Eikernytt logo - Til hovedsiden
  Din lokalavis på nettet  lørdag 04. juli 2020
Send oss dine tips!
 

  FØRSTESIDEN

   NYTT


Generelle nyheter
Gratulasjoner
Lokale nyheter
Kultur
Næringsliv
Politikk
Kommunevalg 2007
Fylkestingsvalg 2007
Valg 2009
Valg 2011
Valg 2013
Valg 2015
Valg 2017
Valg 2019
Minneord
Personalia
Sport
Kronikker
Politiske leserinnlegg
Leserinnlegg
Nye lokale bøker
Aktiviteter
Tapt og funnet
Fylkesnyheter
Foreninger
Sponsede artikler
Musikknyheter
Filmanmeldelser
Lesernes bidrag

   AKTUELT
Kongsberg og Eiker Tingrett
Det skjer i Eiker
Nye Eiker-borgere
Politidøgnet
Smånytt fra tidligere Nedre Eiker
Smånytt fra Viken
Smånytt fra Øvre Eiker
Smånytt om sport
Anmeldte dødsfall i Nedre Eiker
Anmeldte dødsfall i Øvre Eiker
Dikt og andre ting
Fakta om Nedre Eiker
Fakta om Øvre Eiker
Fiskum Grendeutvalg
Hokksund Byutvalg
Ormåsen Grendeutvalg
Røren Grendeutvalg
Skotselv Grendeutvalg
Vestfossen Grendeutvalg
Været i Eiker-bygdene
Fotogallerier
Lesernes egne bilder
 
Bestill bilde
Søk i databasen:

Arkiv
   MARKEDSPLASSEN
Arbeidsmarkedet
Bekjentgjørelser
Bekjentgjørelser NE
Bekjentgjørelser ØE
Boligmarkedet
Firmaguiden
Helse- og velværeguide
Håndverksguiden
Torget
Send inn annonse

  EIKERNYTT.NO

Annonser
Gaver til Eikernytt.no
Kontakt oss
Om oss
Videoarkivet
   

   ANNET
Lenker
Tips oss
Roy's Pressetjeneste
 
Utviklet av InBusiness ASSkjema for
personalia


Autodeler.co.no
TopBilDeler.co.no

www.autodoc.co.no

Eiendomsmegler
i Drammen

Casinopiloten.com

Nettcasino


www.Rexbo.noVIDEOINNSLAG


300 på paintball
turnering i Hokksund


Dramatisk berging
av stor mobilkran


Taket på Fiskum
kirke faller ned i biter


Torgkvartalet i
Mjøndalen åpnet


Store problemer med
vann på Ormåsen skole


Dramatisk husbrann
i Vestfossen


Miljøkveld for
Bolivia i Hokksund


Advarer mot stor
omsetning av hasj


Fair Play på
Ormåsen skole


Sliter med
sykkeltyverier


Ordfører Ann Sire
Fjerdingstad om
bussaken i Vestfossen


Laksesesongen 2013
startet fredag 25.05


Kåret til Årets
Herman 2013


Jens Stoltenberg
besøkte Nedre Eiker


Evakuerer på
Hokksund Camping


Årets russetog 2013


17. mai feiring
i Mjøndalen


17. mai feiring
i Hokksund


Hellefoss reddet
Oppstart etter pinse


14 år og satser
på bilcross


Trond Giske på
Loe Betongelementer


Gla-Dag 2013
i Skotselv


Markering av
8. mai i Hokksund


Sesongåpning på
Vestfossen Kunstlab.


Sesongåpning på
Nøstetangen Museum


1. mai markering
i Vestfossen 2013


Kvinne drept av
samboer i Krokstadelva


Bølgen & Moi vartet
opp under Damenes Aften


Moteshow for MIF
i Mjøndalen


Klubber fikk hjerte-
starter i gave


Allmøte for ansatte
ved Hellefoss og Vafoss


Steinberg ILs klubbhus
totalskadet i brann


Eiker Aktivitetssenter
på Hoensvannshotellet


Jubileumsforestillingen
Skjer'a? Fiskum Barne-
og Ungdomsteater


Stor brannøvelse
da låve ble antent


Kulturpanorama i
Hokksunds storstue


Trafikkulykke på
Horgen i Nedre Eiker


Nedre Eiker Barne- og
ungdomsteater - Peter Pan


Rein Alexander i
Vestfossen kirke


Kraftig front mot front
på E 134 i Mjøndalen


Grendemøte om
Hoensmarkas fremtid


Skidag i regi av HIL
på Hobbelstad


Gangvei skaper
strid på Røren


UKM i Øvre Eiker


MGP Jr. på
Røren skole


Lærere på kurs for
å lage økologisk mat


Kvinne påkjørt
av lastebil i Mjøndalen


UKM i Nedre Eiker


Bredtransport fra
Skotselv til Drammen


Aktiv åpning av
Aktiv Eikers kontorer


Russen stiller opp
for Kreftforeningen


Frida ødela et
normalt politiår i EikerVarsler stramt budsjett og ingen gebyrsjokk

Av Roy Hansen
,  24.10.19


Det meste blir dyrere neste år i Øvre Eiker, men kommunedirektør Trude Andresen og økonomisjef Leif-Arne Steingrimsen lover at det ikke skal bli noen nye gebyrsjokk. Men et stramt budsjett kommer det til å bli for 2020.

Kommunedirektør Trude Andresen og økonomisjef Leif-Arne Steingrimsen la i dag fram budsjettforslaget for 2020 og økonomiplanen for de tre neste årene.
I dag la kommunedirektøren og økonomisjefen i Øvre Eiker fram sitt budsjettforslag for det kommende året og økonomiplan for 2020 til 2023. Det er en plan som ikke byr på noen revolusjon på noen måte, og det må spares inn på en rekke områder.

Kommunedirektøren har likevel greit å saldere slik at budsjettet går med et pluss på 8,5 mill. kroner neste år og dette skal økes til 31,8 mill. kroner i 2023. Bakgrunnen for dette er kommunens behov for å sette av penger på fond for å møte fremtidige låneopptak og investeringer. Et resultat på 8,5 mill. er likevel langt under det staten forlanger i den nye kommuneloven.

Vekstkommune
Øvre Eiker har nå ca. 19.400 innbyggere og har hatt en vekst på mellom 1,5 og 1,6 prosent de siste årene. Det utløser derfor et veksttilskudd på 2,8 mill. kroner neste år. Om det er nok til å dekke økte kostnader som befolkningsveksten fører med seg, er imidlertid noe usikkert, men kommunedirektøren sier at befolkningsvekst generelt sett er lønnsomt for kommunen. Målet er å ha en gjennomsnittlig vekst i folketallet på 1,8 prosent.

Prognosene for vekst i folketallet viser at vi blir 21.561 innbyggere i Øvre Eiker i løpet av 2029.

Kommunen får også skjønnsmidler fra den nye Viken-regionen. Neste år blir dette på 3,1 mill. kroner, men noen økning som følge av fylkessammenslåingen blir det ikke. Heller ikke Fylkesmannens skjønnsmidler er noe kommunen tør regne med i budsjettet.

Satser på vedlikehold
Ifølge budsjettforslaget skal den store satsingen neste år skje på vedlikehold av kommunale bygninger. Men det er «bare» 3,9 mill. kroner som settes av til dette.

Samtidig skal kommunen gjennomgå alle sine bygg, se på bruk og hva de har behov for å leie - alt for å optimalisere bruken av egne bygg og eventuelt kvitte seg med bygg og leieavtaler de ikke trenger.

Rådhuset trenger også en gjennomgang og kommunedirektøren ønsker seg et mer publikumsvennlig bygg som kan brukes til mer enn det som er tilfelle i dag. Hun vil også se på de planene som er lansert med hensyn til svømmehall, utvidelse av bibliotek og et samlingspunkt ut mot den såkalte branntomta.

Mest til oppvekst
Det meste av kommunens budsjett går med til oppvekstsektoren med 43 prosent. Deretter kommer helse og omsorg med 40 prosent. De øvrige sektorene har fra fem prosent ned til én prosent av det totale budsjettet på vel 1,5 milliarder kroner.

Det er skatteinntekter og rammetilskudd fra staten som utgjør kommunens største inntekter med til sammen 72 prosent. Deretter kommer overføringer og tilskudd fra andre, renteinntekter og utbytter. Brukerbetalinger utgjør fem prosent av inntektene. Skatt og rammetilskudd utgjør til sammen 1.083.570 kroner - eller vel én milliard kroner.

Noe skal de få til
Selv om 2020 ikke blir året for de store løftene, ser kommunedirektøren for seg at de får til en rekke mindre ting. Det gjelder ikke minst rullering av kommuneplanen, som er et stort og viktig arbeid. Dette arbeidet vil det nye kommunestyret ta fatt på nesten umiddelbart.

Buskerudbyen lever fortsatt selv om bypakken er lagt død. Kommunen håper fortsatt på belønningsmidler fra staten og ser for seg noen prosjekter her lokalt.

Det skal også lages kommunedelplaner for Rv. 35 og for jernbanen. Dette må legges fram for politisk behandling, men kommer ikke til å bli noen enkle saker. Sentrumsplan for Vestfossen skal også vedtas neste år.

Når det gjelder boligpolitikk varsler kommunedirektøren en diskusjon om kommunens boligpolitikk. Her snakker vi om bygging av boliger som egner seg fra leie til eie og en solid utvidelse av rammen for startlån. I dag er denne rammen på 15 mill. kroner for 2019. Neste år og de kommende fire årene dobles dette beløpet slik at enda flere kan få slike lån.

Det skal også satses på psykisk helse med ungdoms som spesiell målgruppe.

Satse på hjemmetjeneste
Vi kommer til å bli stadig flere eldre i Øvre Eiker. Eikertun og andre institusjoner har ikke kapasitet til å ta imot alle, og derfor er satsing på hjemmetjenesten helt nødvendig.

- Vi må se på hele kjeden som hjemmetjenesten er på nytt og finne en tiltakstrapp som er fornuftig - også rent økonomisk. Det gjelder å finne en god balanse, sier Trude Andresen.

Og innen helse og omsorg kommer det til å bli enda flere heltidsstillinger. Det er et prosjekt som kommunen jobber sammen med KS om, men kommunedirektøren har sett de politiske signalene lokalt og vil forsøke å få flere over på større stillinger enn i dag.

Et annet fokus i denne delen av virksomheten er å få ned sykefraværet. Øvre Eiker ligger altfor høyt på statistikkene her, og dette koster kommunen store summer i året - penger som kunne vært brukt på noe helt annet.

Mange utfordringer
Øvre Eiker ligger nå «klemt» mellom tre byer. Der gir ifølge kommunedirektøren kommunen en del utfordringer og skaper press fra alle kanter. Hokksund skal bli et knutepunkt - ikke bare et veikryss, ifølge den samme direktøren. E 134, Rv. 35 og ikke minst ny jernbane er viktige elementer her.

Øvre Eiker får trolig en vekst i de frie inntektene på fire prosent neste år. Deflator - altså pris- og lønnsvekst er beregnet til 3,1 prosent. 0,9 prosentpoeng er altså det som skal utgjøre overskuddet og handlingsrommet. Slikt blir det ikke mye politikk av.

Men som fortalt her, kommer det noen ekstra midler i form av tilskudd og aksjeutbytter som gjør situasjonen litt lysere for kommunen. Neste år er det anslått at Vardar-aksjene gir 4,5 mill. kroner - mot normalt - rundt ni millioner.

Øvre Eiker har i alle år vært det som kalles en lavinntektskommune. Det kommer den fortsatt å være, men samtidig er den forholdsvis rimelig i drift. Stram økonomistyring må derfor til, og politikernes prioritering av nedbetaling av lån de siste årene, gjør nå utslag i en lettere økonomisk hverdag.

2019 kommer til å gå i pluss og prognosene nå tyder på et overskudd på ca. seks mill. kroner. Dette er gode penger å ha med seg inn i neste års budsjett da blant annet modulbygg ved Hokksund Barneskole skal betales for.

Den kommunale bilparken skal også elektrifiseres innen 2025 og dette kommer til å koste en del penger. For ikke bare skal nye biler anskaffes - det skal settes opp ladestasjoner til alle bilene også.

Budsjettforslaget ble presentert for det nye kommunestyret i dag. Det skal nå behandles i ulike fora før det etter planen skal vedtas endelig av kommunestyret onsdag 11. desember.


Du finner alle prisene og gebyrene her

Du kan lese alt om økonomiplanen for 2020 til 2023 her
Tips en venn om denne nyheten.
Til:    Fra:   

« Tilbake
 MENINGSMÅLING

Hvor reiser du på ferie i år?
Blir hjemme
På hytta
På sjøen
Campingferie
Bilferie
Hotellferie
Annet
Til syden
Svar til nå: 39
Annet: 5.13%
Bilferie: 2.56%
Blir hjemme: 53.85%
Campingferie: 5.13%
Hotellferie: 17.95%
På hytta: 15.38%