23. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

19 nye tilfeller i Drammen siste døgn. Gledelig nedgang – eller færre tester på grunn av påskeferien?

19 nye smittetilfeller siste døgn i Drammen – null i Øvre Eiker

Det er siste døgn påvist 19 nye tilfeller med koronasmitte i Drammen kommune. I Øvre Eiker er tallet nede på null igjen.
Annonse

Smitteveien er kjent for 15 av de smittede i Drammen, mens for fire er smittevei ukjent og smittesporing pågår fremdeles.

Dagens tilfeller berører kommunale tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Fire brukere er satt i karantene, mens fire ansatte er i ventekarantene.

Annonse

Ved Åssiden VGS, Gulskogen ungdomsskole og St. Hansberget barnehage er det også påvist smitte. Både elever og lærere er satt i karantene.

19 smittede er det laveste antallet påviste smittetilfeller vi har hatt i Drammen kommune siden 8. mars.

– Vi er som vanlig forsiktige med å trekke noen konklusjoner basert på enkeltdager, og ekstra forsiktige er vi med å konkludere på grunnlag av rapporterte smittetall i helgene, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

– Men det er selvsagt positivt og gledelig at dagens antall smittede er betraktelig lavere enn det vi har sett de siste tre ukene. Vi kan håpe at dette er et signal på at smittekurven i Drammen kommune nå er i ferd med å flate ut, for så å synke. Men vi har sett at tallene kan hoppe opp og ned, så det gjelder å ikke trekke for raske slutninger. Vi har fortsatt en jobb foran oss for å klare å snu den trenden vi nå har vært inne i, sier Sagberg.

Følg rådene
Smittevernoverlegen minner om at det fortsatt er veldig viktig å følge de nasjonale smittevernrådene nå gjennom hele påsken, enten du er hjemme eller skal reise bort i påskedagene.

– Ved å øke avstanden mellom mennesker og redusere antall kontakter, reduserer vi risikoen for å bli smittet av personer som ikke vet at de er smittet. Så hold to meters avstand til andre enn dem du bor med, og begrens den sosiale kontakten mest mulig, sier Sagberg.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3.379 personer bosatt i Drammen fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ingen nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Det er med dette registrert totalt 294 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 89 er smittet i 2021.

Del:
Annonse