger begått i utenlandet.

Bestemmelsene som omfatter jurisdiksjon er vesentlig for at landets borgere ikke skal nyte strafferettslig immunitet og for å hindre straffefrihet.

Konklusjonen til aktoratet er at både viltloven og dyrevelferdslovens straffebestemmelser kan anvendes for å pådømme handlinger begått i utlandet.

På onsdag fortsatte aktor Grotli prosedyrene mer konkret med henvisning til lovforarbeider, domsavsigelser og rettspraksis m. m. rundt hver enkelt tiltalepost og hver enkelt tiltalt i saken.

Grotli viser til en rekke høyesterettsdommer, dommer fra lagmannsretten og ulike tingrettsdommer. Blant annet kan nevnes en dom i Høyesterett i strømhalsbåndsaken og høyesterettsdom i Gjøa-saken. Andre dommer som ble trukket fram var Lukas-dommen og dommen i ulvesaken. Naturlig nok nevnte aktor Grotli en tidligere dom fra Sør-Østerdal tingrett hvor han selv aktorerte. En jeger ble der dømt til fengsel i 7 måneder for ulovlig jakt med hund m.m.

Aktor Grotli påpeker videre en rekke straffeskjerpende momenter i saken og gjør retten oppmerksom på at listen på ingen måte er uttømmende. Av straffeskjerpende omstendigheter kan nevnes:

- Graden av utvist skyld: Forsettlig, overlagte og planlagte handlinger.

- Handlingene er begått av flere i fellesskap.

- Allmennpreventive hensyn.

- Tidsaspektet: Ugjerningene har foregått over en lang tidsperiode.

- De tiltalte viser manglende anger (her vises det til SMS mellom de tiltalte etter politiets første aksjon hvor de gleder seg til å gjenoppta aktivitetene).

- Ugjerningene har foregått på en særlig hensynsløs og grov måte.

- Handlingene har funnet sted i påsyn og nærvær av barn under 15 år.

- Straffelovens (1902) § 62 om bruk av fellesstraff for de straffbare forholdene er skjerpende.

Aktor finner få eller ingen formildende omstendigheter av betydning. Aktor framholder at det for samtlige er lite grunnlag for tilståelsesrabatt, men noe fradrag er rimelig. Fradrag for utholdt varetekt er naturlig og beror på ca. 16 dager for alle mennene og 1-2 dager for kvinnene.

Felles påstand for samtlige tiltalte:

De tiltalte dømmes i tråd med tiltalebeslutningene, med endringer.

Aktors påstand for samtlige tiltalte er at de skal dømmes til å betale saksomkostninger fastsatt etter rettens skjønn.

Fratrekk av varetekt av ulik art.

Felles påstand for samtlige tiltalte med individuell variasjon:

Inndragning av våpen og ammunisjon og andre gjenstander for de tiltalte dette måtte gjelde (tre av mennene i saken).

For de to tiltalte hovedmennene gjelder felles påstand om: Tap av jaktrett i 5 år (gjelder f.o.m rettskraftig dom). Ny jegerprøve må avlegges dersom de skulle ønske å jakte etter dette. For de to andre tiltalte mennene gjelder tap av jaktrett i 2 år (med samme vilkår som over).

Aktivitetsforbud på ubestemt tid, med minstetid på 5 år (fra rettskraftig dom) for 5 av de tiltalte hva angår omgang med ulike dyr (pattedyr, fugler, krypdyr og amfibier) Prøvingsadgang via Mattilsynet etter søknad.

Aktor legger ned følgende individuelle påstander for fengselsstraff/annen straff:

Samboerparet fra Buskerud:
Forbud mot å: Eie, holde, stelle, trene, bruke eller ha tilsyn med alle typer pattedyr, fugler, krypdyr og amfibier.

Mann: Fengsel i 2 år og 6 måneder.
Kvinne: (Tidligere ansatt ved dyreklinikk): 9 måneders fengsel.

Samboerparet fra Østfold:
Forbud mot å: Eie, holde, stelle, trene, bruke eller ha tilsyn med pattedyr.
Mann: 1 år og 6 måneders fengsel.
Kvinne: 90 dagers fengsel.

De øvrige mennene:
En svenske med tilknytning til både Buskerud og Vestlandet og en mann fra Østfold: 90 dagers fengsel. For svensken; tilsvarende forbud mot hold og eie osv. av pattedyr.
Tips en venn om denne nyheten.
Til:    Fra:   

« Tilbake
 MENINGSMÅLING

Har det blitt for mye blinkende julelys på husene?
Ja
Nei
Vet ikke
Svar til nå: 173
Ja: 54.91%
Nei: 43.93%
Vet ikke: 1.16%