29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Med masse snø i terrenget er foringsplassene en redning for mange svarttroster. På bilde en voksen hann med det karakteristiske gule nebbet. (Foto: Frode Falkenberg/Norsk Ornitologisk Forening)

Svarttrostene strømmet til foringsplassene under Hagefugltellingen

Med skikkelig vintervær over hele landet med kulde og snø ned til fjæresteinene selv på Vestlandet, så blir en foringsplass redningen for de svarttrostene som har tatt sjansen på overvintring, og de strømmet til folks hager i et antall på 24.000.
Annonse

Hagefugltellingen 2021 går over perioden fra 23. januar til 7. februar, der helga 30. til 31. januar var da folk flest rapporterer fra sine hager. Det ligger an til rekordoppslutning rundt tellingen, noe Norsk Ornitologisk Forening er både glade og imponerte over. Så langt har de mottatt rapporter fra nesten 11.000 foringsplasser og forventer noen tusen ekstra fram mot søndag da det hele avsluttes.

Svarttrost og rødstrupe med rekordopptreden
De aller fleste av våre svarttrost og rødstruper trekker ut av landet på høsten. Men stadig flere har tatt sjansen på å overvintre etter mange milde vintre etter årtusen-skifte. Men hvis det slår over til langvarig kaldt vær med snødekke på bakken så kan det bli deres bane. Da blir en foringsplass som en oase i ørken og dermed redningen for mange av disse.

Annonse

Aldri før har svarttrosten blitt påvist i så mange hager som i år, ei heller med flere individer. Den flotte trosten har til nå blitt observert i 5.600 hager, med hele 24.000 individer. Det har ført til at svarttrosten nå ligger på fjerde plass over de mest utbredte hagefuglene i landet. I fjor havnet den på 9. plass. Det samme gjelder den lille rødstrupen. Akkurat nå ligger den på 6. plass, da den har blitt funnet i 44 prosent av hagene (4.570).

Fraværende invasjonsarter
Ser vi på antall fugler per hage så er ikke 45 individer så mye å skryte av i historisk sammenheng. Gjennomsnittet i perioden 2008-2020 er 54 fugler per hage. Denne relativt store nedgangen i antall fugler skyldes i første rekke at vi i vinter ikke har hatt de klassiske invasjonsartene på besøk.

Finkefuglene gråsisik, grønnsisik og bjørkefink er nærmest fraværende. Dette er arter som kan besøke hagene i hopetall når de er i Norge, og har stor påvirkning på antallet fugler rapportert under tellingen. Som et eksempel kan nevnes grønnsisik som i fjor ble registrert med ca. 45.000, men som i år står med magre 2.500 individer.

Du kan telle fram til søndag 7. februar
Hagefugltellingen varer fram til førstkommende søndag, 7. februar. Så om du ikke har fått talt dine hagefugler, er det mer enn nok tid til å gjøre det. Sett av en times tid eller mer en av dagene, og rapporter fuglene du ser på fuglevennen.no. Alle bidrag har like stor verdi, selv om du skulle ha få eller mange fugler. Jo flere som rapporterer, jo bedre grunnlag har vi for å vurdere hvordan det står til med våre vanligste hagefugler om vinteren. Det vil bli gjort en endelig oppsummering og analyse av tellingen i neste uke. Men det finnes mye informasjon om tellingen både for landet som helhet, for hvert fylke og hver kommune på Fuglevennens nettsider, melder NOF i en pressemelding.

Del:
Annonse