23. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

20 nye smittetilfeller siste døgn i Drammen

20 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. I Øvre Eiker er det ett nytt smittetilfelle.
Annonse

15 av de smittede er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Én person har fått påvist smitte etter å ha kommet til Norge fra utlandet, tre har ukjent smittevei, og for den siste personen pågår smittesporingen fortsatt.

Av dem som nå har fått påvist smitte, er fire ansatt ved Drammen helsehus og én ved hjemmetjenesten Bragernes. Ved begge disse stedene er det iverksatt nødvendig karantene av nærkontaktene.

Annonse

I tillegg er det påvist smitte hos ytterligere én ansatt ved Fjell bo- og servicesenter. Dette smittetilfellet får imidlertid ikke noen konsekvenser for beboere eller ansatte, men perioden med systematisk testing forlenges.

Det er også påvist smitte hos én elev ved Marienlyst skole og én elev ved Drammen videregående skole. Ved begge skolene får smittetilfellene konsekvenser for elever og lærere som settes i karantene.

– Det er ikke overraskende at dagens smittetall er høyere enn de to foregående dagene. Vi visste at vi hadde noen prøver som ikke var analysert, og det var naturlig å anta at noen av disse prøvene ville vise koronasmitte. Hvis vi ser på gjennomsnittet for de siste tre dagene, så er det påvist i overkant av 11 smittetilfeller pr. dag. Dette er et noe lavere tall enn tallene som ble rapportert gjennom forrige uke. Så selv om den underliggende trenden fortsatt er svakt stigende smittetrykk, kan vi med stor sikkerhet etter hvert slå fast at jule- og nyttårsfeiringen ikke førte til noen kraftig smittespredning blant innbyggerne i Drammen kommune, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I løpet av desember og januar er det bare tre dager Drammen kommune har rapportert et høyere antall smittede pr dag, enn det som gjøres i dag. Smittevernoverlegen minner imidlertid om hva som ble formidlet i gårsdagens status og understreker at dagens rapporterte smittetall henger sammen med en oppsamling av prøver fra flere dager.

Regjeringen lempet i går på en del av tiltakene som ble innført like etter nyttår. At enkelte nasjonale tiltak er avviklet, betyr imidlertid ikke at det automatisk er åpnet for å gjenoppta aktivitetene. Fortsatt gjelder den lokale forskriften som formannskapet i Drammen kommune har vedtatt, og den setter foreløpig noen begrensninger for blant annet aktiviteter for ungdom i alderen 13-19 år. Formannskapet møtes tirsdag 26. januar for å se på hvilke endringer i den lokale forskriften som eventuelt skal endres.

Siden begynnelsen av mars har 2.266 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen har kjent smittevei, og det er ikke registrert nye nærkontakter. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er registrert totalt 228 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020.

Del:
Annonse