20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ingen er i tvil om at Buskerud Storsenter er definert som et kjøpesenter, men mange har diskutert om de mindre lokale sentrene må stenge slik dette senteret gjorde. (Arkivbilde)

Nedstenging: Definerer det meste som kjøpesentre

Statsforvalteren har mottatt mange henvendelser fra kommuner og næringsliv om hvordan bestemmelsene i Covid-19-forskriften, om stenging av virksomheter i kjøpesentre, skal forstås. Det meste defineres nå som kjøpesenter – stort eller lite.
Annonse

Covid-19-forskriften er vedtatt av regjeringen, og Helse- og omsorgsdepartementet har senere tilføyd blant annet kapittel 5A til 5D som har bestemmelser som påbyr stenging av butikker og virksomheter i kjøpesentre, med enkelte unntak, skriver Statsforvalteren (Tidl. Fylkesmannen) i en pressemelding.

Statsforvalteren presiserer at det er den enkelte virksomhet sitt ansvar å påse at den følger påbud etter Covid-19-forskriften, og at det er politiets oppgave å håndheve bestemmelsene. Forskriften gir verken kommunene eller Statsforvalteren adgang til å dispensere fra bestemmelsene i den.

Annonse

Statsforvalteren har en generell veiledningsplikt om regelverket. Verken lov eller forskrift inneholder noen definisjon av hvordan begrepet kjøpesenter skal forstås. Tolkingen må ta utgangspunkt i en naturlig språklig forståelse, supplert med Helsedirektoratets utdyping av innholdet i forskriften når det gjelder begrepet kjøpesenter:

Kjøpesenter er en samling av flere selvstendige eller enkeltstående butikker i en bygning eller et bygningskompleks med felles senteradministrasjon.

Senteret vil som regel ha felles inngang, og flere leietagere innen butikkhandel. Senteret vil typisk være av en slik størrelse og karakter at det har potensial til å tiltrekke seg trafikk fra omkringliggende kommuner.

Omfatter sentre uavhengig av størrelse
Helsedirektoratet har gitt uttrykk for at denne forståelsen vil omfatte sentre uavhengig av størrelse. Det vil si at såkalte nærsentre også er omfattet, dersom det er en samling av flere butikker i en bygning/bygningskompleks og de har en felles senteradministrasjon.

At sentrene som regel vil ha felles inngang, flere leietagere innen butikkhandel og typisk være av en slik størrelse og karakter at det har potensial til å tiltrekke seg trafikk fra omkringliggende kommuner, er karakteristika, og ikke vilkår for å anse noe som et kjøpesenter. At et senter har potensiale til å tiltrekke seg trafikk fra omkringliggende kommuner, vil dermed kunne støtte opp under vurderingen av at det er et kjøpesenter som er omfattet av Covid-19-forskriftens § 18a. Lite potensiale for trafikk vil ikke nødvendigvis ekskludere et senter fra å være omfattet. Vurderingen av hva som er kjøpesenter må bero på en totalvurdering.

Del:
Annonse