24. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Tre personer har fått påvist koronasmitte i Øvre Eiker siste døgn – to etter å ha vært i utlandet, men kommuneoverlege Anne Aune mener de har situasjonen under kontroll.

Tre nye smittetilfeller i Øvre Eiker – 12 i Drammen

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet tre nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet. I Drammen er det 12 nye smittetilfeller.
Annonse

Av de smittede i Øvre Eiker er to smittet i utlandet, men den siste er smittet på en arbeidsplass i en annen kommune. Alle tre var i karantene på tidspunkt for testing. Det er ikke registrert nye nærkontakter. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 351 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 146 er smittet i 2021.

Annonse

12 nye smittetilfeller siste døgn i Drammen
12 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. For 10 av dem er smitteveien kjent, mens den foreløpig er ukjent for de siste to.

Ved både Danvik skole og Drammen videregående skole er det påvist nye smittetilfeller som får betydning for elever og lærere. Ved Danvik skole får nye smittetilfeller konsekvenser for elever og lærere som allerede er i karantene, ved at karantene forlenges. Ved Drammen videregående er det noen få elever som settes i karantene.

Ingen barnehager eller helseinstitusjoner i kommunen berøres av dagens smittetilfeller.

– Det er nå et smitteutbrudd som involverer Danvik skole. Vi har rapportert om flere smittetilfeller de siste dagene, og flere av klassetrinnene er berørt. Foreløpig er det 19 tilfeller som kan knyttes sammen. Av disse er åtte tilfeller ved skolen, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Han legger til at selv om smittesporingen knytter tilfeller sammen, er det en risiko for at det er ytterligere tilfeller. For å få oversikt over smittesituasjonen og for å stanse pågående smittespredning, er det besluttet at samtlige elever ved skolen får digital hjemmeundervisning resten av uka. Denne beslutningen ble tatt sent tirsdag kveld da det kom flere prøvesvar med påvist smitte ved skolen.

Det gjøres en ny vurdering av smittesituasjonen i slutten av uka. Da blir det også avgjort hvordan undervisningen ved Danvik skole skal gjennomføres fra mandag 3. mai. Foresatte til elever ved skolen blir informert direkte av skoleledelsen om undervisningen neste uke.

Med 12 nye smittetilfeller i dag holder smittetallet seg lavere enn det gjorde inn mot helgen. Det er kommuneoverlegen glad for.

– Hvis vi fortsetter med et gjennomsnitt på rundt ti som vi har hatt de siste fire dagene, så vil smittetrykket gå ned ytterligere ett hakk, sammenlignet med hvordan det har vært den siste tiden. Men det er samtidig viktig at vi fortsatt følger alle smittevernregler og anbefalinger. Vi må et stykke under 10 tilfeller om dagen for at vi skal redusere risikoen for plutselig smitteoppblomstring igjen, sier Johannessen.

Hardt rammet kommune
Drammen kommune har vært hardt rammet av koronapandemien, og etter all sannsynlighet vil det bare gå noen få dager før det er påvist 4.000 smittetilfeller i kommunen. Kun Oslo og Bergen har så langt passert dette antallet smittede.

Folkehelseinstituttet har informert Drammen kommune om at det gjennom sekvensering er påvist ett tilfelle av sørafrikansk virusvariant. Smittetilfellet ligger rundt én måned tilbake i tid og hadde tilknytning til Asker. På tidspunktet da vedkommende fikk påvist koronasmitte, var det imidlertid ingen mistanke om tilknytning til smittetilfeller med sørafrikansk variant der.

Det blir ifølge kommuneoverlege John David Johannessen gjort en ytterligere kartlegging for å se om andre smittede personer fra det tidspunktet var smittet av samme virusvariant. De kjente smittekjedene som knyttes til tilfellet av sørafrikansk variant, ble stanset gjennom isolasjon og karantene.

– Vi har grunn til å tro at dette ikke har spredt seg videre. Men samtidig vet vi at det skjer smitte som ikke fanges opp, sier Johannessen.

Vedtok forskrift
Formannskapet vedtok i går kveld en ny lokal forskrift for å begrense spredningen av koronasmitte i Drammen kommune. Tiltakene i den lokale forskriften kommer i tillegg til de strenge, regionale tiltakene som regjeringen tidligere har besluttet at Drammen kommune skal være omfattet av.

De nye lokale tiltakene har til hensikt å begrense hvor mange som kan møtes. I begravelser, bisettelser eller seremonier ved grav er det ikke tillatt å være mer enn 50 personer til stede samtidig, og alle må sitte på faste, tilviste plasser. Ved gjennomføring av livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved dåp, konfirmasjon og vielser, er det ikke tillatt med flere enn 10 personer til stede. I tillegg videreføres regelen om at det ikke er tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede samtidig.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3.974 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Del:
Annonse