21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Eiker Kvikk er de eneste som har fått støtte i Øvre Eiker, men har til gjengjeld fått 400.000 kroner til en slik Pumptrack-bane. (Foto: Norges Cykleforbund)

Rekordstore tildelinger fra sparebankstiftelse til lokale prosjekter

Denne våren tildeler Sparebankstiftelsen DNB 405,9 millioner kroner fordelt på 578 store og små prosjekter. Mange av dem er i Drammen, mens Eiker Kvikk har fått 400.000 kroner til et Pumptrack-anlegg, som er en sykkelbane med svært så ujevnt underlag.
Annonse

Stiftelsen mottok 1.328 søknader innen fristen 1. februar. 42 prosent av disse mottar støtte, noe som er en rekordhøy andel.

De tildelte beløpene varierer fra 10.000 kroner til 100 millioner kroner. Det høyeste beløpet er den største tildelingen i stiftelsens historie, og ble gitt Olympiatoppen som bidrag til nytt nasjonalt toppidrettssenter.

Annonse

I Øvre Eiker er det kun Eiker Kvikk som har fått støtte med 400.000 kroner. Men i Drammen og tidligere Nedre Eiker er det flere som kan nyte godt av disse pengene. Blant annet har Stiftelsen Buskerudmuseet fått 500.000 kroner til en skolehage på Portåsen. Steinberg IF har fått det samme beløpet til en rullepark.

Sparebankstiftelsen DNB eier 8,4 prosent av DNB, og utbyttet fra disse aksjene er stiftelsens viktigste inntektskilde. Koronasituasjonen og myndighetenes utbytterestriksjoner gjorde at DNB ikke kunne utbetale utbytte i 2020. Flere store søknader ble derfor enten satt på vent eller innvilget med et redusert beløp.

Etter lettelser i utbytterestriksjonene kunne DNB i mars i år betale ut 8,40 kroner per aksje som utbytte for 2019. Dermed har stiftelsen økonomisk grunnlag for å ta igjen etterslepet av store saker fra i fjor, og dette bidrar til det rekordhøye beløpet som tildeles i denne søknadsrunden.

Disse får støtte nå
Størsteparten av tildelingene gis organisasjoner, lag og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde, som er de tidligere fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt Ringsaker kommune. I tillegg gis det støtte til enkelte landsdekkende prosjekter.

Alle tildelingene vedtas av styret i Sparebankstiftelsen DNB, med utgangspunkt i stiftelsens vedtatte strategi og overordnede mål.

Sparebankstiftelsen DNB prioriterer å bidra til meningsfylte aktiviteter for barn og unge, innenfor fire formålsområder:

• Idrett og lek
• Kunst og kultur
• Natur og friluftsliv
• Nærmiljø og kulturarv

Tilhørighet og gode møteplasser
Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak som bidrar til engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

– Vi er imponert over alle prosjektene som settes i gang av gode krefter til beste for samfunnet, og for at barn og unge skal trives i nærmiljøet. Det er svært varierte og gode tiltak som nå får støtte. Vi gleder oss til å følge alle prosjektene fremover, sier André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

Denne våren gis det tildelinger til blant annet fritidsaktiviteter for barn og unge, utstyr til idrett og friluftsliv, brygger og badeanlegg, lys og lydutstyr, kunstprosjekter, talentutvikling, instrumenter, oppgradering av grendehus og merking av stier.

Mange søker om støtte til leke- og aktivitetsplasser i nærmiljøet og skolegården, og nå får 27 lekeplasser og 16 skolegårdsprosjekter tildelinger på til sammen 6,2 millioner kroner.

Idrettslag og andre idrettsorganisasjoner er normalt den største mottakeren av støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, og det gjelder også denne våren. Av andre mottakere kan nevnes museer, vel og borettslag, skoler og FAU, fritidsklubber, speidere og 4H, kommuner, musikkorps, teatre og grendelag.

Nye muligheter fremover
Neste søknadsfrist er 1. september. Søknadsskjema og informasjon finnes på sparebankstiftelsen.no

Du kan se alle som har fått tildeling i Buskerud fylke HER

Del:
Annonse