25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Innbyggerne i Drammen kommune må fortsatt belage seg på strengere restriksjoner enn Øvre Eikers. Kommunen er fortsatt innunder 5B i Covid-19 forskriften.

Tre nye smittetilfeller i Øvre Eiker – ni i Drammen

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet tre nye smittetilfelle med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet. I Drammen rapporteres det om ni nye tilfeller.
Annonse

I Øvre Eiker befant én seg i karantene allerede og har kjent smittekilde og ingen nye nærkontakter. To har ukjent smittekilde. Videre smittesporing og testing av nærkontaktene gir forhåpentlig svar på smittekilde i starten av neste uke.

Det er med dette registrert totalt 363 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 158 er smittet i 2021.

Annonse

Ni nye smittetilfeller siste døgn
Ni personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 

Sju av dem har kjent smittevei, mens for én er smitteveien ukjent. For den niende foregår det fortsatt smittesporing. 

Det er påvist smittetilfeller som berører Galterud skole og Skoger skole, og begge disse smittetilfellene medfører karantener.

Antall påviste smittetilfeller i Drammen kommune de siste 14 dagene er 149. Dette er 12 lavere enn gårsdagens tall.

– Vi befinner oss fremdeles på et høyt antall smittede per dag. Men ser vi et par uker i sammenheng peker trenden den siste tiden svakt nedover, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

– Det tyder på at tiltakene som gjelder i kommunen har hatt god effekt.  Det er viktig at vi også i tiden framover fortsetter jobben med å få tallene enda lenger ned og å holde dem der, sier Sagberg.

Nasjonale myndigheter har besluttet at Drammen kommune fortsatt skal være omfattet av regionale koronatiltak på nivå 5B i covid-19-forskriften. Det betyr at restriksjonene som har vært gjeldende for kommunen de siste ukene, videreføres fram til og med fredag 21. mai.

– I tillegg til covid-19-forskriften har vi inntil videre kommunens lokale forskrift, hvor det blant annet ikke er tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede samtidig, minner Sagberg om.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4.084 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Del:
Annonse