21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fortsatt er ikke hjelmbruken blant syklistene god nok og mange slurver. (Foto: Morten Brakestad / Trygg Trafikk)

To av 10 bruker aldri hjelm når de er ute og sykler

Selv om flertallet av norske syklister bruker sykkelhjelm, innrømmer to av 10 at de konsekvent aldri bruker hjelm. Det viser en fersk undersøkelse fra Trygg Trafikk, som sier at det er for mange som slurver.
Annonse

Tallene er hentet fra en landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av YouGov på oppdrag fra Trygg Trafikk og Tryg forsikring, hvor de har kartlagt norske syklisters vaner og hjelmbruk.

Der sier syv av 10 – altså 66 prosent – de alltid eller ofte bruker sykkelhjelm. Samtidig svarer 16 prosent at de sjelden bruker det, og altså 18 prosent at de aldri bruker hjelm.

Annonse

– Hjelm er det viktigste du som syklist kan bruke for å beskytte deg. Derfor er det bra at vi har kommet dit at flertallet bruker hjelm. Samtidig er det synd at hele 34 prosent slurver med hjelmbruken, og at såpass mange aldri bruker det, sier Ingrid Trømborg i Trygg Trafikk.

Trenger en holdningsendring
I en tilsvarende undersøkelse Trygg Trafikk gjennomførte i fjor svarte nemlig 73 prosent – flere enn i år – at de alltid eller ofte brukte sykkelhjelm.

– Vi hadde så klart håpet at enda flere brukte hjelm i år enn i fjor, og er skuffet over at utviklingen ikke går fortere. I stedet ser vi at tallene er ganske like. Det sier oss at det fremdeles er behov for en holdningsendring blant norske syklister. Det er ikke mangelen på kunnskap som er problemet, men at for mange har en «er det så farlig»-holdning, fortsetter Trømborg.

«Verstingen» er småturene
Ifølge undersøkelsen er unnskyldningene for å droppe hjelmen mange. Den aller vanligste er at man «bare» skal en kort tur, noe nærmere fire av 10 – 38 prosent – oppgir som grunn.

– En kort tur er like farlig som en lang. Vi bruker bilbelte når vi kjører korte bilturer, da klarer vi å bruke sykkelhjelm også på korte sykkelturer. Hjelm er en billig forsikring som kan redde liv, og hvert år er det altfor mange alvorlige hodeskader som kunne vært unngått hvis vi hadde brukt hjelm, sier Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

I undersøkelsen oppgir samtidig nærmere tre av 10 – 28 prosent – at de ikke har sykkelhjelm. Vanligst er dette i aldersgruppen 40 – 49, hvor hele 39 prosent oppgir det som årsak.

– Det er altfor dårlig. Har du sykkel, bør du ha hjelm – og bruke den. Den beskytter deg. Så enkelt er det, avslutter Trømborg.

Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 29. april – 3. mai gjennomført til sammen 1.008 CAWI-intervjuer med personer i alderen 18+ år.

Del:
Annonse