25. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Stadig flere vil bli lokførere og utdannelsen er tilpasset behovet slik at det knapt nok finnes noen arbeidsledige lokførere etter endt utdanning. (Foto: Rune Fossum)

Vil bli lokførere: Nesten tre-dobling av søkere på seks år

Norsk fagskole for lokomotivførere har i år mottatt 1.162 søknader til studiet. Tallet er ny rekord og nesten en tre-dobling på seks år. Og nå er jentene på full fart inn i dette yrket.
Annonse

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (UNIT ) har sendt ut pressemelding om årets søkertall til høyere utdanning. Der kan de fortelle at 2021 er et rekordår for søkning til høyere utdanning, og at 12.806 har søkt seg til høyere yrkesfaglig utdanning. Det betyr at 9.1 prosent av alle som har søkt seg til landets 495 yrkesfaglige studium, har søkt seg til Lokførerskolen.

I fjor økte de antall studieplasser fra 120 til 144. I år øker de til 168 plasser. Samtlige togselskaper melder inn til skolen hvert år om sine behov for lokomotivførere framover, og det behovet er fremdeles økende. Dette gjelder både innen passasjer-, godstrafikk og framføring av arbeidsmaskiner. Skolen sier de tilpasser antall studieplasser til bransjens behov. Det betyr at det sjelden er lokomotivførerkandidater som går arbeidsledige.

Annonse

Mange kvinnelige søkere
131 av søkerne våre var kvinner, hvilket utgjør 11,2 prosent av søkermassen. Gjennomsnittsalderen på søkerne i år er 31, 5 år. Det stemmer over ens med tidligere års tall.

Fakta om utdanningen på Norsk fagskole for lokomotivførere

• Lokførerskolen er en offentlig fagskole, godkjent av NOKUT og del av Jernbanedirektoratet.

• Ett års utdanning gir 60 studiepoeng.

• Omtrent halve studieperioden skjer i praksis. Studentene øvelseskjører med kjørelærer fra alle de ulike togselskapene.

• Det gis opplæring i lokomotivets krefter, togets tyngde, bremsekraft, infrastruktur og trafikkregler.

• Skolens togsimulatorer benyttes som verktøy i undervisningen. Studentene har der mulighet til å trene trygt på ulike situasjoner som kan oppstå når man kjører tog i Norge.

• For å kunne søke må du være fylt 20 år, og ha fullført videregående opplæring, enten med fagbrev eller spesiell studiekompetanse.

• Les mer på nettsiden: Lokførerskolen.no.

Studieinspektør Ane Haugen Jordal og rektor Kai Erik Jensen ved lokførerskolen.

Del:
Annonse