Eikernytt logo - Til hovedsiden
  Din lokalavis på nettet  fredag 22. januar 2021
Send oss dine tips!
 

  FØRSTESIDEN

   NYTT


Generelle nyheter
Gratulasjoner
Lokale nyheter
Kultur
Næringsliv
Politikk
Kommunevalg 2007
Fylkestingsvalg 2007
Valg 2009
Valg 2011
Valg 2013
Valg 2015
Valg 2017
Valg 2019
Valg 2021
Minneord
Personalia
Sport
Kronikker
Politiske leserinnlegg
Leserinnlegg
Nye lokale bøker
Aktiviteter
Tapt og funnet
Fylkesnyheter
Foreninger
Sponsede artikler
Musikknyheter
Filmanmeldelser
Lesernes bidrag

   AKTUELT
Kongsberg og Eiker Tingrett
Det skjer i Eiker
Nye Eiker-borgere
Politidøgnet
Smånytt fra tidligere Nedre Eiker
Smånytt fra Viken
Smånytt fra Øvre Eiker
Smånytt om sport
Anmeldte dødsfall i Nedre Eiker
Anmeldte dødsfall i Øvre Eiker
Dikt og andre ting
Fakta om Nedre Eiker
Fakta om Øvre Eiker
Fiskum Grendeutvalg
Hokksund Byutvalg
Ormåsen Grendeutvalg
Røren Grendeutvalg
Skotselv Grendeutvalg
Vestfossen Grendeutvalg
Været i Eiker-bygdene
Fotogallerier
Lesernes egne bilder
 
Bestill bilde
Søk i databasen:

Arkiv
   MARKEDSPLASSEN
Arbeidsmarkedet
Bekjentgjørelser
Bekjentgjørelser NE
Bekjentgjørelser ØE
Boligmarkedet
Firmaguiden
Helse- og velværeguide
Håndverksguiden
Torget
Send inn annonse

  EIKERNYTT.NO

Annonser
Gaver til Eikernytt.no
Kontakt oss
Om oss
Videoarkivet
   

   ANNET
Lenker
Tips oss
Roy's Pressetjeneste
 
Utviklet av InBusiness AS


PFU vil ikke behandle
klager ettersom
Eikernytt.no
ikke er medlem


Skjema for
personalia


Autodeler.co.no
TopBilDeler.co.no

www.autodoc.co.no

Eiendomsmegler
i Drammen

Casinopiloten.com

Nettcasino


www.Rexbo.no


Norske Casinoer

Norsk casino på nett


Bygg


Samferdsel


Norges Casino

Nettcasino

VIDEOINNSLAG


300 på paintball
turnering i Hokksund


Dramatisk berging
av stor mobilkran


Taket på Fiskum
kirke faller ned i biter


Torgkvartalet i
Mjøndalen åpnet


Store problemer med
vann på Ormåsen skole


Dramatisk husbrann
i Vestfossen


Miljøkveld for
Bolivia i Hokksund


Advarer mot stor
omsetning av hasj


Fair Play på
Ormåsen skole


Sliter med
sykkeltyverier


Ordfører Ann Sire
Fjerdingstad om
bussaken i Vestfossen


Laksesesongen 2013
startet fredag 25.05


Kåret til Årets
Herman 2013


Jens Stoltenberg
besøkte Nedre Eiker


Evakuerer på
Hokksund Camping


Årets russetog 2013


17. mai feiring
i Mjøndalen


17. mai feiring
i Hokksund


Hellefoss reddet
Oppstart etter pinse


14 år og satser
på bilcross


Trond Giske på
Loe Betongelementer


Gla-Dag 2013
i Skotselv


Markering av
8. mai i Hokksund


Sesongåpning på
Vestfossen Kunstlab.


Sesongåpning på
Nøstetangen Museum


1. mai markering
i Vestfossen 2013


Kvinne drept av
samboer i Krokstadelva


Bølgen & Moi vartet
opp under Damenes Aften


Moteshow for MIF
i Mjøndalen


Klubber fikk hjerte-
starter i gave


Allmøte for ansatte
ved Hellefoss og Vafoss


Steinberg ILs klubbhus
totalskadet i brann


Eiker Aktivitetssenter
på Hoensvannshotellet


Jubileumsforestillingen
Skjer'a? Fiskum Barne-
og Ungdomsteater


Stor brannøvelse
da låve ble antent


Kulturpanorama i
Hokksunds storstue


Trafikkulykke på
Horgen i Nedre Eiker


Nedre Eiker Barne- og
ungdomsteater - Peter Pan


Rein Alexander i
Vestfossen kirke


Kraftig front mot front
på E 134 i Mjøndalen


Grendemøte om
Hoensmarkas fremtid


Skidag i regi av HIL
på Hobbelstad


Gangvei skaper
strid på Røren


UKM i Øvre Eiker


MGP Jr. på
Røren skole


Lærere på kurs for
å lage økologisk mat


Kvinne påkjørt
av lastebil i Mjøndalen


UKM i Nedre Eiker


Bredtransport fra
Skotselv til Drammen


Aktiv åpning av
Aktiv Eikers kontorer


Russen stiller opp
for Kreftforeningen


Frida ødela et
normalt politiår i EikerHva skjer med våre viktige kulturskatter i Viken?
 26.08.19

Mange lurer på hva som blir annerledes når det nye Viken starter opp 1. januar 2020. En av de viktige oppgaver er å ta vare på den omfattende og flotte kulturen vi har i vårt nye langstrakte fylke.

Artikkelforfatter Kjell E. Grønbeck.
Jeg har vært så heldig å få være med på en skumringstur på Krøderbanen. Dette er en fantastisk tur med gamle ærverdige vogner som trekkes av et damplokomotiv og hvor det er utrolig god stemning med feststemte entusiaster og andre som er ute etter en god kulturell opplevelse.

Krøderbanen er en av Buskeruds, snart Vikens, viktigste kulturskatter som har en enorm rekkevidde både nasjonalt og internasjonalt. Kulturminnet har et enda større potensial, men har for tiden nedslitte damplok og et stort vedlikeholdsetterslep på kjøreveien.

Kulturskatten Krøderbanen driftes og vedlikeholdes av Buskerudmuseet i samarbeid med jernbaneentusiaster som brenner for både materiell og bane. Krøderbanen er kanskje den kulturinstitusjonen som trekker flest mennesker i løpet av året. Nå henger dette nasjonalt viktige anlegget i en tynn tråd og vi kan være i ferd med å miste en av våre største kulturskatter - Norges lengste museumsjernbane.

Først litt historikk. Det var Riksantikvaren som i 1994 tok til orde for utarbeidelse av landsverneplaner for tekniske og industrielle kulturminner her i landet, og som foreslo at en verneplan for kommunikasjonsanlegg i jernbanen skulle være ett av satsningsområdene.

Siktemålet var å inngå et samarbeid med Jernbaneverket (den gang NSB) om bevaring av byggverk, anlegg og utstyr som kunne vise den historiske utviklingen av jernbanens infrastruktur i Norge. I kulturminneåret 1997 ba Samferdselsdepartementet Jernbaneverket om å starte arbeidet med en slik plan basert på følgende mandat:

Det skal utarbeides en samlet plan for kulturminner knyttet til jernbanens infrastruktur i Norge, som kategoriserer disse, og som foreslår hvilke kulturminner som bør vernes. Planen skal omfatte jernbanetraseer, tekniske innretninger, konstruksjoner, bygninger og miljøer på norske statsbaner og privatbaner. Gruvebaner, bruksbaner og rene industribaner skal holdes utenfor. Verneplanen skal ikke omfatte rullende materiell.

Målsettingen for Jernbaneverkets kulturminnearbeid var dels å ivareta og formidle jernbanens historie i overensstemmelse med oppdrag gitt av overordnet myndighet. Videre å etablere en god virksomhetskultur gjennom å gi egne medarbeidere kunnskap om og dermed skape stolthet over egen arbeidsplass, jernbanen og dennes historie.

For de seks utpekte museumsjernbanene er målsettingen å vise tidligere tiders jernbanedrift på ulike sporvidder og med ulik traksjon, herunder å bevare de for virksomheten nødvendige håndverk. Staten tok ansvar og vedtok i Kgl.res. Forvaltning av statens kulturhistoriske eiendommer 2006 vedtatt i statsråd 1. september 2006, i kraft 1.10.2006.

Regjeringens pålegg til statsetatene i kulturminnepolitikken:

1. «Staten sine eigedommar skal forvaltast på ein slik måte at dei kulturhistoriske og arkitektoniske kvalitetane til bygningane vert tekne vare på og synleggjorde.»

2. Det skal lagast landsverneplanar.

3. Det skal utarbeidast forvaltningsplanar for kvar eigedom, [alternativt] felles forvaltningsplan for grupper av bygninger der desse inngår i ei naturleg eining.

4. Departementa er ansvarlege for at det vert utarbeidt landsverneplanar. (SD har dette ansvaret for jernbanesektoren).

Gjennom fredningsvedtak og/eller landsverneplanen er følgende banestrekninger sikret for framtiden:

• Flekkefjordbanen
• Gamle Vossebanen
• Krøderbanen
• Setesdalsbanen
• Thamshavnsbanen
• Urskog-Hølandsbanen
• Numedalsbanen (strekningen Rollag -Rødberg)
• Tinnosbanen og Rjukanbanen (er del av UNESCOs verdensarv)
Museumsbaner er blant de mest komplekse kulturminnene å ivareta og drifte i Norge i dag. God forvaltning og vern gjennom bruk krever forutsigbare støtteordninger, både for infrastruktur, rullende materiell og trafikkavvikling, god kompetanse på jernbane og kulturminneforvaltning, samt et profesjonelt forhold mellom museumsbanene og tilskuddsyter.

Det har i disse 25 år manglet tilskudd til vedlikehold av historisk jernbanemateriell og det er urimelig at Staten forventer at frivillige og museer skal skaffe penger til Statens bevaringspolitikk uten å følge opp selv!

Det ble sendt ut et brev fra Bane Nor 15.08.2019, hvor disse kulturinstitusjonene ble gjort oppmerksom på at ovennevnte tilskuddsordning er under vurdering.

Bane NOR vil med dette gjøre oppmerksom på at ovennevnte tilskuddsordning er under vurdering.

Bakgrunnen er at Bane NOR ønsker å gå gjennom sin kulturminneportefølje, for å se hvordan vi best mulig kan følge opp våre kulturminner.

Dette kan innebære en omprioritering av midler for å styrke internasjonale og nasjonale kulturminner som Bane NOR har ansvaret for. En omprioritering kan medføre at tilskudd til eiere eller forvaltere av jernbanekulturminner i privat eie kan opphøre helt eller delvis fra 2020.

Dette bekymrer meg veldig og jeg er redd at Bane Nor nå ønsker seg vekk fra sine forpliktelser.

«Kuttbrevet» fra Bane NOR spenner ben under den delen av finansieringen som faktisk fungerer – nemlig infrastrukturdelen. For Krøderbanens vedkommende reises det usikkerhet om finansieringen av de ansatte (4,7 årsverk) vil forsvinne og at dette vil gjøre det umulig for Buskerudmuseet og frivilligheten å drive banen videre.

Viken KrF ser viktigheten av det frivillige arbeidet som legges ned i disse kulturinstitusjonene og ser at det ville være umulig å ta vare på banen etter formålet i verneplanen uten denne støtten.

Kulturen i Viken er og vil bli en viktig trivselsfaktor for alle de nesten 1,5 mill. innbyggerne i det nye fylket. Stedlige tekniske kulturminner er viktige for Vikens identitet og sikrer også gode familieopplevelser på tvers av generasjonene og til alle lag i samfunnet.

Krøderbanen MÅ sikres statlig finansiering til forvaltning drift og vedlikehold av infrastrukturen, men også til rullende, historisk materiell. Det har hjelper ikke med bevaring av infrastrukturen dersom rullende materiell som lokomotiver og vogner utelates i landsverneplanen.

Her har vi en jobb å gjøre og Viken KrF ønsker å være i front for å få dette til, og gjerne bidra til å utvikle Krøderbanen til også å bli et internasjonalt attraktivt reisemål i Viken.

Kjell Erland Grønbeck
3. kandidat Viken KrF,
Ordførerkandidat Øvre Eiker KrF
Tips en venn om denne nyheten.
Til:    Fra:   

« Tilbake
 MENINGSMÅLING

Hvilke forhåpninger har du for det nye året?
Som i 2020
Bedre enn i 2020
Koronafri
Dårligere nn i 2020
Elendig
Langt bedre
Svar til nå: 252
Bedre enn i 2020: 34.52%
Dårligere nn i 2020: 9.13%
Elendig: 15.48%
Koronafri: 11.51%
Langt bedre: 3.97%
Som i 2020: 25.40%