21. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Takk til Øvre Eiker kommune

Øvre Eiker Idrettsråd vil på vegne av idretten gi administrasjon og politikere i Øvre Eiker stor honnør for deres håndtering av Covid –19 situasjonen som kommunen vår har stått og fortsatt står oppe i.
Annonse

Etter påtrykk fra nasjonale myndigheter og i forståelse med Øvre Eiker idrettsråd vedtok kommunestyret 6. november en lokal forskrift som for idrettens del innebar at organisert trening nå bare var tillatt for barn og unge opp til 20 år og at disse utøverne måtte være bosatt i Øvre Eiker.

Etter dette kom perioden 4. – 19. januar hvor all aktivitet var nedstengt for hele landet. Men så til stor glede for idretten i kommunen vår, vedtok våre politikere 19. januar å oppheve lokale forskrifter og følge nasjonale retningslinjer. Noe som per i dag innebærer at utøvere i organisert trening opp til 20 år kan være i aktivitet igjen på vanlig måte.

Annonse

For oss i idretten er dette til stor inspirasjon for å få barn og unge i aktivitet igjen. Dette er svært viktig for å unngå stort frafall i idretten i forbindelse med pandemien, og vi er glade for å kunne tilby barn og ungdom en arena med samhold og inkludering igjen.

Vi er klar over at situasjonen igjen kan snu og smittetrykket øker. Men med lav smittespredning er idretten nå klar til å få så mange som mulig i trening igjen. Alle protokoller for smittevern følges selvfølgelig opp når det igjen åpnes for organisert trening.

Vaksinering
Vi er også takknemlige for at Øvre Eiker kommune stiller på lag med idretten i forhold til massevaksineringen.

I stedet for å bruke idrettshaller til dette formålet, skal det brukes et tomt kontorbygg som ligger sentralt til i kommunen med enkel tilgang fra tog og buss og bil.

Idrettsrådet er meget godt fornøyd med at idrettsarenaer i kommunen nå kan brukes til aktivitet for barn og ungdom.

Hokksund 22.01.21
Øvre Eiker Idrettsråd

Knut Olav Bakkene
Leder

Del:
Annonse