20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Små vifteovner velter lett. - Denne ble liggende mot gulvet, ble overopphetet og startet en boligbrann, sier Odd Magne Skjerping i Frende Forsikring.

Fryser du? Ikke bruk vifteovn uten tilsyn

Kulda ligger over Norge og mange bruker alt de har av ovner for å holde varmen. Det kan gå helt galt. Og det blir ikke bedre resten av uka med 13 kalde i snitt meldt for Øvre Eiker. Og nattetemperaturen er mye verre. Også hele neste uke meldes det om rimelig friske blå på gradestokken.
Annonse

– Når det er så kaldt som nå, lar mange flyttbare ovner stå på om natta. Det gir økt risiko for branner og branntilløp. Aldri sov med vifteovn på, sier brannekspert i Frende Forsikring, Odd Magne Skjerping.

I snitt brenner det i fire norske hjem hver dag. Rundt 50 boligbranner i året skyldes feil bruk av varmeovner, forteller Skjerping.

Annonse

Han er spesielt bekymret for de mange nedstøvede småovnene som hentes frem i sprengkulda.

– Vifteovner må bare brukes når du er til stede i huset, helst kun i nødstilfeller. Jeg ville ikke lagt meg til å sove med en slik ovn i gang, og den bør ikke stå på for lenge, advarer han.

Aldri uten tilsyn
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er klare i sin oppfordring. Bruk av flyttbare ovner må skje under tilsyn slik at du kan begrense omfanget av skaden hvis uhellet er ute.

– Det er mer sannsynlig at det skjer noe med slike ovner, enn fastmonterte. Små vifteovner velter lett, både småbarn og kjæledyr kan enkelt vippe den. Bruk aldri vifteovn i rom hvor barn eller kjæledyr er alene, sier Skjerping.

Forårsaker brann
Over tid kan det være risikabelt å stole på termostat og automatsikring mot overoppheting.

– Vi har flere eksempler på ovner som ikke har koblet ut strømmen, selv om de har veltet og blir liggende direkte mot gulv, sier han.

Selv om en vifteovn har en sikring som skal koble ut, er det ikke alltid at den fungerer.

– Går termostaten i stykker kan temperaturen på kort tid øke og forårsake brann. Trekk derfor alltid ut støpselet på termostatstyrte elektriske apparater når de ikke er i bruk, det gjelder ikke bare ovner, men også kaffetrakter, vannkoker, brødrister og andre apparater som står fremme.

Må ikke tildekkes
Elektriske ovner må aldri komme for nær brennbart materiale som gardiner eller møbler. I bolig skal slike ovner kobles direkte i veggkontakt, uten bruk av skjøteledning.

– Husk for all del å fjerne støv fra elektriske ovner før du skrur på for fullt, sier Odd Magne Skjerping.

– De må heller aldri tildekkes, de er absolutt ikke beregnet til å tørke klær på, verken hjemme eller på hytta, sier branneksperten i Frende. Han mener faste installasjoner er klart å foretrekke.

– Bruk fastmontert eller veggmontert ovn eller panelovn om du har elektrisk oppvarming.

Til deg som leier bolig
Hvis du leier er det greit å vite at det er huseier sitt ansvar å sørge for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand og tåler den belastningen det utsettes for nå i vinterkulda.

– Har du sikringer som ofte ryker, eller blir så varme at du ikke kan ta på dem, tyder det på overbelastning. Mange har eldre elektrisk anlegg som for lengst burde vært fornyet eller kontrollert, sier Odd Magne Skjerping i Frende Forsikring.

Slik bruker du varmeovn

• Følg monteringsanvisningen og sikkerhetsinformasjonen fra fabrikk/produsent.

• Flyttbare varmekilder bør kun brukes som tilleggsoppvarming.

• Bruk kun under oppsikt, når folk er til stede. Ovnene bør slås av om natta.

• Ovnene må ikke plasseres inntil brennbart materiale.

• Vær ekstra oppmerksom på plasseringen i rom hvor barn og dyr oppholder seg.

• Ikke dra ovnen etter ledningen. Hold i støpslet og ikke strømkabelen når støpslet trekkes ut.

• Ikke utsett ovnen for fuktighet eller korrosjon under lagring.

• Pass på at ovnen ikke velter ved lagring og bruk, eller skades under flytting.

• Ikke sett strøm på en flyttbar oljeovn hvor oljen har lekket ut.

• Ovnene kan deponeres i container hos en elektroforhandler eller på et avfallsanlegg.

• Ingen elektriske varmeovner må tildekkes når de er i bruk. Det kan føre til overoppheting og brann.

• Vifteovner har stor luftgjennomstrømning når de er i bruk. Det er viktig å påse at det er fri tilgang for luftstrømmen og god avstand til brennbart materiale foran ovnen.

• Ovnen skal kobles til en stikkontakt i det rommet den skal stå. Ikke bruk skjøteledning.

• Bruk kun fastmonterte panelovner på barnerom.

• Varmeovn uten termostat bør ikke brukes i små rom hvor barn sover.

Kilde: DSB

Del:
Annonse