23. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Nav-direktør i Vest-Viken, Inger Anne Speilberg ser nå en liten nedgang i helt ledige i Vest-Viken den siste uken, men fortsatt er 11.591 helt ledige.

Svak økning i antall arbeidssøkere i Vest-Viken

Annonse

Tirsdag 9. februar er 11.591 personer registrert som helt ledige i regionen Vest-Viken, ifølge foreløpige tall fra Nav. Det utgjør 4,5 prosent av arbeidsstyrken. I Viken fylke er ledigheten den siste uken på 5,2 prosent, mens den i hele landet er på 4,5 prosent av arbeidsstyrken. 

Bruttoledigheten er på 12.867 personer, eller 5,1 prosent av arbeidsstyrken. Det er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak. I tillegg er 5.898 personer registrert som delvis ledige. Dermed er totalt 18.765 personer, eller 7,3 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos Nav i Vest-Viken.

Annonse

Den siste uken har 678 personer registrert seg som arbeidssøkere hos Nav i Vest-Viken. Det er 775 færre enn forrige uke.

Fortsatt mange permitterte i varehandelen
Statistikken viser at 3.817 (33 prosent) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte. Det samme gjelder 3.041 (52 prosent) av de delvis ledige.

– Vi har sett en svak økning i antallet arbeidssøkere siste uke. Antall helt ledige har gått ned, mens antallet delvis ledige har gått opp. Den største økningen i antall delvis ledige finner vi innen reiseliv, serviceyrker og butikk og salg, som også er de mest utsatte næringene, sier direktør for Nav Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

I Vest-Viken oppgir nå drøye 1 av 2 personer (55 %) permittering som årsak til at de registrerer seg som arbeidssøker. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 2,7 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.

– Arbeidsmarkedet er fortsatt preget av smitteutbruddet i Nordre Follo, med påfølgende tiltak i store deler av Viken og Oslo. Dette førte til nye permitteringer, særlig innen varehandelen. Samtidig er det grunn til å vente at mange av disse vil komme tilbake i jobb raskt når kjøpesentre og andre virksomheter åpner igjen, sier Speilberg.

Sted, alder og kjønn
Den høyeste andelen helt ledige i Vest-Viken finner vi i Drammen, med 5,9 prosent. Den laveste andelen helt ledige i Vest-Viken har vi i Nore og Uvdal, med 1,6 prosent av arbeidsstyrken.

Det er en nedgang i antall helt ledige kvinner i Vest-Viken siden forrige uke, mens det er en mindre nedgang i antall helt ledige menn. Den 9. februar er antallet helt ledige menn 6.301 personer, noe som tilsvarer 4,7 prosent av arbeidsstyrken. For kvinner er antallet helt ledige nå 5.290 personer, tilsvarende 4,4 prosent av arbeidsstyrken.

Blant de under 30 år er det nå 3.113 helt ledige, og det er en nedgang på én prosent siden forrige uke.

Del:
Annonse