17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Katt

Denne kattungen ble reddet sammen med resten av kullet og moren sin i mars. (Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag)

«Dumpingsesongen» av dyr starter allerede i påsken

Hvert år blir tusenvis av familiedyr dumpet og hensatt i hjelpeløs tilstand. Påsken markerer starten for dumpingsesongen, og Dyrebeskyttelsen Norge tror ikke det vil bli annerledes i år selv om folk er mer hjemme grunnet koronapandemien.
Annonse

– Obligatorisk ID-merking er den åpenbare løsningen på dette problemet. Det er på tide at politikerne kommer på banen og bidrar til å løse dette unødvendige dyrevelferdsproblemet, sier Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.

Dumper familiedyret når de er lei
Dyrebeskyttelsen Norges 27 lokalavdelinger hjelper hvert år over 6.000 familiedyr – mange av disse har blitt dumpet og etterlatt til seg selv. For lokalavdelingene markerer ofte påsken starten på dumpingsesongen. Uten ID-merking er disse familiedyrene overlatt til en tragisk skjebne.

Annonse

– Det er mange flere dyr som trenger hjelp, enn de vi greier å hjelpe. Vi hadde ikke akseptert det samme dersom det var tusenvis av hunder som levde under slike kår. Katter og kaniner har samme beskyttelse i dyrevelferdsloven som hund. På tross av dette er det ingen instanser som reagerer når vi varsler om kattunger som blir født utendørs og som fryser i hjel, forteller Roaldset.

En katt kan fort bli en koloni
Katten er et domestisert dyr som ikke tilhører norsk fauna, og en hjemløs katt utsettes for og bidrar til flere problemer når den ikke får godt med stell og omsorg. Katten har en ekstremt høy reproduksjonsevne og en ukastrert hunkatt kan fort bli forelder til 10-20 kattunger i løpet av ett år.

– Alle har varslingsplikt og hjelpeplikt for dyr som lider. På tross av dette ser vi at mange ikke bryr seg. Vi blir ikke lenger sjokkert når vi hører historier om kommuner som ikke tar hjelpeplikten på alvor, sier Roaldset.

Det er ikke bare katter som dumpes av sine eiere når de har gått lei. Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger har de siste årene fått inn stadig flere kaniner som har blitt dumpet. Kaniner har også en unik evne til å reprodusere seg.

– Kaninen er som kjent også en introdusert art som ikke er tilpasset norsk natur. Kaniner som blir dumpet vil ha dårlig livskvalitet og høy dødsrate. Vi vet om flere steder der det har oppstått kolonier av kaniner som har blitt dumpet, for eksempel på Verøy og rundt universitetet i Stavanger. Alle som ferdes eller bor på disse stedene har hjelpeplikt og varslingsplikt overfor dyrene. Dyrene har beskyttelse i loven, men så lenge ingen tar ansvar virker ikke loven som tiltenkt, forklarer Roaldset.

Lider som hjemløse
Eierløse katter og kaniner har svært dårlig dyrevelferd og mange lider i lang tid før de dør. Verken katter eller kaniner er skapt for et liv utendørs om vinteren, og sliter med frostskader og tilgang på mat.

FIV (katteaids) er blitt et utstrakt problem rundt om i Norge og representerer også en fare for eide katter som beveger seg utendørs. Det finnes ingen kur mot FIV, smittede katter er avhengig av god oppfølging og støttebehandling for å leve med diagnosen.

Sykdom, skader, betennelser, påkjørsler, vær og sult er en del av livet som hjemløs. Hvem er så ansvarlig? Det er dyreeier som ikke kastrerte og ID-merket dyret sitt, og som etterlot dyret i hjelpeløs tilstand. ID-merking plasserer ansvaret for dyret der det hører hjemme; hos dyreeier, skriver Dyrebeskyttelsen Norge i en pressemelding.

Del:
Annonse