11. desember 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Artikkelforfatter Lasse Haugen.

Pandemien – og veien tilbake

Det kommer til å handle om jobb, helse, rettferdig fordeling og krisetiltak.
Annonse

Den pågående pandemien er en plage. Ikke bare for våre personlige liv, men også for arbeidslivet. Folk står i ledighetskø og flere bransjer opplever bråstopp i omsetningen, noe som skaper stor usikkerhet for fremtiden.

Ett av målene må derfor bli at vi ikke skal tilbake til der vi var. Samfunnsutviklingen må få en ny kurs og retning. Denne krisen har vist oss hva som ligger i fellesskapet vårt. Hva som er styrkene.

Annonse

Det handler om en sterk offentlig helsetjeneste og tillit og solidaritet til hverandre. Dette er essensielt i en tid hvor et stort antall mennesker står i ledighetskø. Etter liv og helse, er den viktigste oppgaven å få folk ut i arbeid og at ledigheten ikke bli værende. Arbeidsfolk og bedrifter må gis trygghet så tidlig så mulig i det nye året.

Pandemien har endret mange aktører innenfor næringslivet, og krisen har rammet skjevt. Derfor har Arbeiderpartiet foreslått forlengelse av viktige ordninger for bedrifter og arbeidstakere. Ordninger og tiltak som skal vare til sommeren.

Det er urettferdig at arbeidsledige taper feriepengeopptjening hver eneste dag de går ledig. Dette er det et politisk ansvar å rette oppi. Fellesskapets midler må brukes på det fellesskapet er opptatt av, nemlig å redde bedrifter og arbeidsplasser.

Det er derfor betimelig at mottakere av statlig krisestøtte ikke foretar oppsigelser, eller betaler ut bonuser og store utbytter. I tiden fremover trenger vi ikke mer skattekutt til de rike, men det må snarest skaffes veie midler for å få folk i jobb via flere arbeidsmarkedstiltak.

For å motvirke tap av arbeidsplasser, unødvendige permitteringer og konkurser, lanserer Arbeiderpartiet flere forslag. Det ene er å forlenge permitteringsperioden og de midlertidige dagpengereglene så lenge krisen pågår. Dette vil sikre arbeidsplasser og vanlige folks økonomi.

Videre vil vi foreslå å opprette 4.000 flere tiltaksplasser, et partsstyrt kompetansefond og øke bevilgningene til bedriftsintern opplæring for å bidra til at folk holdes i aktivitet heller enn å forbli passive.

Arbeiderpartiet vil forhindre at det permitteres flere enn nødvendig, blant annet ved å innføre et lønnstilskudd for å holde folk i jobb og stimulere til aktivitet, samt innføre en omsetningsbasert tilskuddsordning for bedriftene som er hardest rammet av smitteverntiltak vedtatt nasjonalt og lokalt. Et annet virkningsfullt forslag er å opprette hjelpetiltak for bedrifter som faller utenfor kompensasjonsordningen for næringslivet.

I en tid som dette, med usikkerhet knyttet til trygghet for helse, må det sørges for en god sykehusøkonomi, slik at det offentlige kan sørge for kvalitet og kortere ventetider. Et kommersielt helsetilbud på siden av den offentlige, finansiert av forsikringsprodukter, er oppskriften på økte forskjeller, og tapper det offentlige for både menneskelige og økonomiske ressurser. Den offentlige helsetjenesten skal være god og trygg for alle innbyggerne våre.

Mange er opptatt av skatt. Det er logisk og helt naturlig. Vi er avhengig av alle bidrar til fellesskapet, men spørsmålet er om dagens regjering fører en skattepolitikk som er rettferdig? Treffer den riktig? Hjelper den til med å forminske forskjellene mellom folk?

Det hevdes at Arbeiderpartiet ikke har begrensninger med tanke på skatteøkninger. Dette er feil. Med vår skattepolitikk vil folk med vanlige og lave inntekter betale mindre i skatt, mens de med høye inntekter og formuer må skatte noe mer.

Bedrifter vil med Arbeiderpartiets skattepolitikk få samme skatt som i dag, og ingen avgifter går opp uten at det blir gjort tilsvarende reduksjoner i andre skatter eller avgifter. Det handler kort og godt om to hovedhensyn, nemlig forutsigbarhet for folk og bedrifter.

Formueskatt debatteres hyppig. Høyreregjeringen har kuttet 9,7 mrd. i formueskatten. Kun 10 prosent betaler formueskatt som altså er en personskatt for de rikeste. Det er også greit å vite at to av fem eiere av små og mellomstore bedrifter betaler formueskatt. Når vi tenker på formueskatt, så skal vi ha med oss tanken om fordeling. Et viktig prinsipp har vært at vi betaler mer i skatt jo høyere skatteevne vi har. Formueskatten er den viktigste omfordelende skatten vi har.

Ved Arbeiderpartiets skatteopplegg vil åtte av ti skattebetalere få lavere inntektsskatt. For pensjonister vil det gjelde ni av ti. En person med vanlig lønn vil få om lag 2.800-3.000 kroner i skattereduksjon med Arbeiderpartiets skattepolitikk. For en pensjonist med gjennomsnittlig pensjonsinntekt vil skattereduksjonen være omtrent 1.800 kroner.

Pandemien har rammet hele verden. I Norge har vi også blitt satt på prøve. Takket være vårt sosialdemokrati, med helsevesenet og sosiale ordninger i front, har vi så langt klart å demme rimelig godt opp. Regjeringen har plukket opp virkemidler fra velferdssamfunnets verktøykasse, og fellesskapets muskler og innsats vil bli avgjørende i årene etter Covid 19.

Krisetiltakene må vare så lenge krisen varer! Tiltakene må fortsette til folk er i jobb og økonomien har stabilisert seg. Høyst sannsynlig vil folk og næringsliv sine tiltaksbehov være til stede også etter at smitterestriksjonene er borte. For å imøtekomme dette, trenger vi sosialdemokratiske virkemidler!

Lasse Haugen

Leder Øvre Eiker Arbeiderparti

Del:
Annonse