2. mars 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Statens vegvesen

Statens vegvesen får nå mulighet til å skrive ut gebyrer for flere forhold enn i dag og slipper da å blande inn politiet i like mange saker. (Illustrasjon fra Herstrøm)

Vil ha mer effektiv håndheving av vegtrafikkreglene

- Nå får vi mer effektiv håndheving av vegtrafikkreglene. Dette er avgjørende for å ivareta trafikksikkerheten, like konkurransevilkår i transportbransjen og arbeidstakernes arbeidsvilkår. Det sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
Annonse

Regjeringen ønsker økt bruk av overtredelsesgebyr og at Statens vegvesen kan ilegge gebyr på stedet i større grad enn i dag. De mener dette vil føre til at flere etterlever regelverket.

Fredag ble en ny forskrift om overtredelsesgebyr vedtatt. De overtredelsene som allerede avgjøres med gebyr er videreført i den nye forskriften, men det er også innført gebyr for flere overtredelser enn tidligere. Det gjelder særlig overtredelser av kjøre- og hviletidsreglene, men også enkelte andre overtredelser hvor gebyr anses egnet. Overtredelsesgebyrene skal kunne ilegges av Statens vegvesen og politiet.

Annonse

– Mange av de overtredelsene som skjer i trafikken avdekkes av kontrollører i Statens vegvesen. Slik det fungerer i dag må flere av disse overtredelsene anmeldes til politiet for videre oppfølging. Det er ressurskrevende både for Statens vegvesen og for politiet. Vi ønsker derfor en mer effektiv håndheving, hvor Statens vegvesen skal kunne ilegge et gebyr på stedet i flere saker enn i dag, hvor det ikke er nødvendig med politiets etterforskningskompetanse, sier Hareide.

Foretak i større grad ansvarlig
I den nye forskriften er det også foreslått å holde eier av kjøretøyet, typisk transportforetaket, ansvarlig i større grad enn tidligere. For enkelte overtredelser vil foretaket være ansvarlig på lik linje med føreren, og ved overtredelser av kjøre- og hviletidsreglene vil foretaket ilegges et eget overtredelsesgebyr.

– Ansvarsreglene vil bidra til å gjøre foretaket sitt ansvar bevisst for å sikre at reglene overholdes. Dette er også et viktig grep for å sikre at overtredelsesgebyret faktisk betales. Når foretaket er holdt ansvarlig for overtredelsesgebyret, kan nemlig kjøretøyet holdes tilbake hvis det er nødvendig for å sikre betaling. Det er særlig inndriving av bøter og gebyrer på tvers av landegrensene som kan være utfordrende uten denne muligheten, sier Hareide.

De nye reglene vil kunne tre i kraft 1. september 2021. Dette henger sammen med systemendringer som Statens vegvesen må gjøre i sitt kontrollverktøy, men vil også gi alle som berøres av endringene tid til å innrette seg.

Del:
Annonse