Eikernytt logo - Til hovedsiden
  Din lokalavis på nettet  tirsdag 16. juli 2019
Send oss dine tips!
 

  FØRSTESIDEN

   NYTT


Generelle nyheter
Gratulasjoner
Lokale nyheter
Kultur
Næringsliv
Politikk
Kommunevalg 2007
Fylkestingsvalg 2007
Valg 2009
Valg 2011
Valg 2013
Valg 2015
Valg 2017
Valg 2019
Minneord
Personalia
Sport
Kronikker
Politiske leserinnlegg
Leserinnlegg
Nye lokale bøker
Aktiviteter
Tapt og funnet
Fylkesnyheter
Foreninger
Sponsede artikler
Musikknyheter
Filmanmeldelser
Lesernes bidrag

   AKTUELT
Kongsberg og Eiker Tingrett
Det skjer i Eiker
Nye Eiker-borgere
Politidøgnet
Smånytt fra Buskerud
Smånytt fra Nedre Eiker
Smånytt fra Øvre Eiker
Smånytt om sport
Anmeldte dødsfall i Nedre Eiker
Anmeldte dødsfall i Øvre Eiker
Dikt og andre ting
Fakta om Nedre Eiker
Fakta om Øvre Eiker
Fiskum Grendeutvalg
Hokksund Byutvalg
Lokalhistoriske artikler
Ormåsen Grendeutvalg
Røren Grendeutvalg
Skotselv Grendeutvalg
Vestfossen Grendeutvalg
Været i Eiker-bygdene
Fotogallerier
Lesernes egne bilder
 
Bestill bilde
Søk i databasen:

Arkiv
   MARKEDSPLASSEN
Arbeidsmarkedet
Bekjentgjørelser
Bekjentgjørelser NE
Bekjentgjørelser ØE
Boligmarkedet
Firmaguiden
Helse- og velværeguide
Håndverksguiden
Torget
Send inn annonse

  EIKERNYTT.NO

Annonser
Gaver til Eikernytt.no
Kontakt oss
Om oss
Videoarkivet
   

   ANNET
Lenker
Tips oss
Roy's Pressetjeneste
 
Utviklet av InBusiness ASSkjema for
personalia


Autodeler.co.no
TopBilDeler.co.no

www.autodoc.co.no

Eiendomsmegler
i Drammen

Casinopiloten.com

VIDEOINNSLAG


300 på paintball
turnering i Hokksund


Dramatisk berging
av stor mobilkran


Taket på Fiskum
kirke faller ned i biter


Torgkvartalet i
Mjøndalen åpnet


Store problemer med
vann på Ormåsen skole


Dramatisk husbrann
i Vestfossen


Miljøkveld for
Bolivia i Hokksund


Advarer mot stor
omsetning av hasj


Fair Play på
Ormåsen skole


Sliter med
sykkeltyverier


Ordfører Ann Sire
Fjerdingstad om
bussaken i Vestfossen


Laksesesongen 2013
startet fredag 25.05


Kåret til Årets
Herman 2013


Jens Stoltenberg
besøkte Nedre Eiker


Evakuerer på
Hokksund Camping


Årets russetog 2013


17. mai feiring
i Mjøndalen


17. mai feiring
i Hokksund


Hellefoss reddet
Oppstart etter pinse


14 år og satser
på bilcross


Trond Giske på
Loe Betongelementer


Gla-Dag 2013
i Skotselv


Markering av
8. mai i Hokksund


Sesongåpning på
Vestfossen Kunstlab.


Sesongåpning på
Nøstetangen Museum


1. mai markering
i Vestfossen 2013


Kvinne drept av
samboer i Krokstadelva


Bølgen & Moi vartet
opp under Damenes Aften


Moteshow for MIF
i Mjøndalen


Klubber fikk hjerte-
starter i gave


Allmøte for ansatte
ved Hellefoss og Vafoss


Steinberg ILs klubbhus
totalskadet i brann


Eiker Aktivitetssenter
på Hoensvannshotellet


Jubileumsforestillingen
Skjer'a? Fiskum Barne-
og Ungdomsteater


Stor brannøvelse
da låve ble antent


Kulturpanorama i
Hokksunds storstue


Trafikkulykke på
Horgen i Nedre Eiker


Nedre Eiker Barne- og
ungdomsteater - Peter Pan


Rein Alexander i
Vestfossen kirke


Kraftig front mot front
på E 134 i Mjøndalen


Grendemøte om
Hoensmarkas fremtid


Skidag i regi av HIL
på Hobbelstad


Gangvei skaper
strid på Røren


UKM i Øvre Eiker


MGP Jr. på
Røren skole


Lærere på kurs for
å lage økologisk mat


Kvinne påkjørt
av lastebil i Mjøndalen


UKM i Nedre Eiker


Bredtransport fra
Skotselv til Drammen


Aktiv åpning av
Aktiv Eikers kontorer


Russen stiller opp
for Kreftforeningen


Frida ødela et
normalt politiår i EikerStatsbudsjettforslag med mange reaksjoner

Av Redaksjonen
,  08.10.18


Siv Jensen la i dag kl. 10.00 fram forslag for neste års statsbudsjett og det mangler som vanlig ikke på kommentarer fra en lang rekke politikere og ikke minst interesseorganisasjoner. Her kan du lese forslagets virkning generelt og for Buskerud spesielt.

Finansminister Siv Jensen la i dag fram forslag til statsbudsjett for neste år. Nå skal dette behandles i Stortinget og det knyttes stor spenning til hva KrF velger å gjøre.
Kunnskap
Regjeringen foreslår å videreføre satsingen på økt lærertetthet for 1. – 10. trinn, og vil bevilge 74,1 millioner kroner i øremerket tilskudd.

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 16 millioner kroner til ny ordning med fylkesvise mobbeombud. Hvert fylke vil få 500.000 kroner til ordningen.

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen over 200 millioner kroner til tre ordninger som vil hjelpe flere innvandrere ut i arbeid og hjelpe flere ungdommer med kort botid til å fullføre videregående. Det er en økning på 60 millioner kroner siden 2018.

Kommunene kan søke om tilskudd fra ordningen «Jobbsjansen del A», som er rettet mot innvandrerkvinner, og fylkeskommunene kan søke om midler til «Jobbsjansen del B» for støtte til kombinasjonsklasser der ungdom kan ta grunnopplæring og videregående opplæring samtidig.

I tillegg kan kommunene søke om tilskudd fra ordningen for utvikling av kommunale integreringstiltak, blant annet til utprøving av ulike modeller for arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører. Innvandrerkvinner vil være en prioritert målgruppe.

Veisatsing
E 16 Eggemoen – Jevnaker – Olum, Ringerike kommune i Buskerud og Jevnaker kommune i Oppland. Anleggsarbeidene startet opp i 2018 ventes åpnet for trafikk i 2021. Arbeidene med lokalveinettet ventes ferdigstilt i 2022. Regjeringen foreslår å bevilge 80 millioner kroner i statlige midler. I tillegg er det lagt til grunn at 520 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet.

E 16 Bjørum – Skaret, Bærum kommune i Akershus og Hole kommune i Buskerud. Prosjektet omfatter bygging av en ny firefelts vei. Det skal bygges en tunnel under Sollihøgda, og en tunnel under Bukkesteinshøgda. Utbyggingen vil gi et sammenhengende tilbud for gående og syklende på hele strekningen. Dagens E 16 vil inngå i et lokalveisystem.

Det legges opp til anleggsstart i april 2019, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2023. Regjeringen foreslår å bevilge i alt 250 millioner kroner til E 16 Bjørum – Skaret til forberedende arbeider, hvorav 50 millioner kroner i statlige midler og 200 millioner kroner som forutsettes å komme fra bompengeselskapet.

E 134 Damåsen – Saggrenda, Kongsberg og Øvre Eiker kommuner. Prosjektet omfatter bygging av 13,2 km vei i ny trasé forbi Kongsberg. Om lag 8,5 km bygges som firefelts vei, og resten som tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Det bygges fire tunneler med en samlet lengde på om lag 4,5 km. Anleggsarbeidene startet i juni 2015, og ny vei ventes åpnet for trafikk i oktober 2019. Det settes av 450 millioner kroner i 2019. I tillegg er det lagt til grunn 50 millioner kroner i bompenger.

E 134 Mjøndalen – Langebru, Nedre- og Øvre Eiker kommuner. Det prioriteres midler til trafikksikkerhetstiltak ved å bygge midtrekkeverk.

Rv. 23 Merraskott- og Elgskauåstunnelene i Hurum og Røyken kommuner Det settes av midler til finansiere arbeidene med å utbedre tunnelen.

Rv. 7 Gol, Gol kommune. Det prioriteres midler til byggingen av døgnhvileplass ved Gol.

Rv. 52. Det prioriteres å starte arbeidene med å utbedre en delstrekning på rv. 52.

Planlegging
Reguleringsplan for E 134 Saggrenda – Elgsjø, Kongsberg og Notodden kommuner i Buskerud og Telemark.

Reguleringsplan for delstrekninger på Rv. 7 og Rv. 52.

Kommunedelplan for Rv. 23 Linnes – kryss E18, Lier kommune.

Kommunedelplan for Rv. 35 Hokksund, Åmot, Modum og Øvre Eiker kommuner.

Kollektivtransport, sykkel og gange i byområdene.

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene, Drammen, Kongsberg, Lier, Nedre og Øvre Eiker kommuner og Buskerud fylkeskommune.

Belønningsavtaler er avtaler staten inngår med lokale parter for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i byområdene. Buskerudbyen (Buskerud fylkeskommune og kommunene Drammen, Kongsberg, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker) har belønningsavtale for perioden 2018–2019 på totalt 166 millioner kroner. For 2019 er det satt av 80 millioner kroner.

Det tas sikte på at belønningsmidlene skal gå inn i en kommende byvekstavtale for Buskerudbyen. Staten vil legge til rette for at forhandlingene kan komme i gang så raskt de nødvendige avklaringene er på plass.

Jernbane
Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E 16: Bærum, Hole og Ringerike kommuner.

Regjeringen foreslår å bevilge 1.016 millioner kroner til videre planlegging av fellesprosjektet Ringeriksbanen/E 16 Høgkastet – Hønefoss, med sikte på byggestart i 2021. Fellesprosjektet skal gi kortere reisetid mellom Oslo, Hønefoss og Bergen.

InterCity Vestfoldbanen: Drammen – Kobbervikdalen, Drammen kommune.

Det er satt av 602 millioner kroner til byggestart på Drammen – Kobbervikdalen. Prosjektet omfatter 9 kilometer nytt dobbeltspor på strekningen, ombygging av Drammen stasjon og 2 kilometer dobbeltspor til Gulskogen stasjon, samt utvidelse og ombygging av Gulskogen stasjon.

Notodden kollektivterminal, Notodden kommune. Regjeringen foreslår å bevilge totalt 754 millioner kroner innenfor programområdet «Kapasitetsøkende tiltak» til å planlegge tiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell og som gir en robust infrastruktur og økt kapasitet i jernbanenettet. I Buskerud skal elektrifisering til Notodden kollektivterminal stå ferdig.

Hønefoss-Follum, Ringerike kommune. Regjeringen foreslår å bevilge totalt 431 millioner kroner innenfor programområdet «Mer gods på bane». Dette skal gå til tiltak rettet mot å bedre vilkårene og øke kapasiteten for godstransport på jernbanen, noe som kan bidra til å flytte mer godstransport over til tog. Det skal planlegges videre for flere kryssingsspor, sanering av planoverganger og terminaltiltak. I Buskerud prioriteres nettverksforbedringer gjennom elektrifisering av Hønefoss–Follum.

Vedlikehold og fornying
Regjeringen foreslår å bevilge 4.389 millioner kroner til vedlikehold i 2019. I tillegg kommer midler til ERTMS-prosjektet som tidligere omtalt. Av vedlikeholdsmidlene skal minst 2.160 millioner kroner anvendes til fornying. Dette omfatter større systematiske tiltak for å ivareta den langsiktige funksjonaliteten og standarden i anleggene, samt mindre tiltak som skal ivareta sikkerheten inntil mer omfattende tiltak kan settes i verk.

Fornying av jernbaneinfrastrukturen bidrar til å opprettholde og utvikle realverdiene og standarden i eksisterende jernbaneinfrastruktur. Dette er avgjørende for å kunne nå de langsiktige målene for driftsstabilitet. Målene er nå til vurdering i departementet etter at Jernbanedirektoratet har gjennomgått dem.

Programområde «Sikkerhet og miljø»
Regjeringen foreslår å bevilge 360 millioner kroner til tiltak for å opprettholde eller forbedre sikkerheten og miljøet rundt eksisterende infrastruktur. Dette omfatter tiltak for sikring og sanering av planoverganger, rassikring, tunnelsikkerhet, teknisk trafikksikkerhet og miljøtiltak.

Bane NOR analyserer jernbanestrekningene for å identifisere risikoforhold og prioritere tiltak. Basert på en samlet vurdering av risikobildet skal Bane NOR gjennomføre tiltak for å forebygge ulykker på planoverganger, forhindre avsporing og sammenstøt mellom tog, rassikringstiltak mv. Målet er at alle tiltak skal bidra til å opprettholde eller forbedre sikkerhetsnivået.

Programområde «Tekniske tiltak»
Regjeringen foreslår å bevilge 159 millioner kroner til tiltak på jernbanens interne tele- og datakommunikasjonsnett. Økt etterspørsel etter informasjonsoverføring til ulike formål innen jernbaneinfrastrukturen skaper behov for økt kapasitet. Etterspørselen øker kontinuerlig og kan ikke innfris av eksisterende systemer. Målet er at alle disse tiltak skal bidra til å sikre at systemene er tilgjengelige, med tilstrekkelig kapasitet og funksjonalitet, og blir mindre sårbare for ytre påvirkninger. Tekniske tiltak bidrar til styrket driftsstabilitet og robusthet på jernbanen.

Elektronisk kommunikasjon (Ekom)
Tilskudd til bredbåndsutbygging: Regjeringen foreslår å bevilge om lag 100 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging, som vil fordeles mellom fylkene. Midlene vil sikre et nytt eller forbedret bredbåndstilbud til flere tusen husstander. Siden 2014 har tilskudd til bredbånd sørget for slikt tilbud til over 40 000 husstander.

Telesikkerhet og teleberedskap
Regjeringen foreslår å bevilge over 180 millioner kroner til telesikkerhet og teleberedskap, som blant annet går til forsterket ekom i utvalgte kommuner. De siste fem årene har til sammen over 30 kommuner fått midler til forsterket ekom, som sikrer kommunikasjon ved hendelser, for eksempel langvarig strømbortfall som følge av ekstremvær. Nye kommuner vil få forsterket ekom i 2019. I tillegg til dette bevilges det penger til blant annet pilot for alternativt kjernenett, for å bidra til flere nett som knytter forbindelser over lange avstander regionalt eller nasjonalt i Norge, og tilrettelegging for fiberkabler til utlandet.

Post
Statlig kjøp av post- og banktjenester: Regjeringen foreslår å bevilge over 600 millioner kroner til kjøp av post- og banktjenester i 2019. Midlene går til postomdeling fem dager i uken i hele landet, banktjenester i landpostnettet, lørdagsomdeling av aviser i distriktene og gratis blindeskriftsendinger.

Helse
Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 48 millioner kroner til gjennomføring av Leve hele livet i 2019. Målet med reformen er at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg og aktiv alderdom. Reformen handler om det som ofte svikter i tilbudet til eldre; mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenesten. Det handler også om å utvikle et mer aldersvennlig Norge.

Det skal opprettes et regionalt støtteapparat som blant annet skal drive nettverksarbeid og bistå kommunene i planlegging og arbeid med reformen.

26 millioner kroner av bevilgningen skal brukes til støtteapparatet, fordelt slik:
10 millioner kroner til fylkesmennene.
10 millioner kroner til KS.
6 millioner kroner til utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester.

Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til å styrke rekrutteringstilskuddet for kommuner som ansetter psykolog. Midlene inngår i den kommende Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. Fra 1. januar 2020 har regjeringen lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. Frem til lovplikten trer i kraft, vil kommuner som rekrutterer psykolog, kunne motta et årlig tilskudd per psykologårsverk.

Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til 450 nye dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens. Tilskuddssatsen foreslås økt fra 30 til 50 prosent per plass. Målet er å stimulere til raskere oppbygging av et slikt tilbud.

Regjeringen foreslår å bevilge midler til om lag 1.500 heldøgns omsorgsplasser over hele landet. I forslaget heter det at tilskuddet skal splittes på to budsjettposter. En post skal brukes til netto tilvekst av omsorgsplasser og en post til rehabilitering og utskifting av eksisterende heldøgns omsorgsplasser.

Innovasjon og næring
Forskning og innovasjon i næringslivet: I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å bevilge mer enn 9,7 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett. Det er en dobling siden regjeringen tiltrådte i 2013.

Det er en historisk satsing, som vil bidra til at næringslivet blir grønnere, smartere og mer nyskapende. Inkludert i denne summen er Skattefunn-ordningen (som gir bedrifter som driver med forskning og utvikling skattefradrag), og skatteinsentiv-ordningen, som gir skattefradrag ved langsiktige investeringer i oppstartsselskaper (Kapitalfunn). Over 3 milliarder kroner kommer som følge av økt bruk av Skattefunn-ordningen blant norske bedrifter.

Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst for norsk økonomi. Det kommer norske arbeidsplasser til gode, og legger til rette for et bærekraftig velferdssamfunn. Forsknings- og innovasjonsordningene i Innovasjon Norge og Forskningsrådet (som deler ut penger til bedriftene) er landsdekkende. Bedrifter i Buskerud kan søke om penger i alle disse programmene.

For 2017 ble det gitt 36,6 millioner kroner i forskning og utvikling direkte til bedrifter i Buskerud gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2017 fikk prosjekter fra Buskerud 186,4 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge.

Maritim næring
Norge er en sjøfartsnasjon og en stormakt på havet. Praktisk kunnskap fra sjøen har mye å si for vår evne til å konkurrere i verdenstoppen. I 2017 jobbet nesten 20.000 norske sjøfolk på norske skip.

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk skal sikre norsk maritim kompetanse, den skal sikre rekruttering av norske sjøfolk, og den skal gi konkurransedyktige vilkår for rederier med skip under norsk flagg. Ordningen innebærer at rederiene kan søke om tilskudd for mannskapet om bord på sine skip med norske flagg. Siden 2013 har overslagsbevilgningen i ordningen økt med om lag 430 millioner kroner, og i 2019 foreslår regjeringen å bevilge 2,05 milliarder kroner til sysselsetting av sjøfolk.

I 2017 var om lag 100 sjøfolk i Buskerud omfattet av tilskuddsordningen.

Teknisk-industrielle institutter
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 40 millioner kroner til de teknisk-industrielle instituttene i 2019. Norge trenger forskningsinstitusjoner som kan levere solid forskning til næringslivet i årene som kommer. Dette er en del av opptrappingsplanene i langtidsplanen for forskning, og gir instituttene mulighet til å styrke sin langsiktige kunnskapsoppbygging.

Forskningsinstituttene er en del av regjeringens forsknings- og innovasjonssatsing. De teknisk-industrielle instituttene er den klart største gruppen, og består av et bredt fagområde innenfor naturvitenskap og teknologi. De opererer ofte på internasjonalt nivå, og er en viktig aktør for å hente hjem ny kunnskap til norsk næringsliv. Eksempler på slike institutter er SINTEF, Norges Geotekniske Institutt, Institutt for energiteknikk og Norce.

Klima og miljø
Enova er et viktig virkemiddel i regjeringens klima- og energipolitikk. I 2017 tildelte Enova 2,3 milliarder kroner som skal bidra til å realisere mer enn 900 energi- og klimaprosjekter i næringslivet og offentlig sektor. Enova støttet prosjekter i alle fylker. Hele prosjektlisten ligger på enova.no.

Regjeringen foreslår en økning av overføringene til Enova gjennom Klima- og energifondet med 344,5 millioner kroner i 2019. Midlene skal prioriteres til tiltak som gir størst utslippsreduksjon i ikke-kvotepliktig sektor. Med regjeringens forslag til økning tilføres Enova over 3 mrd. kroner gjennom Klima- og energifondet i 2019.

I 2016 ble det opprettet en tilskuddsordning for kommunale klimatiltak, «Klimasats», i Miljødirektoratet. I 2018 ble det tildelt 150 millioner kroner til 124 kommuner og 170 ulike prosjekter. Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med en bevilgning på 156,8 millioner kroner i 2019.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene (vernet etter naturmangfoldsloven) med 10 millioner kroner, og bevilgningen til besøkssenter med 1 million kroner. Forslaget har virkning for verneområder og besøkssentre i alle fylker.

Regjeringen foreslår å styrke Kulturminnefondet med 4,2 millioner kroner i 2019. Totalt bevilges 116,32 millioner kroner i 2019 til tilskudd slik at private eiere over hele landet kan sette i stand verneverdige eiendommer.

Arbeidet med rovviltforvaltning styrkes i 2019. Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til Statens naturoppsyns feltpersonell og forebyggende tiltak i områder som opplever store skader fra rovvilt på beitedyr med 15 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tiltak mot fremmede skadelige arter med 10 millioner kroner i 2019. Den økte bevilgningen skal gå til myndighetenes arbeid med bekjempelsestiltak i regi av Statens naturoppsyn og fylkesmennene.

Regjeringen vil prioritere bevilgningene til norsk skogvern på et høyt nivå også i 2019, med en bevilgning på 444,6 millioner kroner, for å sikre god fremdrift i arbeidet med å verne 10 prosent av skogen. Det ventes i 2019 vern av nye skogområder blant annet i Buskerud.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 10 millioner kroner til bekjemping av fremmede skadelige arter, blant annet til fjerning av stillehavsøsters i områder med store naturmangfolds- og friluftslivsverdier.

Kultur
Regjeringen foreslår å bevilge tilskudd til drift av særskilte idrettsanlegg, totalt 4,5 millioner kroner til Vikersund skiflygingsbakke og Lillehammer bob- og akebane i Oppland.

Regjeringen foreslår å bevilge 1,5 millioner kroner til Brageteatret og 800.000 kroner til Norsk Bergverksmuseum, for å styrke arbeidet med mangfold, inkludering og bekjempelse av fattigdom i 2019.

Brageteatret vil styrke arbeidet rettet mot barn og unge ved å skape mest mulig demokratiske møteplasser, og ved å forsøke å møte alle typer publikummere uansett kulturell kompetanse. De ønsker å utvikle ny forestilling for ungdom.

Norsk Bergverksmuseum har de siste årene jobbet godt sammen med Kongsberg norsksenter. For å få et enda bedre utbytte av dialogen med de ulike innvandrergruppene ønsker museet å knytte en person fra dette miljøet tettere opp til museet og museets øvrige stab. Samtidig vil dette være en god arbeids- og språkerfaring for den som får muligheten.

Forsvar
Regjeringen foreslår å bruke om lag 75 millioner kroner til forsvarssektorens eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter i Buskerud. Midlene vil i hovedsak bli benyttet til å videreføre prosjektet ved Forsvarets satelittstasjon på Eggemoen. Heimevernets treningsmengde i Buskerud økes.

Flom- og skredsikring
Regjeringen foreslår å bevilge 349 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, hvorav om lag 294 millioner kroner til gjennomføring kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at blant annet sikringstiltak i Buskerud vil bli prioritert i 2019, inkludert videreføring av flomsikring i Nedre Eiker kommune.

Landbruk
I jordbruksoppgjøret 2018 er det satt av 4 millioner kroner til områderettede tiltak i 2019, fordelt på fjellandbruket og arktisk landbruk.

Det er satt av 2 millioner kroner til fjellandbruket i 2019, som omfatter fjellandbruket i Trøndelag, Oppland og Hedmark, Telemark og Buskerud. Satsingen skal bygge videre på erfaringene fra tilsvarende satsing i perioden 2014-2016, der det ble lagt vekt på rekruttering til næringen og utvikling av potensialet for økt verdiskaping i fjellandbruket.

Områdesatsing
Regjeringen foreslår å bevilge 10,6 millioner kroner til områdesatsing på Fjell i Drammen.

Buskerud fylke
Anslag på vekst i frie inntekter:
Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2018 til 2019 er anslått til 2,8 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2018. Dette anslaget inkluderer en oppjustering av skatteanslaget for 2018 med 2,4 milliarder kroner fra revidert nasjonalbudsjett for 2018. Kostnadsveksten i kommunesektoren i 2019 er anslått til 2,8 pst.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2019 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert skatteutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert.

Ved fordeling av skatteinntekter for 2018 og 2019 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2017. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2018. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Buskerud
Vekst i frie inntekter fra 2018 til 2019:
Fra 2018 til 2019 er det på landsbasis anslått en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,9 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2018. Kommunene i Buskerud anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,1 prosent.

I Buskerud har 13 av 21 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Krødsherad kommune med 5,8 prosent, mens Nore og Uvdal kommune har lavest vekst med 1,7 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2018.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Buskerud i 2017 utgiftskorrigerte frie inntekter på 98 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene.

I Buskerud hadde 9 av 21 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene imellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene og fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1¾ prosent av driftsinntektene for kommunene samlet.

Kommunene i Buskerud hadde i 2017 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 3,4 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 3,8 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens og fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler og er et uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Buskerud hadde i gjennomsnitt 60.548 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2017. Landsgjennomsnittet var 66.830 kroner per innbygger.

Buskerud fylkeskommune
Vekst i frie inntekter fra 2018 til 2019:
Fra 2018 til 2019 er det på landsbasis anslått en nominell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter på 2,3 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2018. Buskerud fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,7 prosent (fra anslag på regnskap for 2018) i 2019.

Finansielle indikatorer
Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 4 prosent av driftsinntektene for fylkeskommunene samlet.

Buskerud fylkeskommune hadde i 2017 et netto driftsresultat på 3,2 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet uten Oslo var 4,3 prosent.

Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 10 073 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet uten Oslo lå på 12 208 kroner per innbygger.

Øvre og Nedre Eiker kommuner
Ifølge en tabell i forslaget til statsbudsjett vil Øvre Eiker får en økning i frie inntekter på 37.789.000 kroner. Det er en vekst på 3,8 prosent. Kommunen vil få totalt 1,023 milliarder i frie inntekter neste år.

For Nedre Eiker er forslaget på 42.435.000 kroner - en vekst på 3,3 prosent. De vil motta vel 1,338 milliarder kroner i frie inntekter neste år.
Tips en venn om denne nyheten.
Til:    Fra:   

« Tilbake
 MENINGSMÅLING

Bør vi si i fra til småbarnsforeldre som drikker for mye på ferie?
Ja
Nei
Vet ikke
Svar til nå: 172
Ja: 71.51%
Nei: 27.33%
Vet ikke: 1.16%