29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

I påsken og til sommeren skal det igjen gjøres omfattende arbeider på og ved jernbanesporene. Det betyr flere «togfrie» perioder med tilhørende problemer for de reisende. (Foto: Marianne Henriksen, Bane Nor)

Omfattende arbeid på jernbanen i påsken og til sommeren

Over deler av det sentrale Østlandsområdet skal det i påsken gjøres vedlikehold og fornyelse av jernbanenettet. Hovedbanen, Drammenbanen, Askerbanen og Østfoldbanen (Østre og Vestre Linje) blir berørt. Også Dovrebanen og Nordlandsbanen påvirkes.
Annonse

Målet med arbeidet i de togfrie periodene er å skape et bedre togtilbud med færre forsinkelser, kortere reisetid og flere avganger. For deg som reisende betyr det at du må velge andre reisemåter. Derfor gjøres arbeidet når det er færre pendlere, som blant annet i helger og ferier, melder Bane Nor i en pressemelding.

Samarbeidet med togselskapene og de andre transportaktørene er en viktig del av planleggingen og helheten, slik at de som reiser skal få minst mulig med problemer.

Annonse

Oppgradering av sporene, bygging av nye stasjoner og dobbeltspor, og ikke minst forbedring av signalsystemene, er noen av de viktigste oppgavene Bane Nor gjør i de togfrie periodene.

Alternativ transport i påsken 2021
Årets påskearbeid påvirker de reisende mot Asker og Drammen og på Hovedbanen gjennom hele påskeuken. For Østfoldbanen starter arbeidet natt til torsdag 1. april. I løpet av 2. påskedag kjører alle togene som normalt igjen.

Togselskapene setter opp alternativ transport på strekningene som blir berørt. Vær oppmerksom på at reisen kan ta lenger tid og kreve flere bytter underveis enn det som er normalt. I tillegg kan avgangstidene for alternativ transport avvike fra ordinær avgangstid. Når det gjelder smitteverntiltak, følges disse på samme måte som ved ordinær trafikk.

For oppdatert informasjon om din reise; se reiseplanleggerne til Entur, Ruter, Vy, Go-Ahead, Flytoget og SJ Norge.

Her skal det pågå arbeid på jernbanen i påsken 2021:

Hovedbanen:
25. mars til 5. april kl. 10.00: Stengt mellom Oslo S og Lillestrøm for lokaltog (L1).

I påsken skal det på plass et nytt signalsystem på Bryn stasjon som gjør at den må stenges for togtrafikk.

Drammenbanen og Askerbanen:
27. mars til og med 4. april: Stengt mellom Asker og Drammen.

Rehabiliteringen av den 10,7 km lange Lieråsen tunnel fortsetter, i tillegg skal kontaktledningsanlegget mellom Lier og Brakerøya fornyes. Dette arbeidet er viktig for å opprettholde driftssikkerhet og punktlighet resten av året.

Drammen stasjon/ Vestfoldbanen:
4. april er det i tillegg stengt fra Drammen til Gulskogen og Drammen til Sande.

Bane NOR er i gang med et stort utbyggingsprosjekt i Drammen og på Vestfoldbanen. Det skal bygges nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen som vil gi kortere reisetid og flere avganger på Vestfoldbanen. I forbindelse med denne utbyggingen starter de i påsken med forberedende arbeid ved Drammen stasjon.

Jobbes også denne sommeren
Også til sommeren skal det gjøres omfattende arbeid på Østlandet. Det kommer mer informasjon i løpet av mai, men her er tidsperiodene og banestrekningene der togtrafikken må stenges.

Uke 26 til og med uke 31:

Asker – Drammen:
Stengt fra 26. juni til og med 8. august.

Lysaker- Sandvika:
Stengt fra 26. juni til og med 8. august for lokaltog (L1).

Oslo S – Asker – Drammen/Spikkestad:
Stengt fra 3. juli til og med 1. august.

Drammen-Sande og Drammen-Gulskogen:
Stengt fra 3. juli til og med 21. juli.

Oslo S – Ljan:
Stengt fra 26. juni til og med 23.juli.

Oslo S – Rygge og Oslo S -Mysen/Rakkestad:
Stengt fra 24. juli til og med 8. august.

Del:
Annonse