20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

En nybegynners guide til trading-begreper

ANNSØRINNHOLD: For en trader i oppstartsfasen kan finansmarkedene være vanskelige å få fullstendig grep over. I tillegg til å skaffe seg omfattende kunnskap om markedene gjennom forskning og legge fokus på dataene som indikerer trendene innen prisbevegelser, er det også en god investering å lære seg språket som brukes innen tradingindustrien.

Gjør deg selv kjent med de grunnleggende begrepene og det vil bare hjelpe deg på vei med å bli en dreven trader.

Her presenterer vi en liste over tradingbegreper som du må kjenne til når du først skal tilnærme deg en finansiell investering:

Arbitrasje
Dette begrepet viser til kjøp og salg av samme eller lignende finansielle instrumenter i ulike markeder, for å tjene profitt fra prisforskjellene.

Bud
Et bud er beløpet som en investor er villig til å betale for å kjøpe et aktivum, og en indikasjon på å kjøpe det aktivumet i fremtiden til en gitt pris.

Bjørnemarked
Dette viser til når trenden på markedet er negativ, og fortsetter på en nedadgående bane i en lengre tidsperiode. Noen ganger, hvis prisen til et finansielt instrument synker drastisk, sies det å være «bearish». På lik måte kjennetegnes en som spekulerer i nedgangen av priser som å være en bjørn.

Oksemarked
Et oksemarked er det motsatte av et bjørnemarked, hvor markedet opplever en positiv trend med prisøkning over en lengre periode. En person som forventer at prisene fortsetter å stige i denne oppadgående kurven, kjennetegnes som en okse, og et enkelt aktivum eller en sektor kan anses å være «bullish».

CFD-handel
CFD står for differansekontrakt. Skilling CFD-handel vil si at CFD-handel lar tradere og investorer spekulere på prisbevegelsen til et aktivum, uten å faktisk eie det underliggende aktivumet.

Investeringen er basert på CFD-kontrakter som kalles enheter, som investorer kan kjøpe når prisene forventes å øke, eller selge når de forventes å synke.

Daghandel
Dette er en kortsiktig investeringsstrategi, mens man kjøper og selger, og stenging av alle handler finner sted innen samme dag. Traderne som bedriver daghandel blir ofte kalt «aktive tradere» eller «daghandlere» og vil bruke simple trendkurver og volumindikatorer til å ta avgjørelser.

Børs
En børs er et sentralt sted der de ulike handlene i markedet finner sted, med etablerte regler og forskrifter for møtene mellom kjøpere og selgere. Den mest kjente børsen er New York-børsen i USA.

Forex-handel
Forex er en forkortelse for utenlandsk valutaveksling, også kjent som FX, og involverer handel av valutaer, konvertering fra én til en annen.

Likviditet
Dette viser til hvor enkelt et aktivum kan bli kjøpt eller solgt, uten en betraktelig effekt på prisen, og kan påvirkes av den høye etterspørselen etter et aktivum.

Volatilitet
Dette er et begrep for prisbevegelsen til et aktivum eller markedet som helhet. Svært volatile aksjer kan oppleve ekstreme prisbevegelser daglig, og er en mer risikofylt investering. Mindre erfarne tradere kan oppleve det vanskeligere å finne trendende mønstre ved disse aksjetypene.

Det finnes et stort antall begreper som alle tradere må forstå når det gjelder å foreta betenkte investeringsbeslutninger. Vi håper at guiden vår kan hjelpe deg på vei til å bli en enda mer erfaren og kunnskapsrik trader.

Del: