27. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Handel og smittevern

Koronapandemien har gitt spesielt kles- og skobransjen store utfordringer, men en vridning av handlemønsteret til enda mer netthandel, er bekymringsfullt ifølge Virke. (illustrasjon)

Strengt smittevern gir skrekkår for klær og sko inn i 2021

Stengte kjøpesentre og pålegg om hjemmekontor førte til katastrofal start på året for kles- og skobutikker, med en nedgang på henholdsvis 27 og 16 prosent. Samtidig flytter stadig flere kunder handleturen til nettet.
Annonse

Virke ber om kortsiktige tiltak for å få butikkene gjennom pandemien, og langsiktige tiltak for å gi like vilkår i den internasjonale konkurransen.

– Dette viser at konsekvensene av koronakrisen er svært ujevnt fordelt. Utbruddene av virusmutasjoner gjorde at store deler av detaljhandelen ble pålagt å stenge på noen timers varsel. Konsekvensene av dette kommer til å bli tydelige i ukene og månedene som kommer. Uten bedre kompensasjon for lønnskostnader og tapte varelager vil mange risikere konkurs, sier Harald J. Andersen, direktør for handel i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

Annonse

Stengning skaper konkurransevridning
Klessalget opplevde det største fallet sammenlignet med januar 2020, med en nedgang på 27 prosent. Skobutikkene fikk en nedgang på 16 prosent, mens kjøpesentrene er ned 7 prosent. Det er store forskjeller mellom bransjer og på tvers av geografi, på grunn av stengning i enkelte regioner. Nedstengningene rammer siste uken i januar.

Detaljhandelen samlet hadde en økning på 9 prosent, mye på grunn av at nettsalget skyter i været, samtidig som vi under pandemien bruker mer penger på varer og mindre på tjenester.

– Forskyvningen fra tjenester til varer er et midlertidig utslag av pandemien, men det vi frykter kan gi permanente konsekvenser for varehandelen, er at kundene begynner å kjøpe mer av varene sine fra utenlandske nettbutikker som får urettferdige konkurransefordeler over de norske aktørene, sier Andersen.

Trenger like vilkår
I tillegg til kompensasjon for å hjelpe virksomhetene som har vært stengt gjennom den umiddelbare krisen, mener Andersen at det er på høy tid med politisk handling for å sikre like vilkår for norske handelsaktører i årene som kommer.

– Stortinget og regjeringen må ta inn over seg at handelen trenger like konkurransevilkår i møte med den internasjonale konkurransen, blant annet ved å fjerne tekstiltollen. Dette er en etterlevning fra da vi hadde en innenlands tekstilindustri. Nå beskytter ikke tollen norske arbeidsplasser, men hindrer etablering av nye jobber, sier han.

Bransje / kanalEndring
Januar 2021
Netthandel i norske nettbutikker54,3 %
Detaljhandel ekskl. salg av biler og bensin9,2 %
Butikkhandel6,4 %
Kjøpesentre-7,3 %
Sport49,8 %
Vin og brennevin20,6 %
Byggevare17,3 %
Bredt vareutvalg15,3 %
Dagligvare11,2 %
Elektronikk9,2 %
Tekstiler og utstyrsvarer6,4 %
Blomster og planter0,5 %
Apotek0,1 %
Møbler-2,2 %
IKT-utstyr i spesialforretninger-5,7 %
Bensinstasjoner-13,0 %
Sko-15,7 %
Kosmetikk-21,5 %
Ur, gull- og sølvvarer-21,8 %
Bøker-26,0 %
Klær-27,0 %

Uten bedre kompensasjon for lønnskostnader og tapte varelager vil mange risikere konkurs, sier Harald J. Andersen, direktør for handel i Virke.

Del:
Annonse