19. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Opposisjonsleder Adrian Tollefsen

Opposisjonsleder i Øvre Eiker, Adrian Tollefsen (H).

LESERINNLEGG: Å satse på næringslivet gir arbeid, velferd og vekst

Høyre og KrF tok på 2000-tallet initiativ til et betydelig løft i næringslivssatsingen i denne kommunen. Vi jobbet betydelig både administrativt og politisk og fikk frem til politisk behandling en omfattende næringsplan.
Annonse

Partiene Høyre, FrP og KrF sørget så for at planen ble vedtatt, og i 2011 ble også Venstre valgt inn i kommunestyret med sin tydelige næringslivssatsing. Vi i dagens opposisjon har ved gjentatte anledninger sagt at vi må ha på plass en ny næringsplan som bidrar til fortsatt utvikling av hele næringslivet i Øvre Eiker. Så langt har vi dessverre ikke fått tilslutning til det.

I Eikerbladet den 5. mars 2021 skriver ordfører Knut Kvale at «rollen som eiendomsutvikler på kommunal kjøl påførte oss store tap». Videre skriver Kvale at kommunen «har hatt sine strategier på dette feltet de siste tiårene, men med blandede resultater».

Annonse

Deretter følger en beskrivelse av kommunens næringsarbeid og næringsplan. Etter en slags personlig betraktning konkluderer ordfører Kvale med at «strukturen til tross, kom ikke de ønskede resultatene. Årsaken var selvfølgelig at vi hadde for lite i verktøykassa, i tillegg til at det er utfordrende å drifte slike prosjekter i kommunal regi med begrensede midler».

Jeg vet ikke hvilke rådgivere Kvale omgir seg med på rådhuset, kanskje er dette innlegget noe han har tenkt ut helt selv, men forfatteren av dette innlegget – hvem det nå enn er – kan umulig ha satt seg særlig godt inn i verken sakskompleks eller historien knyttet til kommunens tidligere næringsarbeid. Det hele er faktisk ganske pinlig.

Næringsplanen – en viktig og historisk satsning
Tiltakene i denne planen – som Kvale ikke nevner ett eneste ord om – er mange, og svært mange av dem ble ordentlig vellykkede. At Kvale blander næringsutvikling – åpenbart en referanse til Eiker Eiendomsutvikling AS, med kommunens egen næringsplan, vitner ikke om annet enn at Kvale fortsetter med sin personlige historiefortelling og virkelighetsforståelse, nokså på tvers av hvordan den øvrige befolkningen ser på dette.

Eiker Eiendomsutvikling AS er et eget spor, som handler om boligutvikling, og som også har gitt kommunen stor verdi, men det har lite med næringsplanen å gjøre.

Tilbake til næringsplanen bevilget vi i perioden 2007 – 2011, 2011-2015 ca. 8 millioner kroner til næringsplanen. Vi etablerte en næringslivsavdeling med næringskonsulent, vi laget et prosjekt for unge bønder, vi etablerte merkevaren «Ekte Eiker», vi bidro til å etablere en gårdeierforening og det lokale næringslivet opplevde stor vekst.

Vi forenklet byggesak og reguleringsarbeid, vi sørget for at lokale produsenter og lokale bedrifter slik som Sanden Hotell ble koblet – og kunne tilby lokalprodusert mat. Vi bidro i utvikling av gårdsbutikker og sterkvin-salg fra lokale produsenter og vi sørget for skikkelige parkeringsbestemmelser for handlende i Hokksund.

Hva er næring – det er i alle fall alt annet enn bygg
Dette innlegget fra Kvale er trist. Det er trist fordi det kan virke som om det for Kvales del bare finnes en type næring – byggenæringen – og at kommunens eneste jobb er å holde seg unna slik at private interesser selv kan kjempe seg imellom. I tillegg er Kvale programforpliktet på å understøtte primærnæringene, og så stopper det der.

De små frisørsalongene våre, neglestudioene, apotekene og dagligvarene – bak alle dem står ildsjeler, kjøpmenn, mennesker som gir alt de har for drømmen. Næringsplanen hjalp disse ildsjelene – de fikk gode vilkår for husleie, de fikk hjelp til forretningsplaner og budsjetter – og det skjedde så utrolig mye bra under og etter næringsplanen, som vi får følelsen av at ordfører ikke engang vet noe om.

Øvre Eiker var gode når Høyre styrte
I 2012 ble Hokksund kåret til Norges nest beste næringsby av bladet Kapital. Tenk det; Norges nest beste næringsby! I 2012 ble kommunen kåret Norges 59. beste næringskommune. Øvre Eiker kommune klatrer altså i 2012 opp 185 plasser på lista over Norges beste kommuner å drive næring i.

Dette kom ikke av seg selv. Det var en vanvittig satsning administrativt, politisk og i bygda vår. Folk skjønte at næring ga arbeidsplasser – og kommunen hadde brukt vel anvendte penger og tid på å legge til rette for ei variert næring. Dette er noe ordfører Kvale hopper bukk over, hvis han i det hele tatt husker dette.

For Kvale er næring synonymt med bygging av boliger, og han blander inn ingredienser som ikke passer seg. Det er også på tide at noen snart tar bladet fra munnen og stiller spørsmålstegn ved hvor klokt det er av en ordfører å gang på gang så tydelig framsnakke en næring som han er knyttet så nært til.

Næringslivet består av så mye mer enn boligutvikling – det burde han vite – og det er dét han burde framsnakke.

Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen (H)

Felles gruppeleder for opposisjonen i Øvre Eiker
For partiene Høyre, FrP, KrF og Venstre

Del:
Annonse