Eikernytt logo - Til hovedsiden
  Din lokalavis på nettet  lørdag 04. juli 2020
Send oss dine tips!
 

  FØRSTESIDEN

   NYTT


Generelle nyheter
Gratulasjoner
Lokale nyheter
Kultur
Næringsliv
Politikk
Kommunevalg 2007
Fylkestingsvalg 2007
Valg 2009
Valg 2011
Valg 2013
Valg 2015
Valg 2017
Valg 2019
Minneord
Personalia
Sport
Kronikker
Politiske leserinnlegg
Leserinnlegg
Nye lokale bøker
Aktiviteter
Tapt og funnet
Fylkesnyheter
Foreninger
Sponsede artikler
Musikknyheter
Filmanmeldelser
Lesernes bidrag

   AKTUELT
Kongsberg og Eiker Tingrett
Det skjer i Eiker
Nye Eiker-borgere
Politidøgnet
Smånytt fra tidligere Nedre Eiker
Smånytt fra Viken
Smånytt fra Øvre Eiker
Smånytt om sport
Anmeldte dødsfall i Nedre Eiker
Anmeldte dødsfall i Øvre Eiker
Dikt og andre ting
Fakta om Nedre Eiker
Fakta om Øvre Eiker
Fiskum Grendeutvalg
Hokksund Byutvalg
Ormåsen Grendeutvalg
Røren Grendeutvalg
Skotselv Grendeutvalg
Vestfossen Grendeutvalg
Været i Eiker-bygdene
Fotogallerier
Lesernes egne bilder
 
Bestill bilde
Søk i databasen:

Arkiv
   MARKEDSPLASSEN
Arbeidsmarkedet
Bekjentgjørelser
Bekjentgjørelser NE
Bekjentgjørelser ØE
Boligmarkedet
Firmaguiden
Helse- og velværeguide
Håndverksguiden
Torget
Send inn annonse

  EIKERNYTT.NO

Annonser
Gaver til Eikernytt.no
Kontakt oss
Om oss
Videoarkivet
   

   ANNET
Lenker
Tips oss
Roy's Pressetjeneste
 
Utviklet av InBusiness ASSkjema for
personalia


Autodeler.co.no
TopBilDeler.co.no

www.autodoc.co.no

Eiendomsmegler
i Drammen

Casinopiloten.com

Nettcasino


www.Rexbo.noVIDEOINNSLAG


300 på paintball
turnering i Hokksund


Dramatisk berging
av stor mobilkran


Taket på Fiskum
kirke faller ned i biter


Torgkvartalet i
Mjøndalen åpnet


Store problemer med
vann på Ormåsen skole


Dramatisk husbrann
i Vestfossen


Miljøkveld for
Bolivia i Hokksund


Advarer mot stor
omsetning av hasj


Fair Play på
Ormåsen skole


Sliter med
sykkeltyverier


Ordfører Ann Sire
Fjerdingstad om
bussaken i Vestfossen


Laksesesongen 2013
startet fredag 25.05


Kåret til Årets
Herman 2013


Jens Stoltenberg
besøkte Nedre Eiker


Evakuerer på
Hokksund Camping


Årets russetog 2013


17. mai feiring
i Mjøndalen


17. mai feiring
i Hokksund


Hellefoss reddet
Oppstart etter pinse


14 år og satser
på bilcross


Trond Giske på
Loe Betongelementer


Gla-Dag 2013
i Skotselv


Markering av
8. mai i Hokksund


Sesongåpning på
Vestfossen Kunstlab.


Sesongåpning på
Nøstetangen Museum


1. mai markering
i Vestfossen 2013


Kvinne drept av
samboer i Krokstadelva


Bølgen & Moi vartet
opp under Damenes Aften


Moteshow for MIF
i Mjøndalen


Klubber fikk hjerte-
starter i gave


Allmøte for ansatte
ved Hellefoss og Vafoss


Steinberg ILs klubbhus
totalskadet i brann


Eiker Aktivitetssenter
på Hoensvannshotellet


Jubileumsforestillingen
Skjer'a? Fiskum Barne-
og Ungdomsteater


Stor brannøvelse
da låve ble antent


Kulturpanorama i
Hokksunds storstue


Trafikkulykke på
Horgen i Nedre Eiker


Nedre Eiker Barne- og
ungdomsteater - Peter Pan


Rein Alexander i
Vestfossen kirke


Kraftig front mot front
på E 134 i Mjøndalen


Grendemøte om
Hoensmarkas fremtid


Skidag i regi av HIL
på Hobbelstad


Gangvei skaper
strid på Røren


UKM i Øvre Eiker


MGP Jr. på
Røren skole


Lærere på kurs for
å lage økologisk mat


Kvinne påkjørt
av lastebil i Mjøndalen


UKM i Nedre Eiker


Bredtransport fra
Skotselv til Drammen


Aktiv åpning av
Aktiv Eikers kontorer


Russen stiller opp
for Kreftforeningen


Frida ødela et
normalt politiår i EikerLa fram «grovbudsjett» for Drammen - må revideres

Av Redaksjonen
,  22.10.19


I dag la rådmann Elisabeth Enger fram sitt forslag til budsjett for neste år og økonomiplanen for de neste tre årene. Men dette er et budsjett som måtte gå gjennom store endringer og det er allerede varslet en revidering før sommerferien.

Rådmann i Nye Drammen, Elisabeth Enger la i dag fram sitt budsjettforslag, men det er et «grovbudsjett» som politikerne i den nye kommunen må bearbeide etter at de trår til for fullt neste år. (Foto: Nye Drammen)
Rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 er det første budsjettforslaget i nye Drammen kommune. Budsjettprosessen har nødvendigvis måttet foregå før det nye kommunestyret ble konstituert, melder Nye Drammen på sine nettsider.

Det politiske grunnlaget for budsjettforslaget ligger i felles politisk plattform, i dokumentet Veivalg nye Drammen og i andre signaler fra fellesnemnda. Det er foreløpig ikke utarbeidet planer og strategier som grunnlag for å gjøre prioriteringer. Rådmannen har derfor ikke funnet det riktig å strekke det politiske grunnlaget gjennom ytterligere konkretisering i budsjettforslaget.

Det vil derfor bli opp til det nye kommunestyret å vedta alle endringer som måtte komme. Rådmannen varslet tidligere i høst at det måtte komme en stor revidering av budsjettet i løpet av første halvår neste år.

Budsjett og økonomiplan er følgelig utarbeidet med et overordnet perspektiv. Et viktig mål i arbeidet har vært å skape handlingsrom for politiske prioriteringer i årene fremover. Budsjettet som behandles i høst er et rammebudsjett og er derfor mindre detaljert enn det som er vanlig i økonomiplansammenheng. Det legges opp til at et mer detaljert og konkretisert budsjett skal være klart for politisk behandling i juni.

Drammen kommunes økonomiske situasjon i 2020
I forkant av budsjettarbeidet er bemanningsplanene nedjustert med rundt med netto 100 årsverk. I tillegg er det etter rådmannens vurdering rom for å ta ut ytterligere 50 årsverk, som en effektivisering. Effektiviseringen er foreløpig lagt inn som et flatt prosentvis kutt i alle programområdene. Rådmannen vil komme tilbake til hvordan effektiviseringskravet skal fordeles mellom programområdene i forbindelse med revidert budsjett i juni. Selv om årsverk er utgangspunktet kan effektiviseringsgevinstene også komme fra kjøp av varer og tjenester.

Driften i de tre tidligere kommunene videreføres i Drammen kommune fra 1. januar 2020. For å kunne videreføre dagens drift, brukes alle kommunens løpende inntekter for å dekke løpende utgifter.

Drammen kommune har ambisjoner om et høyt investeringsnivå i økonomiplanperioden, i størrelsesorden 1,1 milliarder kroner per år. For å sikre at kommunens lånegjeld ikke blir for stor, er det vedtatt at 20 prosent av de ikke-rentable investeringene skal egenfinansieres. For de nærmeste årene er kravet til egenfinansiering satt til 15 prosent.

Dette er det ikke rom for i driftsøkonomien i 2020, og rådmannen legger i budsjettforslaget til grunn at kravet til egenfinansiering i 2020 (83,6 millioner kroner) dekkes av disposisjonsfondet.

For å kunne opprettholde et høyt investeringsnivå, vil det være nødvendig å ha et årlig driftsoverskudd. Rådmannen legger derfor til grunn et mål om at den eksisterende driften må tas ned med anslagsvis to prosent for å ha egenkapital til investeringer og for å etablere et politisk handlingsrom.

En slik omstilling vil være krevende og må derfor skje gradvis. Etter rådmannens vurdering bør det være mulig å ta ned driften med 50 millioner kroner i 2021, stigende til 100 millioner kroner i 2022 og 150 millioner kroner i 2023.

Bruken av disposisjonsfondet vil avta i takt med redusert driftsnivå. Mot slutten av økonomiplanperioden vil budsjettet på denne måten gå i pluss. Driftsoverskuddet vil kunne brukes til økt egenfinansiering eller til å øke det politiske handlingsrommet.

Se rådmannens presentasjon herOppdrag til kommunalsjefene - må spare
Frem mot 1. tertialrapport 2020 og revidert budsjett får alle kommunalsjefene i oppdrag å synliggjøre tiltak innenfor sine områder for å redusere driftsutgiftene. Dette arbeidet må gjøres i nært samarbeid med hovedutvalget som har ansvar for det enkelte programområde.

Dette betyr ikke at alle virksomheter skal redusere driften like mye. Første halvår 2020 skal brukes til å vurdere virkningen av en samlet reduksjon på inntil to prosent eller 150 millioner kroner, og kravet til nedtrekk for den enkelte virksomhet og det enkelte programområde vil kunne endres ved behandlingen av revidert budsjett i juni 2020. I denne prosessen vil det være nødvendig å ha et tett samspill med folkevalgte, innbyggere og organisasjoner.

Moderate investeringer i årene framover
Rådmannen foreslår i budsjettforslaget kun en videreføring av investeringer som allerede er under gjennomføring eller bundet opp med kontrakter i de tidligere kommunene. Dette tilsvarer en investeringsramme på 843 millioner kroner i 2020.

Harmonisering av priser, avgifter, gebyrer, egenandeler, kvalitet og tilgjengelighet
Det er det viktig at kommunale tjenester leveres med like høy kvalitet uavhengig av hvor i kommunen den enkelte bor. Likeledes bør enhetskostnadene for brukerne være de samme for den enkelte tjeneste. Når tre kommuner slås sammen, er det behov for å harmonisere tjenestetilbud, gebyrer, satser, strukturer og systemer.

Målet for harmoniseringsarbeidet i Drammen kommune er å sikre gode løsninger, stabil og sikker drift og økonomisk bærekraft i kommunen.

Det er kartlagt en lang rekke områder hvor det er behov for harmonisering. Det vil ikke være hensiktsmessig eller praktisk mulig å harmonisere alt innen 1.1.2020. Rådmannen har foretatt en tredeling av behovet for harmonisering:

Hva som må harmoniseres før kommunen etableres 1.1.2020.

Hva som bør eller må harmoniseres i forbindelse med utvikling av tjenestene i løpet av 2020, i forkant av arbeidet med budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.

Hva som kan harmoniseres i forbindelse med utvikling av tjenestene i løpet av kommunestyreperioden.

Forhold som må harmoniseres før kommunen etableres 1.1.2020 er innarbeidet i driftsbudsjettet. Eksempler på slike tiltak er gebyrsatser for selvkostområder, egenbetalingssatser for helsetjenester og hjemmetjenester og institusjon. Videre blir det foretatt harmonisering av tjenestekvalitet, som blant annet kriterier for tjenestetildeling av praktisk bistand og bruk av startlån.

I 2020 vil programområdene arbeide videre med tjenesteutvikling, der blant annet de kartlagte harmoniseringsbehovene blir lagt grunn.

Les hele budsjettforslaget og økonomiplanen HERTips en venn om denne nyheten.
Til:    Fra:   

« Tilbake
 MENINGSMÅLING

Hvor reiser du på ferie i år?
Blir hjemme
På hytta
På sjøen
Campingferie
Bilferie
Hotellferie
Annet
Til syden
Svar til nå: 39
Annet: 5.13%
Bilferie: 2.56%
Blir hjemme: 53.85%
Campingferie: 5.13%
Hotellferie: 17.95%
På hytta: 15.38%