29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fransk bulldog er en av rasene som har blitt smuglet til Norge den siste tida. Dette er en rase flere forsikringsselskaper ikke full-forsikrer på grunn av rasens store sykdomsbyrde. (Foto: Pixabay)

Dyrebeskyttelsen Norge advarer mot organisert dyremishandling

Myndighetene rapporterer om et økende antall smuglerhunder. Nordmenn er villige til å betale store summer for en valp, og noen er til og med villig til å kjøpe en hund som kommer fra valpefabrikker i utlandet. - Dette må vi få en slutt på, mener Dyrebeskyttelsen Norge.
Annonse

Etter det siste beslaget av hunder som har blitt ulovlig importert til Norge, står nå 13 hunder i fare for å bli avlivet. I påvente av at deres skjebne skal avklares, er hundene fjernet fra familiene og sitter nå i karantene.

Valpekjøpere finansierer dyremishandling
Det er ikke noe nytt at hunder smugles fra Øst-Europa til betalingsvillige nordmenn. Tollvesenet og Mattilsynet gjør jevnlige beslag av smuglede hunder. Dette er ofte dyr som er avlet på uetisk vis. I noen tilfeller står tisper oppbundet hele livet, kun for å være fødemaskiner. Valper blir bundet og tapet, og fraktet under seter, i esker og på annet uverdig vis tatt over landegrenser og gjennom tollen. Noen blir utsatt for så store lidelser at de dør underveis, skriver Dyrebeskyttelsen Norge i en pressemelding.

Annonse

– Ved å skaffe seg en slik valp er vi med på å finansiere organisert dyremishandling, og det er stor risiko for at hunden blir avlivet dersom lovbruddet oppdages, skriver Birgitte Fineid, veterinærfaglig rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge.

– Om vi slurver med forundersøkelser når vi skal kjøpe hund, kan vi ende opp med å støtte dyremishandling, sier Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.

Organisert kriminalitet
Noen ganger er det store nettverk som står bak smuglingen, og hunder kan komme inn i landet med utilstrekkelige eller forfalskede dokumenter. I noen tilfeller selges hunden også som norskoppdrettet. Dette kan være vanskelig for både myndigheter og hundekjøpere å avsløre.

Det er stor økonomisk gevinst i å smugle hund til Norge fordi nordmenn er villig til å betale høye summer for en hund. I tillegg er det liten risiko for å bli avslørt, og enda mindre risiko for at du straffeforfølges. Den største risikoen er at hunden avlives.

– Slike lovbrudd må etterforskes, slik at eventuelle kriminelle nettverk som muliggjør avansert svindel og smugling av hunder og andre dyr, kan straffes. Dyrebeskyttelsen Norge mener det er på høy tid at denne type kriminalitet blir straffet strengere, det holder ikke med bøter når den økonomiske vinningen enkelte har ved å smugle hunder langt overgår eventuelle bøter, sier Åshild Roaldset.

Grundige undersøkelser før kjøp
Dyrebeskyttelsen Norge har kommet med en brosjyre til personer som ønsker å skaffe seg valp. I brosjyren advarer organisasjonen blant annet mot å kjøpe valp fra hunderaser som er så syke at forsikringsselskapene ikke vil forsikre dem for vanlige sykdommer, og mot å kjøpe valp dersom du ikke får treffe tispa i sitt vante miljø og får tilgang til sykejournal fra både hannhund og tispe.

– Gode forundersøkelser er helt nødvendig, vi skal ikke forhaste oss når vi planlegger å kjøpe valp, sier Åshild Roaldset.

Del:
Annonse