15. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Lensmannen var den som gikk først i 17. mai toget og som alle visste hvem var. Nå har Stig Rønneberg for lengst sluttet å kalle seg lensmann og yrkestittelen gjennom 900 år vil trolig forsvinne for godt. (Arkivfoto: Roy Hansen / Eikernytt.no)

Etter 900 år skal lensmannen bli kjønnsnøytral

Noen feirer en mer kjønnsnøytral stillingstittel, mens andre kritiserer historieløsheten. Hva skal lensmannstittelen byttes ut med, og vil endringen medføre forandringer for arbeidshverdagen til nåværende lensmenn?
Annonse

I 2019 besluttet Stortinget å innføre kjønnsnøytrale yrkestitler i alle statlige virksomheter. Dette har blitt fulgt opp av Regjeringen, og ført til at titler som for eksempel sysselmannen har blitt til sysselmesteren. Nå står lensmanstittelen for tur. Etter en 900 år lang historie, er forslaget fra Politidirektoratet å erstatte tittelen med, «politiavdelingsleder».

– Utfra de alternativene som ble vurdert da stillingstittelen, lensmann, skulle utgå, er vi fornøyde med det siste forslaget fra Politidirektoratet, som nå er sendt over til Justis- og beredskapsdepartementet, sier Marit Ellingsen, lensmann og forbundsleder i Norges Politilederlag (NPL).

Annonse

Hun sier Norges Politilederlags innspill i høringen høsten 2020 var å gjøre lensmannsdistrikt om til politistasjonsdistrikt, og derav lensmann til politistasjonssjef.

– Under reformen i 2000, ble blant annet lensmannsbetjenter endret til politibetjenter, og siden da har flere av oppgavene til lensmann blitt flyttet til andre. Ett tydelig uttrykt mål i siste reform har vært å bli «ett politi», og vi er glade for at stillingskoden lensmann nå kan bli til politiavdelingsleder. Vi ønsker oss et moderne politi, og da heier vi eksempelvis på bruken av ordet leder, fremfor sjef. Det er en tittel som er mer samlende, sier Ellingsen.

Har alltid vært stolt av den gamle tittelen
I 2020 ble det besluttet at lensmannen skulle høre historien til. Det har Kjetil Ravlo, lensmann og leder i Norges Politilederlag, Trøndelag, blandede følelser rundt.

– Jeg synes jo det er litt leit at vi nå skal ta vekk et navn som er en solid merkevare i mange lokalsamfunn. I hundrevis av år har lensmannen vært en tydelig figur rundt om i landet, sier Ravlo.

Likevel mener han dette er en naturlig konsekvens, siden politi- og lensmannsetaten har blitt slått sammen, og kravet til kjønnsnøytrale titler er satt.

– Lensmannsrollen har også endret seg i løpet av årene. Nå som tittelen endres, er det viktig å passe på at rollen ikke mister sin lokale forankring. Det må sikres at folk forstår at de fremdeles møter lokalt politi, som har kjennskap til lokalsamfunnet, sier Ravlo.

Forslaget om navnebytte har allerede fått kritikk
Selv om endringen av lensmanstittelen blir sett på i positivt lys av mange, har også kritikere kommet på banen, og mener et kjønnsnøytralt alternativ vil gjøre språket vårt historieløst. Jenny Klinke i Senterpartiet er en av kritikerne.

– Hva i alle dager er det vi driver med? Hva med begrepet nordmenn? Og landsmenn? Det er en misforstått toleranse der det sies at det skal være kjønnsnøytralt, også ender det opp med å være nasjonsnøytralt. Språket vårt blir historieløst, sier Klinge til Nettavisen.

Et kjønnsnøytralt alternativ vil gjøre språket vårt historieløst, mener Jenny Klinge i Senterpartiet.
(Foto: Ragne Borge Lysaker)

Ravnlo har forståelse for de som kritiserer endringen, og som mener den er historieløs. Samtidig sier han at det er utøvelsen av rollen i seg selv, som blir avgjørende å vurdere.

– Uansett hvilken tittel vi ender opp med å få, bør navnet understøtte at det ikke må være noen tvil om hvem som har ansvar for politiledelsen lokalt. Navnet er mindre viktig enn gavnet, mener Ravlo.

Ellingsen har selv stillingskoden lensmann, og forteller at det ikke er uproblematisk å gå vekk fra denne historiske tittelen.

900 års historie
– Det er 900 hundre år med historie knyttet til ordet «lensmann». Jeg kjenner på følelsen av at vi kanskje mister litt av det kulturhistoriske ved å endre denne tittelen. Likevel har Norge blitt et mer moderne samfunn, og det er også fornuftig at lensmannen blir en mer tydelig del av politiet, sier Ellingsen.

Ny tittel kan bidra til et mer samlet politi
Ellingsen tror at selv om noen vil oppleve endringen som vanskelig, kommer likevel politiet til å arbeide videre etter lensmannsmodellen fremover.

– Det har blitt gjort så mye bra gjennom lensmannens arbeid, og mye av det gode arbeidet vil bli videreført i en annen form i politiet. Vi ser at den nye rollen som politikontakt skal fortsette å vektlegge nærhet til samfunnet. Denne rollen skal være tett integrert i lokalmiljø over hele landet, og vi skal jobbe systematisk opp mot de ulike kommunene vi har i by og bygd i Norge, sier hun.

Lederen i Norges Politilederlag sier det er flere utfordringer forbundet med bytte av stillingskoden.

– Samtidig var målet med politiets siste reform å bli ett politi. Da er denne endringen et skritt på veien, sier Ellingsen.

Arbeidshverdagen skal ikke endres
Håkon Skulstad, assisterende direktør i Politidirektoratet, sier forslaget til navneendring på stillingskoden kun skal føre til en endring i navn, ikke i betingelsene for de som per nå er lensmenn.

– Dette skal ikke innebære en endring for de personene som har lensmannsrollen i dag. Det er viktig å understreke. Vi skal ikke fjerne noen fullmakter eller innføre endringer på hvordan lensmenn arbeider, sier Skulstad til Parat24.

Når navneendring på stillingskoden er bestemt, skal det også fastsettes en ny tittel på lensmenn. Skulstad håper de vil være i mål med alt det praktiske innen året er omme.

– Det er mye vi må diskutere fremover. Når vi går vekk fra tittelen, lensmann, vil det for eksempel være naturlig å se på nye navn for lensmannskontor. Likevel håper vi å lande i løpet av året, sier Skulstad.

Fremover vil det også bli lagt arbeid i å finne ut av hvilken funksjonstittel stillingen skal ha. Skulstad sier lensmenn i dag har svært varierende oppgaver, ansvarsområder og er plassert på ulike nivåer i organisasjonen vår.

– Lensmannsrollen har gått gjennom flere endringer i løpet av de siste årene. I dag kan en lensmann være leder for et lensmannsdistrikt som er en tjenesteenhet, eller kun være leder av et lensmannskontor (tjenestested). Fremover vil vi altså jobbe med selve funksjonstittelen. Her må vi gå gjennom rollen med alle som per i dag er lensmenn, slik at vi eventuelt kan gi de ulike funksjonstitler tilpasset den rollen de i dag har i organisasjonen. sier han.

Fortsatt unntatt særaldersgrensen
Han forsikrer om at stillingskoden, som bestemmer lønnsgruppen de er i, ikke endres selv om navnet blir byttet ut. Lensmenn er også unntatt særaldersgrensen, og dette vil heller ikke endre seg, selv om tittelen vil få «politi» i navnet.

– Hvis den nye stillingskoden blir politiavdelingsleder, vil det åpne for at andre lederfunksjoner i politiet også kan gis den koden, og dermed bli unntatt særaldersgrensen. Et nytt navn åpner for en mer åpen lederstilling, sier Skulstad.

Skulstad sier til Parat24 at han forstår at noen reagerer på endring av lennsmannstittelen som har en lang tradisjon og er godt likt rundt om i landet.

– Lensmenn er kjent for å være tett på folk, og har god kjennskap til lokalområdene de arbeider i. Men politiet har de siste årene jobbet mer og mer i tråd med hvordan lensmenn opererer. Alle de gode egenskapene til lensmannen har blitt overført til politiet i stor grad. Vi skal jobbe tett sammen med befolkningen i sitt nærområde, og bli kjent med innbyggerne. Ny tittel vil bidra til at vi fremstår som ett politi som skal trygge innbyggerne uansett om du bor i byen eller på bygda, sier Skulstad.

Det er Parat som skriver dette i en pressemelding.

Del:
Annonse