27. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

For høy fart inn i svinger er en gjenganger og ofte årsak til at mange kjører av veien om våren.

Flere ulykker med rustne kjøreferdigheter på MC

Med bar asfalt blir det flere motorsykler på veiene. Overvurderte og rustne kjøreferdigheter er årsak til mange MC-skader om våren.
Annonse

– De MC-førere vi snakker med forteller at mange har rustne kjøreferdigheter om våren. De har kanskje ikke kjørt på et halvt år, og noen overvurderer ferdighetene sine, sier skadeforebygger Therese Nielsen i forsikringsselskapet Fremtind.

De siste tre årene (2018-2020) har forsikringsbransjen registrert vel 10.000 materielle skader i MC-ulykker med tung motorsykkel. Mellom 80 og 90 prosent av disse er hendelser med mannlige MC-førere. I ulykker hvor kjønn er kjent, er kvinnelige motorsyklister fører i vel 900 av disse.

Annonse

– Dette står i klar sammenheng med at det er desidert flest menn som eier motorsykler. Sånn sett kan vi si at menn og kvinner er like flinke motorsyklister, sier Nielsen.

Høy fart inn i svinger
Mange MC-førere oppfordres til å ta oppfriskningskurs selv om det ikke er påbudt. Eventuelt kan du kjøre ekstra pent de første turene på våren for å bli kjent med hvordan sykkelen oppfører seg, for eksempel i svinger.

– For høy fart inn i svinger er en gjenganger og ofte årsak til at mange kjører av veien om våren. I tillegg utgjør grus og hull i veien en risiko for ulykker, sier Nielsen.

Under 10 prosent av motorsykkelulykkene medfører personskader. I 2018, 2019 og 2020 har forsikringsbransjen registrert 785 personskader i trafikkhendelser med motorsykkel. Nær halvparten av disse er såkalte eneulykker. Men målet må jo være å sikte mot null personskader, sier Nielsen.

Gjør deg synlig
Har du en tendens til å bytte fil raskt på motorveien? Da kommer du litt for fort inn i blindsonen til bilistene. Sørg for trygg fart når du bytter fil, og vær synlig.

– Når du kjører MC er det viktig å være godt synlig, for eksempel med en refleksvest. Da blir du mer synlig for bilistene, enten du ligger foran eller bak en bil. Det gir både deg og dine medtrafikanter større trygghet, sier skadeforebyggeren.

De siste tre årene har forsikringsbransjen registrert litt over 2.600 materielle skader i kollisjoner og andre hendelser mellom motorsykkel og personbil.

– Og ikke minst anbefaler vi både bilister og motorsyklister å holde fartsgrensene, avslutter Nielsen.

Thereses råd til motorsyklistene

• Bli dus med sykkelen igjen på våren – ta et oppfriskningskurs.

• Ta det litt ekstra pent de første turene.

• Vær obs på grus og hull i veien.

• Husk at du er mye mindre enn en personbil – gjør deg synlig.

• Husk at om våren er asfalten fortsatt kald og det gir dårligere grep.

• Vær obs på at fotgjengeroverganger og midtstriper kan bli veldig glatte når det regner.

• Overhold fartsgrensene.

Del:
Annonse