29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

– Smånytt fra Buskerud Tingrett – Eiker


Ville ikke godta forelegg – endte med bot i tingretten
13.05.24:
En 20 år gammel eikværing måtte i begynnelsen av mai møte i Buskerud Tingrett – Eiker etter at han nektet å vedta et forenklet forelegg for på ha kjørt for fort på E134 mellom Loesmoen og Langebru. Det var i november i fjor at den unge mannen ble målt til 96 km/t i en gjennomsnittsmåling i 80-sonen på strekningen. Mannen mente han ikke kjørte så fort og stilte store spørsmål om politiet hadde handlet korrekt i denne kontrollen. Mannen fikk tilbud om et forelegg på 6.700 kroner etter å ha blitt stoppet av politiet, men dette ville han altså ikke vedta. Boten mannen nå fikk ble økt til 8.000 kroner, subsidiært fengsel i åtte dager. Mannen hadde seks prikker på førerkortet før han ble tatt i november og mistet derfor «lappen» for et halvt år. Dette opprettholdt tingretten og mannen kunne teoretisk få igjen førerkortet 7. mai. Mannen fikk dommen forkynt i dag, men det er ikke kjent hvordan han stiller seg til den.

Eikværing kjørte i 90 km/t i 50-sonen i Drammen
24.04.24:
En 33 år gammel mann fra Eiker er i Buskerud Tingrett – Eiker – dømt til 15 dager betinget fengsel med en prøvetid på to år. I tillegg må han betale en bot på 13.500 kroner til statskassen. Mannen fradømmes også retten til å kjøre bil eller andre motorkjøretøy i 15 måneder. Det kreves dermed full ny førerprøve for å få tilbake sertifikatet. Mannen var ikke veldig fornøyd med dommen og anket på stedet. Han er dømt en rekke ganger for overtredelser av veitrafikkloven – herunder hastighetsovertredelse. Dette siste forholdet gjaldt kjøring i 90 km/t i 50-sonen i Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen 13. mars i år. Mannen innrømmet de faktiske forhold og gikk med på en forenklet behandling i form av en tilståelsesdom. Men utfallet av saken gjorde at han anket.

Fikk samfunnsstraff for heleri og tyveri
23.04.24:
En 50 år gammel mann fra Eiker er i Buskerud Tingrett – Eiker – dømt til 35 dagers samfunnsstraff – subsidiært like mange dager i fengsel. Bakgrunnen for dommen er at mannen mottok en stjålet elsykkel til en verdi av 35.000 kroner. I tillegg ble han dømt for tyveri fra Coop Prix i Hokksund hvor han sammen med en kvinne tok flere varer i den nattåpne butikken. Mannen var også tiltalt for oppbevaring av store mengder med stjålet verktøy, men det nektet mannen straffeskyld for og politiet har ikke klart å bevise utenom enhver tvil om at mannen sto bak heleri av dette. Boden som tyvegodset ble funnet i, er også brukt av vedkommende sin sønn og andre bekjente. Det hører med til at 50-åringen er uføretrygdet og at han er dømt for tilsvarende forhold tidligere.

78-åring dømt etter «råkjøring» i Hokksund
23.04.24:
En 78 år gammel eikværing er dømt til betinget fengsel i 14 dager med en prøvetid på to år, samt betale en bot på 13.500 kroner. I tillegg mister han lappen i syv måneder og må deretter avlegge praktisk førerprøve for å kunne kjøre bil igjen. Bakgrunnen for dommen i Buskerud Tingrett – Eiker – er at han ble tatt for å ha kjørt i 86 km/t i 50-sonen på Drammensveien i Hokksund 11. mars i år. Mannen ga en uforbeholden tilståelse i retten og fikk litt rabatt for dette. Han vedtok også dommen på stedet.

56-åring dømt til 60 dagers fengsel og bot for ruskjøring
29.03.24:
En 56 år gammel eikværing er dømt til fengsel i 60 dager og en bot på 10.000 kroner etter flere tilfeller med kjøring i ruspåvirket tilstand. Han har aldri hatt førerkort, og er nå fradømt retten til å ta førerkort på livstid. Mannen ble første gang stoppet i Øvre Eiker kjørende i en varebil påvirket amfetamin og aprazolam tilsvarende en promille på 1,2. Andre gang han ble stanset var i Rosenkrantzgata i Drammen 2. februar i fjor påvirket av amfetamin og alprazolam tilsvarende en promille på 1,2. I mai i fjor unnlot han å stoppe for politiet i Øvre Eiker og greide å stikke av fra dem. Han er også dømt for tre tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort. Da saken var oppe i Buskerud Tingrett – Eiker – sa mannen seg skyldig på alle punkter. Han ba om betinget fengsel, men det ville ikke retten gå med på. Mannen har lenge hatt et rusproblem.

Modum-kvinne dømt etter ruskjøring
17.03.24:
En 51 år gammel kvinne fra Modum er i Buskerud Tingrett – Eiker dømt til 45 dagers fengsel for kjøring i ruspåvirket tilstand. Straffen er en fellesstraff med en betinget straff gitt i juni 2023. I tillegg må kvinnen betale 25.000 kroner i bot og hun mister retten til å kjøre bil «for alltid». Bakgrunnen for dommer en kjøring i ruspåvirket tilstand i Bingsveien i Øvre Eiker i desember i fjor. Hun var da påvirket av amfetamin, klonazepam og alprazolam samlet tilsvarende en alkoholpromille på over 1,2. Kvinnen bestred i retten at hun hadde tatt noe annet enn hennes daglige dose Oxycontin. Hun mener at en venn lurte i henne de andre stoffene, men dette festet ikke retten særlig lit til.

Ble tatt med 77 km/t i 40-sone
17.03.24:
En 39 år gammel mann fra Øvre Eiker er dømt til 15 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år for å ha kjørt i 77 km/t i en 40-sone samt å betale 13.500 kroner i bot. Han mister også «lappen» i seks måneder. Mannen innrømmet forholdet i Buskerud Tingrett – Eiker da saken var oppe til såkalt forenklet behandling i midten av mars. Mannen vedtok dommen på stedet.

Fengsel, bot og sperrefrist etter gjentatte lovbrudd
17.03.24:
En 54 år gammel mann fra tidligere Nedre Eiker er i Buskerud Tingrett – Drammen – dømt til 55 dager i fengsel, samt må betale en bot på 5.000 kroner. Grunnen til den lave boten er hans økonomiske situasjon. I tillegg kan han ikke søke om førerkort før om fire år. Bakgrunnen for dommen er kjøring i ruspåvirket tilstand ved flere tilfeller. Det første i desember 2022 på Orkidehøgda i Mjøndalen. Han var da påvirket av amfetamin. I mai året etter ble han stanset kjørende på en motorsykkel – også da med amfetamin tilsvarende 1,2 i promille. I september 2023 ble han stanset på nytt – på samme motorsykkel – også da påvirket av amfetamin. I tillegg hadde mannen to foldekniver på seg da han ble stanset på Orkidehøgda. Han hadde heller ikke gyldig førerkort. Mannen har også kjørt over fartsgrensen og unnlatt å stanse for politiet. Mannen var også i besittelse av 4,98 gram hasj.

Betinget fengsel og bot etter fyllekjøring
17.03.24:
En 66 år gammel eikværing er dømt til 14 dager betinget fengsel med en prøvetid på to år etter at han ble tatt for fyllekjøring med bil på Fv. 284 i Åmot 21. desember i fjor. Mannen samtykket i en såkalt tilståelsesdom med forenklet behandling i Buskerud Tingrett – Eiker. Retten mente påstanden fra politiet var vel streng og ga mannen 14 dagers betinget fengsel, samt en bot på 22.500 kroner. I tillegg mister han «lappen» i 16 måneder fra da han ble tatt og må dermed gå opp til fullstendig ny førerprøve for å kunne kjøre bil igjen. Mannen vedtok dommen på stedet.

Dømt til 60 dagers fengsel for Nav-bedrageri
12.03.24:
En 62 år gammel eikværing er dømt til fengsel i 60 dager etter at han ifølge Buskerud Tingrett – Eiker – mottok 191.890 kroner urettmessig fra Nav ved å melde inn for få timer på meldekortene dine. Mannen har ikke erkjent straffeskyld. Det var ifølge tiltalen i perioden mars til desember i 2022 at mannen sendte inn feil opplysninger om antall timer han jobbet for flere firmaer mens han fikk arbeidsledighetstrygd. Nav fattet vedtak om tilbakebetaling i februar i fjor, men anmeldte ikke mannen før i september. Også her får den nå dømte 62-åringen strafferabatt på grunn av lang liggetid hos Nav og politi. I tillegg til fengsel må mannen betale 3.000 i saksomkostninger til staten.

Hadde 2,06 i promille – dømt til fengsel og stor bot
12.03.24:
En 20 år gammel eikværing er dømt til 45 dagers fengsel og må i tillegg betale 30.000 i bot etter at han ble tatt med hele 2,06 i promille under kjøring på E134 i Øvre Eiker natt til torsdag 27. juli i fjor. I tillegg ble han fradømt retten til å kjøre bil «for alltid», noe som gir rom for å søke etter noen år. Den unge mannen avga en full tilståelse i retten i Hokksund og gikk med på en såkalt tilståelsesdom. Men han valgte å ta betenkningstid for om han godtok dommen eller ikke. Han er tidligere dømt for ruspåvirket kjøring og denne gangen kjørte han av veien og med det utsatte både seg selv og passasjeren sin for betydelig fare.

Betinget fengsel og bot for ruskjøring
12.03.24:
En 28 år gammel eikværing er i Buskerud Tingrett – Eiker – dømt til betinget fengsel i 14 dager med en prøvetid på to år. I tillegg må vedkommende betale en bot på 10.000 kroner. Mannen har også fått en sperrefrist for å ta førerkort på 12 måneder fra da han ble stoppet. Bakgrunnen for dommen er at mannen kjørte bil påvirket av alkohol og kokain da han ble stanset av politiet 15. juni i fjor. Han hadde heller ikke gyldig førerkort på det tidspunkt. Mannen avga full tilståelse i retten og godtok en såkalt tilståelsesdom, som er en raskere og enklere saksgang. Også denne mannen fikk redusert straff på grunn av lang saksbehandlingstid hos politiet og det faktum at han tilsto forholdene.

Fyllekjørte i mars 2023 – dømt først i februar 2024
12.03.24:
En 42 år gammel kvinne fra Sætre er i Buskerud Tingrett – Eiker – dømt til betinget fengsel i 18 dager med en prøvetid på to år for fyllekjøring. Hun må også betale 20.000 kroner i bot og hun mister «lappen» i 12 måneder. I tillegg må hun gå opp til full førerprøve for å få den tilbake. Bakgrunnen er at hun i mars i fjor kjørte bil påvirket av alkohol og amfetamin på E134 mellom Øvre Eiker og Kongsberg. I tillegg hadde hun latt en bekjent kjøre bilen sin selv om hun visste at vedkommende ikke hadde førerrett for bil. Kvinnen erkjente skyld for kjøring i påvirket tilstand. Kvinnen fikk en strafferabatt på grunn av lang liggetid hos politiet.

Yrkessjåfør fikk betinget fengsel etter fyllekjøring
11.02.24:
En mann i slutten av 40-årene fra Øvre Eike, ble før jul dømt til betinget fengsel i 14 dager med en prøvetid på to år etter at han ble tatt for alkoholpåvirket kjøring med en personbil 4. november i fjor. Mannen ga en uforbeholden tilståelse i retten og samtykket til en tilståelsesdom med forenklet behandling i retten. Han må også betale 20.000 kroner i bot. I tillegg mister han førerkortet i 14 måneder. Det betyr at han må ta en helt ny førerprøve for å få tilbake sertifikatet. Mannen hadde en promille på ca. 0,58. Grensen i Norge er som kjent 0,2 promille. Mannen er ikke tidligere straffedømt.

30 dager betinget fengsel for en rekke bedragerier
31.01.24:
En 28 år gammel fra Vestlandet er i Buskerud Tingrett – Eiker – dømt til 30 dager betinget fengsel med en prøvetid på to år for en rekke bedragerier utført i Øvre Eiker. Han må i tillegg betale tilbake summene han greide å svindle til seg. Det var fra august 2021 at han «solgte» skjermkort til flere eikværinger for store summer. Han brukte Finn.no og Facebook Marketplace til å annonsere skjermkortene, men han hadde aldri noen hensikt om å levere varene. 28-åringen innrømmet straffeskyld for samtlige poster da saken var oppe i retten. Han må altså betale tilbake til sammen 166.660 korner til de 13 fornærmede i saken.

Bot og inndragning av førerkort for 26-åring
31.01.24:
En 26 år gammel mann fra Øvre Eiker er i Buskerud Tingrett – Eiker, dømt ti å betale 9.100 kroner i bot og han får også inndratt førerkortet i seks måneder. Bakgrunnen er at han ble tatt i å kjøre for fort på E134 på Ryghkollen i Mjøndalen. Han ble i september i fjor målt til 114 km/t i 90-sonen. Han hadde da fem aktive prikker fra før. Saken ble avgjort med en såkalt tilståelsesdom, som normalt gir lavere straff, men boten er i tråd med påtalemyndighetens påstand. Vedkommende er avhengig av førerkort i jobben sin, men dette kunne ikke retten ta hensyn til.

Må sone 24 dager etter rus-kjøring
31.01.24:
En 19 år gammel gutt fra Eiker er av Buskerud Tingrett – Eiker, dømt til fengsel i 24 dager samt å betale en bot på 10.000 kroner. Han mister også «lappen» i to år og må dermed avlegge full førerprøve på nytt. Det var natt til 2. juli i fjor at stoppet av politiet i Hokksund etter et uhell. Han hadde da en promille på 1,55. Den unge gutten innrømmet forholdet og kunne derved dømmes i en såkalt tilståelsesdom med forenklet behandling. Han vedtok dommen på stedet da saken var oppe før jul.

Ung eikværing dømt for brudd på veitrafikkloven
31.01.24:
En nå 22 år gammel eikværing er dømt til 30 dager i fengsel for å ha kjørt i 184 km/t på E134 ved Ryghkollen i Mjøndalen. Han var også tiltalt for fire forhold knyttet til kjøring av en crosser på flere steder i Øvre Eiker. Men retten fant det ikke bevist utenfor enhver tvil at det faktisk var vedkommende som kjørte crosseren. Den unge eikværingen har en rekke dommer på seg for diverse forhold, blant annet kjøring uten førerkort em rekke ganger og ildspåsettelse. Gutten erkjente straffeskyld for kjøringen på E134. Han mister retten til å førerkort igjen i 32 måneder og må avlegge fullstendig prøve om han skal kunne kjøre på lovlig vis igjen. Saken var oppe i Buskerud Tingrett – Eiker i fjor høst.

Underslo 488.200 kroner fra familiemedlem
31.01.24:
En kvinne i slutten av 40-årene fra Øvre Eiker er dømt til fengsel i fire måneder, samt til å betale tilbake 488.200 kroner som hun urettmessig tappet familiemedlemmets konto for. Retten inndro også en dataklokke og en datamaskin for å dekke inn noe av kravet. Kvinnen disponerte den eldre kvinnens konto under påskudd av å hjelpe henne med regninger mm. I stedet overførte hun pengene til egen konto i perioden fra juni 2021 til april året etter. Kvinnen ga en uforbeholden tilståelse da saken var oppe i Buskerud Tingrett – Eiker før jul som en såkalt tilståelsesdom.

Tatt for ruskjøring på E134 – dømt til fengsel og bot
31.01.24:
En 35 år gammel mann fra Notodden er dømt til 21 dagers fengsel og til å betale en bot på 40.000 kroner. I tillegg mister han førerkortet i hele fem år etter at han ble tatt for kjøring i ruset tilstand på E134 i Øvre Eiker i juni 2022. Saken har blitt liggende lenge hos politiet av ulike grunner, men det ga ingen strafferabatt denne gangen da dette var mannens andre dom for ruskjøring. Han tilsto å ha røykt hasj og tatt piller under kjøringen til Drammen, men tok betenkningstid da han fikk dommen før jul.

Fikk betinget fengsel for fyllekjøring og 20.000 i bot
17.12.23:
En 22 år gammel mann fra Øvre Eiker er dømt til 18 dager i fengsel, men han slipper å sone da dommen er gjort betinget med en prøvetid på to år. Det vel å merke om han ikke begår nye straffbare handlinger. I tillegg må han betale 20.000 kroner i bot, subsidiært sone 20 dager i fengsel. Han får heller rikke kjøre bil på lovlig vis før det er gått 20 måneder og da må han avlegge en fullstendig ny førerprøve med de kostnader det innebærer. Bakgrunnen for dommen er at han ble stanset på Ringeriksveien i Øvre Eiker i begynnelsen av oktober. Han var da langt fra edru og dermed ikke skikket til å kjøre bil. Den unge mannen mistet også jobben sin som maskinfører på grunn av fyllekjøringen.

Bot på 40.000 og betinget fengsel etter ruskjøring
14.11.23:
En 37 år gammel eikværing må ut med 40.000 kroner til statskassen og har i tillegg fått en fengselsdom på 15 dager betinget. Det betyr at han ikke må sone med mindre han blir dømt for andre straffbare forhold i løpet av to år. I tillegg må ha ta full førerprøve på nytt etter 12 måneder som han er uten «lappen». Bakgrunnen for tilståelsesdommen i Buskerud Tingrett – Eiker – er at han ble stanset av politiet i Øvre Eiker 7. juli i år påvirket av THC (cannabis) – tilsvarende over 0,5 i promille. Mannen innrømmet å ha kjørt i påvirket tilstand og godtok forenklet behandling i retten. Han vedtok også dommen på stedet.

Dømt til betinget fengsel og lav bot etter ruskjøring
14.11.23:
En 36 år gammel mann fra Eiker-bygdene er i Buskerud Tingrett – Eiker – dømt til betinget fengsel i 14 dager med en prøvetid på to år. I tillegg må han betale 10.000 kroner i bot. At boten ble så lav begrunner retten med mannens relativt rett lave inntekt. I tillegg mister mannen førerretten i 12 måneder og må dermed avlegge fullstendig ny førerprøve med de kostnader det medfører. Mannen ble tatt med litt over syv gram hasj i bilen da han ble stoppet og hadde røykt hasj ikke lenge før kjøreturen 8. juni i år, men fremsto ikke veldig påvirket da han ble stanset av politiet, heter det i dommen. Mannen vedtok tilståelsesdommen etter en kort konferanse med sin forsvarer.

Eikværing dømt til samfunnsstraff etter trusler
31.10.23:
En 53 år gammel eikværing er i Buskerud Tingrett – Eiker – dømt til 45 timer samfunnsstraff og til å betale saksomkostninger på 2.500 kroner etter å ha fremsatt grove trusler og spyttet på og truet politibetjentene som pågrep ham i Hokksund sentrum høsten 2022. Han har også kommet med flere trusler mot ansatte på et behandlingshjem i Modum og overfor ansatte i rådhuset i Hokksund. Mannen møtte i retten og innrømmet delvis skyld. Aktor ville ha mannen fengslet i 45 dager, men han fikk i stedet samfunnsstraff. Det hører med til historien at mannen er dømt en rekke ganger tidligere og har et rusproblem.

Mistet «lappen» og jobben etter fartsfest på E18
31.10.23:
En 21 år gammel mann fra Eiker er i Buskerud Tingrett – Eiker – dømt for overtredelse av veitrafikkloven til betinget fengsel i 15 dager. Straffen utsettes med en prøvetid på to år slik at han slipper å sone dersom han ikke gjør seg skyldig i flere forbrytelser eller trafikksynder. Han må i tillegg betale 15.100 kroner i bot og han mister førerkortet i 11 måneder fra 25. september to dager etter at han ble tatt på E18 med en gjennomsnittsfart på 151,7 km/t. Eikværingen innrømmet kjøringen da han møtte i retten og vedtok dommen på stedet. Saken ble behandlet som en tilståelsesdom med forenklet behandling. Den unge mannen hadde fire prikker i førerkortet sitt før han ble stanset av UP. Han har også mistet jobben sin da han er avhengig av førerkort i denne.

Svindlet Nav for 137.708 kroner – dømt til fengsel i 40 dager
27.09.23:
En 60 år gammel eikværing er dømt til 40 dager i fengsel etter å ha svindlet til seg 137.708 kroner fra Nav. Han oppga uriktige opplysninger i forbindelse med meldekort og unnlot å opplyse om to arbeidsforhold han hadde hatt i tidsrommet april 2021 til juni 2022. Mannen har avgitt en uforbeholden tilståelse i retten og samtykket til en forenklet behandling. Selv om det er opp til Kriminalomsorgen å avgjøre, åpner retten for at soning med fotlenke hadde vært det beste i dette tilfellet. Mannen vedtok dommen på stedet.

Ble tatt i 160 km/t i 90-sonen i Mjøndalen – må sone i 18 dager
27.09.23:
En 43 år gammel mann fra Øvre Eiker er dømt til 18 dagers fengsel og inndragning av førerkortet i hele 16 måneder etter at han ble stanset av UP på Ryghkollen i Mjøndalen. Mannen må også avlegge full førerprøve før han kan kjøre bil igjen. Saken gikk for Buskerud Tingrett – Eiker i midten av september. Kjøringen fant sted 4. august i år på E134 ved to-felten i Mjøndalen. Mannen ga en uforbeholden tilståelse for kjøringen sin og gikk med på en forenklet behandling i retten med en tilståelsesdom. At han har erkjent forholdet og bidro til en forenklet behandling i retten, har gitt mannen en strafferabatt på rundt 15 prosent. Han vedtok dommen på stedet.

Fikk rabattert bot for brudd på kjøre- hviletidsbestemmelsene
26.09.23:
En selvstendig næringsdrivende innen transportbransjen, er i Buskerud Tingrett – Eiker dømt til å betale en bot på 15.000 kroner etter en rekke brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene ved lastebiltransport. Grunnen til at boten ble satt så lav er at han i april ble fratatt førerkortet uten at det var hjemmel for det. Mannen påsto at han kan ha tapt så mye som 100.000 kroner på dette. Retten hadde forståelse for dette, men ville kun redusere boten fra det opprinnelige forslaget på 35.000 kroner. Mannen hadde ved 13 tilfeller kjørt i lengre tid enn hva kjøre- og hviletiden krevde. Han vedtok dommen, som en tilståelsesdom.

Moing dømt for å ha kjørt for fort i Hokksund
26.09.23:
En 22 år gammel moing er dømt til å betale en bot på 12.100 kroner – subsidiært 15 dager i fengsel etter at han ble tatt for å ha kjørt for fort i 50-sonen på Drammensveien i Hokksund 1. september i år. Han ble målt til 76 km/t, noe han innrømmet i retten under en såkalt tilståelsesdom og forenklet behandling i Buskerud Tingrett – Eiker. I tillegg til boten mister moingen førerretten i åtte måneder. 22-åringen hadde seks aktive prikker da han ble tatt og dette forlenget tiden han må være uten førerkort med fem måneder. Han må også avlegge delvis ny førerprøve før han kan kjøre bil igjen.

Ble tatt i 143 km/t på Ryghkollen – fikk samfunnsstraff
26.09.23:
En 27 år gammel mann fra Øvre Eiker er dømt til 30 timer samfunnsstraff subsidiert 18 dager i fengsel etter at han ble tatt for å ha kjørt i 143 km/t i to-felten på E134 i Mjøndalen 1. august i år. Det er 90 km/t som er fartsgrensen på stedet, hvor mage kjører altfor fort og som den siste tiden er blitt tatt av UP. Mannen er også fradømt førerretten i 11 måneder, noe som betyr at han må avlegge ny praktisk førerprøve før han kan kjøre bil igjen. Saken ble avgjort i Buskerud Tingrett – Eiker ved en såkalt tilståelsesdom og forenklet behandling. 27-åringen innrømmet de faktiske forhold og vedtok dommen på stedet.

Moing dømt for fyllekjøring i Hokksund
22.05.23:
En 62 år gammel mann fra Sigdal er i Buskerud Tingrett – Eiker, dømt til betinget fengsel i 24 dager og en bot på hele 87.000 kroner. I tillegg ble mannen fradømt retten til å kjøre bil i to og et halvt år. Det betyr at han må avlegge full førerprøve dersom han skal få tilbake lappen. Grunnen til at han fikk betinget fengsel var under forutsetning at han gjennomfører et program mot ruspåvirket kjøring i regi av Kriminalomsorgen. Mannen har innrømmet et alkoholproblem og ønsker å gjøre noe med dette. Bakgrunnen for dommen er at han ble stanset i Stasjonsgata i Hokksund i oktober i fjor – rimelig påvirket av alkohol med nesten to i promille. Andre bilister hadde meldt inn om vinglete kjøring over en lengre periode. Fengselsdommen har en prøvetid på to år. Det betyr at dersom han gjør straffbare forhold i denne tiden, vil han måtte risikere å sone denne straffen på en eller annen måte.

Kjørte varebil i fylla og havnet på jordet
22.05.23:
En 24 år gammel utenlandsk statsborger bosatt i Øvre Eiker er i Buskerud Tingrett – Eiker, dømt til fengsel i 21 dager og 20.000 kroner i bot. I tillegg fradømmes han retten til å kjøre bil i to år og tre måneder. Bakgrunnen for dommen er at han kjørte av veien på Skotselvveien i februar. Han ble dømt for brudd på veitrafikklovens paragraf tre om hensynsfull kjøring og for brudd på paragraf 22 om kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Han må avlegge fullstendig førerprøve for å få tilbake lappen. 24-åringen innrømmet det hele i retten. Ingen ble skadet i utforkjøringen.

Holdt 147 km/t i 90-sonen på Ryghkollen – dømt til fengsel
13.02.23:
En 40 år gammel mann fra Øvre Eiker er dømt til fengsel i 14 dager og mister førerkortet i ni måneder etter at han ble tatt for å ha kjørt i 147 km/t i 90-sonen på Ryghkollen i Mjøndalen. Mannen fikk en forenklet behandling i en såkalt tilståelsesdom i Buskerud Tingrett – Eiker. Det var i juni i fjor at han ble stanset av politiet i en radarkontroll på Ryghkollen. Mannen innrømmet det hele, men ville ikke samtykke til samfunnsstraff. Dermed blir det ubetinget fengsel og delvis ny førerprøve igjen etter ni måneder, regnet fra da han mistet lappen i fjor sommer.

Fikk bot på 6.600 kroner for å kjøre uten lovlige skilt
13.02.23:
En 40 år gammel mann fra Øvre Eiker er dømt til å betale 6.600 kroner i bot og 2.000 kroner i saksomkostninger etter at han ble observert i Hokksund uten lovlige skilt på bilen sin. Det var i juli i fjor at mannen ble observert av politiet, som var på vei til en trafikkulykke i sentrum. De fikk derfor ikke stoppet mannen, men kom over bilen dagen etter. Han ble tiltalt for brudd på Vegtrafikklovens paragraf 31 for å ha brukt en motorvogn uten at den var meldt til registrering og påsatt lovlige kjennemerker. Mannen erkjente seg ikke skyldig i henhold til tiltalen, og forklarte at den var påsatt pappskilt for å unngå borttauing, og at han kjørte en annen bil den dagen. Han ble ikke trodd av retten og altså dømt i Buskerud Tingrett – Eiker til boten på 6.600 kroner slik aktor ba om.

Hadde 2,65 i promille – dømt til fengsel og en klekkelig bot
08.02.23:
En mann i begynnelsen av 40-årene fra Eiker er dømt til fengsel i 28 dager og en bot på hele 52.550 kroner i Buskerud Tingrett – Eiker. I tillegg mister han «lappen» i hele tre år og må derfor ta fullstendig førerprøve igjen om han ønsker å kunne kjøre noe som er motorisert. Mannen, som er av utenlandsk opprinnelse, er ikke tidligere straffedømt. Han ble stanset av politiet i en personbil på Rv. 350 i Skotselv. Blodprøven som ble tatt av mannen samme natt viste altså en promille på hele 2,65. Mannen innrømmet sin skyld og godtok en forenklet behandling gjennom en tilståelsesdom da saken var oppe i tingretten 23. januar i år.

68 gammel mann dømt fengsel og en solid bot for fyllekjøring
07.02.23:
En 68 år gammel mann fra tidligere Nedre Eiker er i Buskerud Tingrett dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 30.000 kroner for fyllekjøring på vei til hytta i Eggedal. I tillegg må han betale saksomkostninger på 4.000 kroner. Mannen er også fratatt førerkortet i to år og tre måneder og må avlegge full førerprøve for å få førerretten tilbake. Det var i juli i fjor at mannen kjørte til hytta og prøver tatt av ham viste en promille på hele 2,05. Mannen hevdet i retten at han hadde drukket etter at han kom fram, men det trodde ikke tingretten på ettersom vitner så at han var tydelig beruset på vei gjennom Sigdal.

Fikk betinget dom og bot etter ruskjøring
06.02.23:
Buskerud Tingrett Eiker har dømt en 24 år gammel mann fra Drammen for fyllekjøring og blandingsrus tilsvarende 1,2 i promille på Ringeriksveien i Øvre Eiker. Han ble stanset av politiet ved Leversby. Han skal ha brukt alkohol og Valium før han satte seg i bilen. Etter kjøreturen skal han ha tatt hasjen. Dette skjedde i juni 2021, men rettsaken gikk ikke før i januar. Ettersom denne saken har blitt liggende hos politiet, anså retten det som rimelig å dømme ham til betinget fengsel i 21 dager – altså at han slipper å sone hvis han holder seg «på matta» de to neste årene. Men boten på 10.000 kroner må han betale. I tillegg er han fradømt retten til å kjøre motorvogn i to år og må avlegge ny prøve før han får tilbake sertifikatet.

Moing dømt til samfunnsstraff for råkjøring og uten «lappen»
29.05.22:
En 41 år gammel moing er dømt til 40 timer samfunnsstraff pluss at han ikke får kjøre opp til ny førerprøve i ett helt år. Mannen ble dømt for å ha kjørt i hele 159 km/t på E18 ved Holmestrand. Han hadde da ikke gyldig førerkort. Han er også dømt for å ha kjørt uten «lappen» i Lauvtjernveien i Øvre Eiker. Kjøringen fant sted henholdsvis 7. og 5. mars i år. Mannen innrømmet de faktiske forhold og vedtok dommen i en såkalt tilståelsesdom med forenklet behandling i Buskerud Tingrett – Eiker.

Fikk 8.000 i bot og mistet lappen i tre måneder
02.03.22:
En eikværing i begynnelsen av 20-årene, ble i Buskerud Tingrett – Eiker – dømt til å betale 8.000 kroner i bot og mistet lappen i tre måneder. Bakgrunnen for saken var at han 28. januar i år kjørte uaktsom på E18 mellom Holmestrand og Drammen slik at han var til fare for andre trafikanter. Han skal ha vært trøtt og flere ganger byttet kjørefelt og også kjørt ut på veiskulderen. Den unge mannen ga en uforbeholden tilståelse i retten og det er også en video av hendelsen. Retten fant å kunne dømme ham etter veitrafikklovens paragraf 31 og paragraf 3. Mannen er håndverker og har vanskelig for å utføre jobben sin uten førerkort. Mannen sa han ville anke dommen. Om den blir tatt opp til behandling i lagmannsretten, er en helt annen sak.

Uten lappen i seks måneder og bot på 6.000 kroner
02.03.22:
En mann i begynnelsen av 20-årene fra Øvre Eiker, er dømt til å betale 6.000 korner i bot og er fradømt førerkortet i seks måneder. Dommen falt i Buskerud Tingrett – Eiker 9. februar i år. Bakgrunnen for dommen var at han ble tatt for å ha kjørt i 99 km/t i 80-sonen på E134 ved Hokksund Flyplass. Han hadde da seks prikker på førerkortet fra før. Mannen ville ikke vedta bot og inndragning da han mente seks måneder uten førerkort var for lang tid og saken havnet derfor i retten. Han står også i fare for å miste jobben ettersom han er avhengig av bil der. Den unge mannen tok betenkningstid etter at han fikk dommen.

Må sone etter fyllekjøring
02.03.22:
En eikværing i slutten av 40-årene er dømt til 21 dager ubetinget fengsel etter at han ble tatt for fyllekjøring i Bærum i midten av januar. Mannen hadde en promille på 1,36 og ble fratatt førerkortet på stedet. I Buskerud Tingrett – Eiker innrømmet mannen å ha kjørt i fylla. Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om en bot på hele 35.000 kroner i tillegg til fengsel, men retten mente det var riktig å se på mannens økonomiske situasjon ettersom har ikke kunne jobbe som sjåfør lenger uten førerkort. Han fikk derfor en bot på 20.000 kroner. I tillegg ble han fradømt førerrett i to år fra dommen er rettskraftig. Han må også ta ny førerprøve for å få lappen tilbake. Mannen tok betenkningstid da saken var oppe i retten 1. mars.

Moing dømt til fengsel og en solid bot etter fyllekjøring
07.02.22:
En 49 år gammel mann fra Modum er dømt til fengsel i 30 dager pluss at han må betale en bot på hele 21.000 kroner da han møtte i tingretten i slutten av januar. I tillegg får han ikke kjøre bil i to år og må avlegge fullstendig førerprøve på nytt for å få tilbake sertifikatet. Alt dette for at han i slutten av november i fjor ble tatt for kjøring i ruspåvirket tilstand utenfor Maxbo i Hokksund. Han ble også tatt med 6,28 gram amfetamin på seg da han ble stoppet. Mannen er også tidlige dømt for narkotikaforbrytelser. Moingen innrømmet forholdene og vedtok dommen og fikk dermed litt strafferabatt.

Ektepar frifunnet for barnemishandling
27.05.20:
 Et ektepar av utenlandsk opprinnelse bosatt i Mjøndalen var tiltalt for flere tilfeller av barnemishandling i Kongsberg og Eiker Tingrett litt tidligere i vår. Men de to legdommerne var ikke enige med verken politi eller fagdommeren om at dette var mishandling av barn. Begge barna har vært i tilrettelagte avhør. I retten kom det fram at det var en del krangling mellom mor og far i familien og at de ofte truet ungene med straff om de ikke oppførte seg. Men det var ingen fysiske bevis for mishandling og det var dette de to legdommerne la mest vekt på da de gikk for en frifinnelse av paret.

Dømt for omfattende svindel i mormors navn
27.05.20:
 En 32 år gammel mann fra Mjøndalen er dømt til fengsel i tre måneder for omfattende svindel i sin mormors navn. Ham må også betale tilbake vel 44.000 kroner til DNB og nesten 34.000 til Nordea Bank. Mannen erkjente alle forholdene og slapp dermed å betale saksomkostninger da saken var oppe i Kongsberg og Eiker Tingrett. Mannen ble dømt for blant annet bedrageri i november i fjor og får nå altså denne straffen i tillegg – totalt 11 måneder for alle forholdene. Vedkommende har også en dom for bedrageri fra 2017.

Ble dømt for grovt tyveri i Mjøndalen
27.05.20:
 En 32 år gammel litauer er i Kongsberg og Eiker Tingrett dømt til fengsel i 10 måneder for grovt tyveri av lastebiler, en pickup og en campingvogn i Mjøndalen i november i fjor. Den tiltalte mannen erkjente straffeskyld for heleri, men altså ikke selve tyveriene, som skal ha skjedd sammen med en kamerat fra samme land. Retten trodde ikke på mannens forklaring og dømte ham til fengsel i 10 måneder med fratrekk av 99 dager i varetekt. Mannen må også betale 118.685 kroner i erstatning til eierne av lastebilene og 85.000 kroner for eieren av campingvognen. Han slipper imidlertid å betale saksomkostninger. 

Betinget fengsel for brannstiftelse ved Solberg skole
09.02.20:
 To gutter på 18 og 19 år er dømt til betinget fengsel i henholdsvis 15 og 80 dager etter at de tente på en søppelsekk med restavfall ved Solberg skole i Solbergelva. Saken ble holdt i Kongsberg og Eiker Tingrett 16. januar og den ene erkjente seg skyldig, mens den andre delvis skyldig. Det var på kvelden mandag 3. desember i 2018 at den ene av de to tente fyr på to søppelsekker ved kjellerinngangen. De skal ha forsøkt å slukke brannen etter kort tid, men lykkes ikke med dette. De ble redde og stakk fra stedet og varslet heller ikke om brannen. Det ble ingen store skader som følge av denne brannen. Det har tatt lang tid fra hendelsen til saken kom opp i retten, og det har telt i formidlende retning. Den ene av guttene hadde en betinget dom fra før, men slipper altså å sone denne også.

53-åring dømt fengsel og bøter
15.01.20:
 En 53 år gammel mann fra Sigdal er dømt i Kongsberg og Eiker Tingrett til 20 dager i fengsel og en bot på 17.000 kroner etter å ha blitt tatt for kjøring i ruspåvirket tilstand på Rv. 35 på grensen mellom Øvre Eiker og Modum. I tillegg er mannen fradømt førerkortet for to år og han må ta full førerprøve igjen dersom han skal få tilbake «lappen». Mannen må også betale 1.500 i saksomkostninger til staten. Mannen erkjente seg ikke skyldig da saken var oppe i retten før jul. Selve kjøringen skjedde 11. april i fjor. 53-åringen brukte marihuana som medisin i stedet for ADHD-medisin, men blodprøven viste en påvirkningsgrad godt over det som ville tilsvart en promille på 1,2. Dommen ble forkynt for mannen mandag og det er uklart om den blir anket eller ikke.

Fikk bot for ikke å ha ført regnskap
15.01.20:
 En 50 år gammel mann bosatt i Vestfossen er i Kongsberg og Eiker Tingrett dømt til å betale 12.000 kroner i bot. Bakgrunnen er manglende føring av regnskap for enkeltpersonforetaket han drev for en periode i 2018. Mannen hadde i utgangspunktet fått en bot fra politiet på 24.000 kroner, men ville ikke godta denne. Han hevdet i retten sin uskyld, men retten fant det likevel sannsynlig at han hadde hatt omsetning i selskapet, som nå er slått konkurs. Dommen ble forkynt for mannen mandag denne uken og det er ikke klart om den ankes eller ikke.

Betinget dom for narkotikaforbrytelser
15.01.20:
 En 33 år gammel mann fra Hokksund er dømt til betinget fengsel i 30 dager med en prøvetid på to år. I tillegg må han betale 2.500 kroner i saksomkostninger til det offentlige. Bakgrunnen for dommen i Kongsberg og Eiker Tingrett er mannen oppbevarte 40,11 gram hasj i trusa og 4,86 gram amfetamin i en pose mellom buksen og benet. Stoffet overtok han fra en bekjent i forbindelse med at de ble stoppet av politiet i en kontroll. Mannen erkjente seg skyldig i henhold til tiltalen da han møtte i retten for kort tid siden. Han er også tidligere straffedømt.

Kjørte i 161 km/t i 100-sonen
27.09.19:
 En 35 år gammel mann fra Vestfossen er i Kongsberg og Eiker Tingrett dømt til 40 timer samfunnsstraff, subsidiert 20 dager i fengsel etter å ha blitt målt til å kjøre i 161 km/t i 100-sonen på E 18 i Drammen. Mannen innrømmet forholdet og saken ble avgjort med en tilståelsesdom. Han mister også førerkortet for en periode på 11 måneder og må ta ny praktisk førerprøve på nytt for å kunne kjøre bil igjen.

Drammenser dømt for «grisekjøring»
27.09.19:
 En 33 år gammel drammenser er dømt til fengsel i 30 dager pluss miste førerkortet i 30 måneder etter å ha blitt målt til 133 km/t i 60-sonen på Fv. 283 i Nedre Eiker 4. januar i år. I tillegg må han betale 3.000 kroner i saksomkostninger. Mannen erkjente delvis skyld, men han mente han ikke kunne ha kjørt mer enn 100 km/t. Målingen ble foretatt ved bruk av laser.

Fikk 120 timer med samfunnsstraff
27.09.19:
 En 30 år gammel kvinne fra Hokksund er dømt til 120 timer med samfunnsstraff i løpet av et halvt år. Utføres ikke denne straffen, er det subsidiert 120 dager i fengsel, minus 46 dager som hun satt i varetekt. Kvinnen ble dømt for å ha oppbevart hele 52,6 gram amfetamin i boligen sin i Hokksund. Retten finner overtredelsen særlig grov på grunn av den store mengden. Kvinnen vedtok dommen da saken var ferdig behandlet i sommer.

Svindlet til seg 244.419 kroner fra Nav
27.09.19:
 En 38 år gammel litauisk mann bosatt i Øvre Eiker er dømt til ubetinget fengsel i 90 dager, samt betale 2.000 kroner i saksomkostninger. I perioden mai 2017 til april 2018 sendte han inn meldekort som arbeidsledig til Nav, til tross for at han hadde arbeid. Han fikk dermed utbetalt arbeidsledighetstrygd for til sammen 244.419 kroner etter å ha unnlatt å opplyse om arbeid i 1.910,5 timer. Mannen har sagt seg villig til å betale tilbake pengene og forklarte i retten at han var i en vanskelig økonomisk situasjon da dette skjedde.

Dømt til fengsel for trygdebedrageri
27.09.19:
 En 39 år gammel kvinne fra Nedre Eiker, ble i sommer dømt til fengsel i 15 dager etter at hun i 2017 sendte uriktige opplysninger til Nav på meldekortene. Hun fikk dermed urettmessig utbetalt 116.901 i dagpenger fra Nav. Hun ga en uforbeholden tilståelse i retten og fikk dermed en såkalt tilståelsesdom og noen dager i «rabatt» med hensyn til soningen.

Må sone 24 dager for narkotikalovbrudd
27.09.19:
 En 34 år gammel mann fra Nedre Eiker ble i sommer dømt av Kongsberg og Eiker Tingrett til 24 dager i fengsel for brudd på narkotikalovgivningen. Han var tiltalt for å ha oppbevart til sammen 18 gram hasj, 31,67 gram cannabisharpiks og 22,02 gram cannabis på tre ulike adresser i Drammen. Mannen erkjente de faktiske forhold og fikk derfor en såkalt tilståelsesdom i tingretten.

Dømt for fyllekjøring på Stenseth
21.12.18:
 En 62 år gammel mann fra Nedre Eiker er dømt for fyllekjøring i Kongsberg og Eiker Tingrett til 21 dager i fengsel. I tillegg må mannen betale hele 89.000 kroner i bot – noe som tilsvarer halvannen gangs månedsinntekt – subsidiært 15 dager i fengsel. Mannen mister også førerretten i to år regnet fra 16. juni da han ble oppsøkt av politiet på bopel. Dommen sier også at han må betale 2.000 kroner i saksomkostninger. Bakgrunnen for saken er at han ble observert på Stenseth tydelig beruset. Mannen kjørte fra stedet og hjem, hvor politiet dukket opp etter få minutter. Mannen erkjente ikke straffeskyld og hevdet i retten at han drakk først etter at han kom hjem. Det ble mål en promille hos mannen i to omganger – først 1,7 og litt senere 1,65. Retten festet altså ikke lit til mannens forklaring.

Fikk betinget fengsel for rus-kjøring
21.12.18:
 En 29 år gammel kvinne fra Øvre Eiker er i Kongsberg og Eiker Tingrett dømt til betinget fengsel i 24 dager med en prøvetid på to år for brudd på veitrafikkloven og legemiddelloven. Hun må videre betale 22.500 kroner i bot. I tillegg fradømmes hun retten til å kjøre bil i 20 måneder og er pålagt å ta førerprøven på nytt dersom hun ønsker det. Hun slipper å betale saksomkostninger. Bakgrunnen for saken var at hun ble stanset i en bil i Hokksund 19. februar og var påvirket av amfetamin. Hun ble stanset igjen 29. mai på et boligfelt i Hokksund – igjen påvirket av amfetamin. Hun hadde heller ikke gyldig førerkort. Kvinnen har innrømmet de faktiske forhold.

Dømt for fyllekjøring og narkobruk
21.12.18:
 En 32 år gammel kvinne fra Nedre Eiker er dømt til 40 dagers fengsel for brudd på vegtrafikkloven og legemiddelloven for kjøring i beruset tilstand. Hun hadde 1,23 i promille rett etter at hun ble stanset i Drammensveien i Nedre Eiker 26. mai i år. Hun hadde forut for kjøringen brukt legemidlet Rivotril. Det er tredje gang kvinnen dømmes for kjøring i påvirket tilstand og flere andre saker. I tillegg til fengselsstraffen, er kvinnen dømt til å betale 8.000 i bot og hun har mistet «lappen» for alltid. Kvinnen har innrømmet å ha et alkoholproblem.

Dømt for kjøring i narkorus
21.12.18:
 En 21 år gammel gutt fra Nedre Eiker er i Kongsberg og Eiker Tingrett dømt for overtredelse av veitrafikkloven og legemiddelloven til 24 dager ubetinget fengsel. I tillegg må han betale en bot på 15.000 kroner. Gutten fradømmes også retten til å kjøre bil i to og et halvt år, og må derfor avlegge ny førerprøve om han skal få tilbake «lappen». 21-åringen tok betenkningstid på dommen, som ble avsagt 12. desember. Bakgrunnen for saken var at han ble stoppet i Mjøndalen og var påvirket av narkotiske tabletter. Han hadde også 34 tabletter på seg da han ble stoppet. Han kom med en uforbeholden tilståelse i retten.

Førte ikke regnskap – må møte i retten
16.12.18:
 15. januar starter rettsaken mot en 35 år gammel mann som er tiltalt for brudd på bokføringsloven og straffeloven. Fram til 30. september 2015 skal han ifølge tiltalen ha unnlatt å bokføre opplysninger som loven krevde. For perioden etter oktober samme år skal han ha unnlatt å utarbeide spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering. I perioden 2010 til 2016 drev vedkommende næringsvirksomhet i blant annet Nedre Eiker, men unnlot å føre regnskap mm. Mannen registrerte heller ikke firmaet i MVA-registeret, til tross for at han hadde en omsetning på over tre mill. kroner. Han er derfor tiltalt for å ha unndratt moms med 802.000 kroner. Tiltalen inneholder også skattemessige og ligningsmessige forhold. Det er satt av én dag i tingretten i Hokksund til denne saken.

Må møte i retten etter fyllekjøring
16.12.18:
 En 22 år gammel gutt fra Øvre Eiker må møte i Kongsberg og Eiker Tingrett mandag 17. desember. Han er tiltalt for å ha kjørt i fylla med en lastebil lørdag 4. november i fjor. Blodprøve viste at han hadde 1,97 promille. Han er også tiltalt for å ha stjålet lastebilen. Gutten er også tiltalt etter veitrafikklovens paragraf tre etter at han kjørte av veien og ut på et jorde. 22-åringen hadde heller ikke gyldig førerkort. Det blir fremmet påstand om erstatning og tap av førerrett. Det er satt av én dag til saken.

Kjørte i 76 km/t i 40-sonen på Ryghkollen
10.09.18:
 En 20 år gammel jente fra Nedre Eiker er dømt til betinget fengsel i 14 dager med en prøvetid på to år etter å ha blitt stanset av politiet på Ryghkollen i Mjøndalen. Hun ble i en kontroll mål til å ha kjørt i 76 km/t i 40-sonen på stedet. I tillegg til betinget fengsel må jenta betale 12.000 i bot. Hun mister også «lappen» i seks måneder og ble pålagt av retten å ta førerprøven på nytt ettersom hun fortsatt hadde prøvetid for førerkortet. Saken ble behandlet som en såkalt tilståelsesdom i Kongsberg og Eiker Tingrett nå i august.

Tilsto å ha kjørt i alkoholpåvirket tilstand
10.09.18:
 En 31 år gammel mann fra Nedre Eiker tilsto i Kongsberg og Eiker Tingrett å ha kjørt i alkoholpåvirket tilstand etter at han ble stanset av politiet på Fv. 283. Utåndingsprøven viste 0,26 milligram pr. liter luft. Han ble dømt til betinget fengsel i 15 dager med en prøvetid på to år. I tillegg ble han idømt en bot på 10.000 kroner og han fikk førerkortet beslaglagt i 12 måneder. Det betyr at han må ta full førerprøve for å kunne kjøre bil igjen på lovlig vis.

Må sone 14 dager etter fyllekjøring med båt
29.07.18:
 En 48 år gammel mann fra Hokksund er fradømt retten til å føre båten sin eller annen båt som krever båtførerbevis i 21 måneder. 3. juni i år ble han nemlig stoppet av politiet etter å ha ført båt med motor med en promille som viste seg å være hele 2,18. Mannen ble også dømt til fengsel i 14 dager. Han må også ta båtførerprøven før han kan ta båten ut på vannet igjen. 48-åringen innrømmet de faktiske forhold og gikk med på en tilståelsesdom i Kongsberg og Eiker Tingrett. 

Fikk 10.000 i bot etter å ha kjørt 26 km/t for fort
10.07.18:
 En 40 år gammel mann fra Nedre Eiker må betale 10.000 kroner i bot samt se at Teslaen sin må stå eller bli kjørt av andre i seks måneder. Han ble nemlig stoppet av politiet på Vinnes i Nedre Eiker 9. mai år etter å ha blitt målt til 86 km/t i 60-sonen på stedet. Mannen erkjente de faktiske forhold og vedtok dommen på stedet. Normalt ville denne hastighetsoverskridelsen ført til tre måneders inndragning av kjørerett, men siden 40-åringen hadde tre prikker fra før, ble det seks måneder.

Må sone etter å ha kjørt i 150 på Darbu
10.07.18:
 En mann i slutten av 30-åra fra Kongsberg, må sone 14 dager i fengsel og i tillegg være uten «lappen» i ett år for å ha kjørt i 150 km/t i 90-sonen på E 134 ved Darbu. Han må også ta førerprøven på nytt. Mannen skulle teste motorsykkelen da han vurderte å selge den. Men politiet var på plass og mannen ble altså målt til 60 km/t over tillatt hastighet. Mannen erkjente de faktiske forhold og fikk en såkalt tilståelsesdom i Kongsberg og Eiker Tingrett.

Dømt for å ha kjørt bil uten «lappen» for 9. gang
21.05.17:
 14. april i år ble en 52 år gammel mann fra Vestfossen stanset i en bil i Smørgravveien. Men mannen hadde ikke gyldig førerkort og dermed endte saken hans i retten. Mannen innrømmet sin skyld og godtok at dette ble en såkalt tilståelsesdom. Vestfossingen er dømt for kjøring uten gyldig førerkort hele åtte ganger tidligere og aktor la derfor ned påstand om fengsel i 15 dager og en bot på 15.000 kroner, subsidiært 20 dager i fengsel. Mannen godtok dommen på stedet.

Betinget fengsel og bot for råkjøring
23.04.17:
 En 20 år gammel jente fra Nedre Eiker er i Kongsberg og Eiker Tingrett dømt til 15 dager betinget fengsel og 9.000 kroner i bot, samt at hun mister «lappen» i 14 måneder. Bakgrunnen for dommen er at hun ble tatt av politiet for å ha kjørt i 89 km/t i 50-sonen på Verpsletta 27. mars i år. Hun hadde fra før seks prikker på førerkortet sitt. Dommen betyr at hun må ta full førerprøve på nytt etter 14 måneder. Dommen er forkynt og vedtatt av den unge damen.

«Gjenganger» fikk 75 dager betinget fengsel
23.04.17:
 En mann i slutten av 40-årene fra Nedre Eiker er dømt til 75 dager betinget fengsel med en prøvetid på to år i Kongsberg og Eiker Tingrett. Mannen, som avla en uforbeholden tilståelse, er dømt for kjøring i påvirket tilstand i Hokksund 20. desember i fjor. Han er også dømt for kjøring uten gyldig førerkort i november på Steinberg. Mannen hadde også skaffet seg en batong som han hadde på sin adresse i Øvre Eiker i fjor. Mannen er tidligere domfelt 15 ganger, og dette gjelder i all hovedsak vinning-, narkotika og vegtrafikklovbrudd. Vedkommende er blant annet domfelt ni ganger for kjøring i ruspåvirket tilstand og 11 ganger for kjøring uten gyldig førerkort. Mannen har vedtatt dommen.

Dømt for tyveri på Buskerud Storsenter
10.04.17:
 En Oslo-mann i slutten av 40-årene er dømt i Kongsberg og Eiker Tingrett dømt for å ta stjålet fem piquet-skjorter fra butikken «Boys og Europe». Tyveriet skjedde 3. mai i fjor, men mannen ble ikke tatt da. Først når han kom tilbake til senteret 7. mai ble han gjenkjent av vektere og anmeldt for forholdet. Mannen nektet for tyveriet, men retten finner det bevist at han sto bak tyveriet på bakgrunn av overvåkingsbilder og vitneutsagn fra butikkleder og vektere. Mannen er dømt til å betale 6.000 kroner i bot – subsidiært sone 12 dager i fengsel.

Del: