24. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Gassbluss er mye brukt på hytter i Norge, men krever forsiktighet. En gassvarsler er sterkt å anbefale ifølge Norsk Brannvernforening og forsikringsselskapene. (Foto: Colourbox)

Gassvarsler – viktig om du bruker gass på hytta

Påsken er hyttetid for mange. Det er rundt 450.000 hytter og fritidsboliger i Norge, og mange tusen av disse har utstyr som går på gass. Bruker du gass på hytta bør du virkelig anskaffe en gassvarsler.
Annonse

I en uformell undersøkelse via Facebook til de som bruker gass innvendig på hytta, svarer vel 30 prosent at de ikke har varsler. Det bekymrer både Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring.

– I Norge er bruken av gass relativt lite utbredt i boliger. Men når det gjelder hytter stiller det seg annerledes. Der er det mer vanlig å bruke gass, særlig for de uten strøm. Vi i Norsk brannvernforening mener at alle som bruker gass innvendig bør ha gassvarsler. De som bruker gass til oppvarming, bør i tillegg ha co-varsler, sier adm. dir. i Norsk brannvernforening, Rolf Søtorp.

Annonse

Gassvarsler kan redde liv
– En gassvarsler er en god forsikring. Er du ikke påpasselig med å sjekke slanger og koblinger jevnlig, øker det faren for å få gasslekkasjer. Propangass synker og legger seg nede ved gulvet. Derfor må gassvarsleren også stå nede ved gulvet, helst i samme skap som gassbeholderen. Har du ikke skap så sett gassvarsleren ved gulvet like ved gassbeholderen, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Farlig oppvarming
– Noe av det farligste jeg ser rundt om er flyttbare gassovner, såkalte katalyttovner, som mange bruker til oppvarming i hytter. Jeg kan forstå at de er populære da de er enkle å ta med seg og fås også kjøpt på bensinstasjoner, men de er ikke ment som kontinuerlig varmekilde. Når gassen brenner bruker du opp oksygenet som er i rommet, og i verste fall kan du bli kullosforgiftet. Derfor bør du lufte samtidig som du bruker en slik ovn, og slå den av når rommet er varmt nok, sier Johan Langfeldt, gassekspert og tidligere seniorrådgiver ved Norsk Gassenter.

Hvert år skjer ulykker forbundet med bruken av gass. Gasslekkasjer skjer som oftest rundt pakningen ved ventilen på toppen av gassbeholderen. Husholdningsflasker har regulatorer som presses ned mot en pakning, og det er gummien rundt denne som kan stivne og sprekke. Derfor bør alle sjekke pakningen hver gang de skifter til en ny gassbeholder, og eventuelt skifte pakningen. Gummi er ferskvare, og slanger og tilkoblinger bør skiftes ut senest hvert femte år.

Sjekkliste for de som bruker gass inne i hytta:

• Sjekk jevnlig at gassflasker, slanger, og alle koblinger er tette og uten sprekker.

• Installer gassalarm langsmed gulvet der det er risiko for at lekkasje kan samle seg.

• Gassdrevne ovner bør kombineres med co-varsler. Krever mye lufting under bruk, og må ikke brukes i rom hvor folk sover.

• Gassbeholdere som ikke er i bruk, må oppbevares stående på et jevnt underlag helst utendørs i egnet skap eller i rom med god lufting.

• Gassbeholdere skal ikke lagres på loft eller i kjeller, og heller ikke under dekk i båt.

• Gassdrevet utstyr beregnet for utendørs bruk, må aldri brukes innendørs.

• Du kan oppbevare maksimalt to 11 kg beholdere på hytta.

Brannsikkerhet på hytta er fokuset for en årlig informasjonskampanje i regi av Norsk brannvernforening i samarbeid med Tryg forsikring. Det er utarbeidet en sjekkliste som vi oppfordrer alle å printe ut, og henge opp på et egnet sted på hytta. Sjekklista finner man under brannvernforeningens hjemmesider:

https://brannvernforeningen.no/siteassets/pdf/hyttekampanjen/hytteregler-brannvern_2-2020.pdf

Del:
Annonse