Eikernytt logo - Til hovedsiden
  Din lokalavis på nettet  fredag 30. oktober 2020
Send oss dine tips!
 

  FØRSTESIDEN

   NYTT


Generelle nyheter
Gratulasjoner
Lokale nyheter
Kultur
Næringsliv
Politikk
Kommunevalg 2007
Fylkestingsvalg 2007
Valg 2009
Valg 2011
Valg 2013
Valg 2015
Valg 2017
Valg 2019
Valg 2021
Minneord
Personalia
Sport
Kronikker
Politiske leserinnlegg
Leserinnlegg
Nye lokale bøker
Aktiviteter
Tapt og funnet
Fylkesnyheter
Foreninger
Sponsede artikler
Musikknyheter
Filmanmeldelser
Lesernes bidrag

   AKTUELT
Kongsberg og Eiker Tingrett
Det skjer i Eiker
Nye Eiker-borgere
Politidøgnet
Smånytt fra tidligere Nedre Eiker
Smånytt fra Viken
Smånytt fra Øvre Eiker
Smånytt om sport
Anmeldte dødsfall i Nedre Eiker
Anmeldte dødsfall i Øvre Eiker
Dikt og andre ting
Fakta om Nedre Eiker
Fakta om Øvre Eiker
Fiskum Grendeutvalg
Hokksund Byutvalg
Ormåsen Grendeutvalg
Røren Grendeutvalg
Skotselv Grendeutvalg
Vestfossen Grendeutvalg
Været i Eiker-bygdene
Fotogallerier
Lesernes egne bilder
 
Bestill bilde
Søk i databasen:

Arkiv
   MARKEDSPLASSEN
Arbeidsmarkedet
Bekjentgjørelser
Bekjentgjørelser NE
Bekjentgjørelser ØE
Boligmarkedet
Firmaguiden
Helse- og velværeguide
Håndverksguiden
Torget
Send inn annonse

  EIKERNYTT.NO

Annonser
Gaver til Eikernytt.no
Kontakt oss
Om oss
Videoarkivet
   

   ANNET
Lenker
Tips oss
Roy's Pressetjeneste
 
Utviklet av InBusiness AS


PFU vil ikke behandle
klager ettersom
Eikernytt.no
ikke er medlem


Skjema for
personalia


Autodeler.co.no
TopBilDeler.co.no

www.autodoc.co.no

Eiendomsmegler
i Drammen

Casinopiloten.com

Nettcasino


www.Rexbo.noVIDEOINNSLAG


300 på paintball
turnering i Hokksund


Dramatisk berging
av stor mobilkran


Taket på Fiskum
kirke faller ned i biter


Torgkvartalet i
Mjøndalen åpnet


Store problemer med
vann på Ormåsen skole


Dramatisk husbrann
i Vestfossen


Miljøkveld for
Bolivia i Hokksund


Advarer mot stor
omsetning av hasj


Fair Play på
Ormåsen skole


Sliter med
sykkeltyverier


Ordfører Ann Sire
Fjerdingstad om
bussaken i Vestfossen


Laksesesongen 2013
startet fredag 25.05


Kåret til Årets
Herman 2013


Jens Stoltenberg
besøkte Nedre Eiker


Evakuerer på
Hokksund Camping


Årets russetog 2013


17. mai feiring
i Mjøndalen


17. mai feiring
i Hokksund


Hellefoss reddet
Oppstart etter pinse


14 år og satser
på bilcross


Trond Giske på
Loe Betongelementer


Gla-Dag 2013
i Skotselv


Markering av
8. mai i Hokksund


Sesongåpning på
Vestfossen Kunstlab.


Sesongåpning på
Nøstetangen Museum


1. mai markering
i Vestfossen 2013


Kvinne drept av
samboer i Krokstadelva


Bølgen & Moi vartet
opp under Damenes Aften


Moteshow for MIF
i Mjøndalen


Klubber fikk hjerte-
starter i gave


Allmøte for ansatte
ved Hellefoss og Vafoss


Steinberg ILs klubbhus
totalskadet i brann


Eiker Aktivitetssenter
på Hoensvannshotellet


Jubileumsforestillingen
Skjer'a? Fiskum Barne-
og Ungdomsteater


Stor brannøvelse
da låve ble antent


Kulturpanorama i
Hokksunds storstue


Trafikkulykke på
Horgen i Nedre Eiker


Nedre Eiker Barne- og
ungdomsteater - Peter Pan


Rein Alexander i
Vestfossen kirke


Kraftig front mot front
på E 134 i Mjøndalen


Grendemøte om
Hoensmarkas fremtid


Skidag i regi av HIL
på Hobbelstad


Gangvei skaper
strid på Røren


UKM i Øvre Eiker


MGP Jr. på
Røren skole


Lærere på kurs for
å lage økologisk mat


Kvinne påkjørt
av lastebil i Mjøndalen


UKM i Nedre Eiker


Bredtransport fra
Skotselv til Drammen


Aktiv åpning av
Aktiv Eikers kontorer


Russen stiller opp
for Kreftforeningen


Frida ødela et
normalt politiår i EikerFortsatt tap av dyrka jord - men nedgang i 2019

Av Redaksjonen
,  30.09.20


Nedbyggingen av dyrka og dyrkbar jord i Oslo og Viken har vært høy gjennom mange år, og årlige tap av dyrka jord har lenge vist en stigende trend. Selv om tapet fremdeles er svært stort, var avgangen av dyrket og dyrkbar jord mindre i 2019 enn i de tre foregående årene.

Matjord er en viktig ressurs som det blir stadig mindre av. Fylkesmannen i Oslo og Viken gir her en oppsummering av hvordan det står til i fylket. (Illustrasjon)
I Viken ble nesten 650 dekar dyrka jord omdisponert til andre formål i 2019. Til sammenligning ble det i 2018 omdisponert nesten 1.000 dekar i kommunene som i dag utgjør Viken. Omdisponering av dyrkbar jord i Viken har også blitt redusert fra hele 5.379 dekar i 2018 til 583 dekar i 2019.

Det bør i denne sammenheng nevnes at 2018 utgjorde et rekordår med hensyn til tap av dyrkbar jord, og at 2019 snarere tilsier en retur til det normale nivået enn noen vesentlig nedgang, melder Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Over de siste 25 årene har det i gjennomsnitt blitt omdisponert 1.536 dekar dyrka jord hvert år. Sett i en kortere tidsskala har årlig gjennomsnittlig omdisponering avtatt noe fra ca. 1.200 dekar (2010-2014) til ca. 900 dekar (2015-2019).?
Figuren over viser omdisponering av dyrka og dyrkbar i Oslo og Viken i 2019, fordelt på formål. Boligbygging, nærings- og offentlige bygg og samferdsel er de tre formålene som står for størstedelen av omdisponeringen. Kilder: SSB KOSTRA landbruk, 2005 - 2018 Fylkesmannen i Oslo og Akershus for 1994-2004.

?
Tap av dyrka mark over tid
Om lag 38.000 dekar dyrka jord og over 28.000 dekar dyrkbar jord har gått tapt i Viken fra 1995 til 2019 (25 år). Nedbyggingen har særlig vært knyttet til regulering og utbygging av samferdselsanlegg, næring og offentlige formål, samt bolig- og fritidsbebyggelse.?
Figuren over viser tapet av dyrket jord de siste 25 årene i det som i dag utgjør Oslo og Viken, fordelt på dyrka og dyrkbar jord.. Totalt har ca. 38 000 dekar dyrka jord gått tapt. Kilder: SSB KOSTRA landbruk, 2005 - 2018 Fylkesmannen i Oslo og Akershus for 1994-2004.

?
Når ett dekar dyrka jord bygges ut, kan det føre til et tap av matproduksjon som tilsvarer om lag tusen brød per år i gjennomsnitt. Tapet av 38.000 dekar jord kan derfor illustreres med 38 millioner færre brød hvert eneste år i Oslo og Viken.

Nasjonal jordvernstrategi
Stortinget vedtok i 2015 en nasjonal jordvernstrategi for å bremse omdisponeringen, og øke matproduksjonen. Den nasjonale jordvernstrategien ble i 2018 revidert, med målsetning om at årlig omdisponering skulle reduseres til maksimalt 4.000 dekar innen 2020. På landsbasis ble det omdisponert ca. 3.600 dekar dyrka jord og 4.500 dekar dyrkbar jord i 2019. Ca. 15 prosent av dette skjedde innenfor Oslo og Viken.

Kommunene i Viken har noen av de mest produktive jordbruksarealene i hele landet, både med hensyn til kornproduksjon og grønnsaksproduksjon. Bevaring av dyrka og dyrkbar jord i disse områdene er derfor helt avgjørende for å sikre nødvendig matproduksjonen for landets stadig økende befolkning. Matjord er en ikke fornybar ressurs, og kommunene har i oppgave å sikre jordressursene for framtidige generasjoner ved forvaltning av arealene etter plan- og bygningsloven og jordloven.

Selv om jordvernmålet ble nådd i 2019, er det fremdeles stor grunn til bekymring for mengden jordbruksjord som hvert år forsvinner ut av produksjon. Dette er et ansvar som hviler både på kommunene som behandler saker etter plan- og bygningsloven og jordloven, men også på grunneiere og andre som fatter beslutninger om bruken av jordbruksarealer.

Hva er forskjellen på dyrka jord og dyrkbar jord? Noen begreper
Dyrka jord er det samme som jordbruksareal, og det dyrkes vanligvis mat der hver vekstsesong. Dyrka jord kan deles inn i fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Dyrka jord forveksles ofte med dyrkbar jord. Mange sier eller skriver dyrkbar selv om de egentlig snakker om dyrka jord.

Dyrkbar jord er dyrkingsreserver, og ligger blant annet i skog og beitemark. Dyrkbar jord kan dyrkes opp seinere ved nydyrking. Dette er viktige areal for å kunne øke matproduksjonen. I Oslo og Akershus er slik dyrkingsreserver begrensede og er ofte ikke like godt egnet for dyrking som områder som allerede er dyrket. NIBIO har egne kart for dyrkbar jord. I tillegg har vi utmarksområder som ikke kan dyrkes opp, men som kan brukes til utmarksbeite for husdyr.

Jordvern vil si å hindre at dyrka og dyrkbar jord går tapt på grunn av utbygging og erosjon, slik at jorda bevares til matproduksjon for fremtidige generasjoner. FAO som er FNs organ for jordbruk og mat, anslår at verdens matproduksjon må øke med 70 prosent mot år 2050 for å dekke behovet til en voksende befolkning i verden.
Tips en venn om denne nyheten.
Til:    Fra:   

« Tilbake
 MENINGSMÅLING

Vil du ta vaksine mot Covid-19 når den er klar?
Ja
Nei
Vet ikke
Svar til nå: 196
Ja: 53.57%
Nei: 30.10%
Vet ikke: 16.33%