Eikernytt logo - Til hovedsiden
  Din lokalavis på nettet  lørdag 29. februar 2020
Send oss dine tips!
 

  FØRSTESIDEN

   NYTT


Generelle nyheter
Gratulasjoner
Lokale nyheter
Kultur
Næringsliv
Politikk
Kommunevalg 2007
Fylkestingsvalg 2007
Valg 2009
Valg 2011
Valg 2013
Valg 2015
Valg 2017
Valg 2019
Minneord
Personalia
Sport
Kronikker
Politiske leserinnlegg
Leserinnlegg
Nye lokale bøker
Aktiviteter
Tapt og funnet
Fylkesnyheter
Foreninger
Sponsede artikler
Musikknyheter
Filmanmeldelser
Lesernes bidrag

   AKTUELT
Kongsberg og Eiker Tingrett
Det skjer i Eiker
Nye Eiker-borgere
Politidøgnet
Smånytt fra tidligere Nedre Eiker
Smånytt fra Viken
Smånytt fra Øvre Eiker
Smånytt om sport
Anmeldte dødsfall i Nedre Eiker
Anmeldte dødsfall i Øvre Eiker
Dikt og andre ting
Fakta om Nedre Eiker
Fakta om Øvre Eiker
Fiskum Grendeutvalg
Hokksund Byutvalg
Ormåsen Grendeutvalg
Røren Grendeutvalg
Skotselv Grendeutvalg
Vestfossen Grendeutvalg
Været i Eiker-bygdene
Fotogallerier
Lesernes egne bilder
 
Bestill bilde
Søk i databasen:

Arkiv
   MARKEDSPLASSEN
Arbeidsmarkedet
Bekjentgjørelser
Bekjentgjørelser NE
Bekjentgjørelser ØE
Boligmarkedet
Firmaguiden
Helse- og velværeguide
Håndverksguiden
Torget
Send inn annonse

  EIKERNYTT.NO

Annonser
Gaver til Eikernytt.no
Kontakt oss
Om oss
Videoarkivet
   

   ANNET
Lenker
Tips oss
Roy's Pressetjeneste
 
Utviklet av InBusiness ASSkjema for
personalia


Autodeler.co.no
TopBilDeler.co.no

www.autodoc.co.no

Eiendomsmegler
i Drammen

Casinopiloten.com

Nettcasino

VIDEOINNSLAG


300 på paintball
turnering i Hokksund


Dramatisk berging
av stor mobilkran


Taket på Fiskum
kirke faller ned i biter


Torgkvartalet i
Mjøndalen åpnet


Store problemer med
vann på Ormåsen skole


Dramatisk husbrann
i Vestfossen


Miljøkveld for
Bolivia i Hokksund


Advarer mot stor
omsetning av hasj


Fair Play på
Ormåsen skole


Sliter med
sykkeltyverier


Ordfører Ann Sire
Fjerdingstad om
bussaken i Vestfossen


Laksesesongen 2013
startet fredag 25.05


Kåret til Årets
Herman 2013


Jens Stoltenberg
besøkte Nedre Eiker


Evakuerer på
Hokksund Camping


Årets russetog 2013


17. mai feiring
i Mjøndalen


17. mai feiring
i Hokksund


Hellefoss reddet
Oppstart etter pinse


14 år og satser
på bilcross


Trond Giske på
Loe Betongelementer


Gla-Dag 2013
i Skotselv


Markering av
8. mai i Hokksund


Sesongåpning på
Vestfossen Kunstlab.


Sesongåpning på
Nøstetangen Museum


1. mai markering
i Vestfossen 2013


Kvinne drept av
samboer i Krokstadelva


Bølgen & Moi vartet
opp under Damenes Aften


Moteshow for MIF
i Mjøndalen


Klubber fikk hjerte-
starter i gave


Allmøte for ansatte
ved Hellefoss og Vafoss


Steinberg ILs klubbhus
totalskadet i brann


Eiker Aktivitetssenter
på Hoensvannshotellet


Jubileumsforestillingen
Skjer'a? Fiskum Barne-
og Ungdomsteater


Stor brannøvelse
da låve ble antent


Kulturpanorama i
Hokksunds storstue


Trafikkulykke på
Horgen i Nedre Eiker


Nedre Eiker Barne- og
ungdomsteater - Peter Pan


Rein Alexander i
Vestfossen kirke


Kraftig front mot front
på E 134 i Mjøndalen


Grendemøte om
Hoensmarkas fremtid


Skidag i regi av HIL
på Hobbelstad


Gangvei skaper
strid på Røren


UKM i Øvre Eiker


MGP Jr. på
Røren skole


Lærere på kurs for
å lage økologisk mat


Kvinne påkjørt
av lastebil i Mjøndalen


UKM i Nedre Eiker


Bredtransport fra
Skotselv til Drammen


Aktiv åpning av
Aktiv Eikers kontorer


Russen stiller opp
for Kreftforeningen


Frida ødela et
normalt politiår i EikerOpp til regjeringen å hindre at nytt vern blir konfliktfylt
 25.06.19

Klima- og miljødepartementet har satt i gang arbeidet med en ny omfattende verneplan som kan skape store konflikter dersom de gjennomføres som tradisjonelt tvangsvern uten vilje til å gi erstatning til grunneierne for vernet.

Foto: Svein M. Søgnen
Konfliktene om områdevern etter naturmangfoldloven var store på slutten av 1900-tallet. Naturvernorganisasjonene og naturvernmyndighetene ville ha vern, mens berørte grunneiere og kommuner kjempet med nebb og klør mot verneforslagene.

De siste 15 årene har konfliktnivået vært betydelig lavere. Dette skyldes at de fylkesvise verneplanene og nasjonalparkplanen var sluttført og at verneplan barskog som ble gjennomført med tvang ble erstattet med frivillig vern av skog.

Arbeidet med en såkalt «supplerende verneplan» kan imidlertid føre til at denne «idyllen» sprekker hvis regjeringen ikke tar aktive grep for å unngå det.

Prosessen startet ved at fylkesmennene sendte inn «kandidater» til det som var forutsatt å være et begrenset supplerende vern for å fange opp naturtyper som myrer, våtmarker, røsslynghei og lignende. Samtidig ble det også meldt inn arealer som fylkesmennene mente var aktuelle for nasjonalparkvern.

Miljødirektoratet har gjort følgende vurdering av innspillene:

• Det anbefales at det startes prosesser med sikte på supplerende vern av 275 områder med et samlet areal på 584.000 dekar.

• Det er identifisert 46 områder med til sammen 4,9 mill. dekar som kan være aktuelle for nasjonalparkvern.

Miljødirektoratet har i sin vurdering lagt stor vekt på at eventuelt vern av områder med skog skal skje som frivillig vern. Dette gjelder også i tilfeller der det kan bli aktuelt med vern av privateid skog som nasjonalparkplan.

Skogarealer inngår derfor ikke i de 275 områdene for supplerende vern. Dette er positivt. Vi forutsetter imidlertid at konsekvensene også ved vern av statlig eid skog vektlegges i verneplanprosessene.

Frivillig vern som arbeidsmåte i skogvernet har vært en suksess. Den har sikret minst like god vernekvalitet som de tidligere prosessene der det høye konfliktnivået ofte førte til at verneforslag ble lagt bort eller arealer ble tatt ut. Samtidig ble konfliktnivået rundt skogvern kraftig redusert. Det kan være grunn til å minne om at på 1990-tallet var konfliktene rundt barskogvern minst like store som konfliktene om rovdyr.

Det er derfor svært uheldig hvis det nå legges opp til å gjennomføre omfattende vern på privat grunn etter de tvangsvernprosessene som ble brukt i forrige århundre. Erfaringene fra frivillig vern har vist at det var selve prosessen som var årsak til det høye konfliktnivået. Grunneierne og kommunene følte seg ganske enkelt overkjørt av naturvernmyndighetene og storsamfunnet.

Når Miljødirektoratet ikke foreslår at frivillig vern skal brukes som arbeidsmåte i det supplerende vernet, skyldes det sannsynligvis at erstatningsreglene i naturmangfoldloven kun gir grunneier rett til erstatning for økonomiske tap som oppstår ved at «igangværende bruk» ikke kan fortsette. For myrer, våtmarker og røsslyngheier hvor det i dag ikke foregår noen økonomisk aktivitet, vil dette i praksis normalt bety at grunneier rent juridisk ikke har noen rett til erstatning.

Hvis myndighetenes utgangspunkt er at det ikke skal betales for vernet, er det selvsagt heller ikke noe grunnlag for frivillige avtaler. Både grunneiere og folk flest er av den oppfatning at et hvert areal har en verdi.

Det at myndighetene ønsker å beskytte arealene mot en eller annen utnyttelse i framtida, bygger opp under dette. Dersom myndighetene ikke legger dette til grunn, og i stedet står hardt på at grunneierne ikke skal få noen erstatning, er det ikke til å unngå at det blir kraftig motstand mot verneforslagene.

Det er grunn til å understreke at erstatningsreglene i naturmangfoldloven ikke er til hinder for å kunne gi erstatning ved vern av myrer og andre arealer uten igangværende bruk. Politisk kan en bestemme seg for å legge til grunn at alle arealer har en verdi, og at det skal kunne gis en erstatning for å kunne oppnå minnelige avtaler. Andre offentlige myndigheter praktiserer dette allerede i dag.

I forarbeidene til naturmangfoldloven har departementet nettopp «sterkt understreket viktigheten av at flest mulig saker søkes løst i minnelighet», og at det derfor bør «være adgang til å fremsette romslige erstatningstilbud hvis man ved det samtidig kan spare tilsvarende eller større beløp i saksbehandlingskostnader». Det vil en oppnå dersom myndighetene er villige til å diskutere erstatning og andre betingelser med grunneierne før vedtak om supplerende vern treffes, etter modell fra ordningen med frivillig vern av skog. Det er det juridisk rom for å gjøre.

Nye store vernekonflikter vil svekke oppslutningen om norsk vernepolitikk. Det er nå opp til klima- og miljøminister Ola Elvestuen og statsminister Erna Solberg å sørge for at grunneierne får erstatning for det arealet som skal vernes, slik at vi unngår en ny vernekonflikt.

Sigrid Hjørnegård, generalsekretær Norges Bondelag
Per Skorge, adm.dir. Norges Skogeierforbund
Arne Rørå, adm.dir. NorskogTips en venn om denne nyheten.
Til:    Fra:   

« Tilbake
 MENINGSMÅLING

Frykter du at Koronaviruset skal bli en epidemi i Norge?
Ja
Nei
Vet ikke
Svar til nå: 28
Ja: 14.29%
Nei: 82.14%
Vet ikke: 3.57%