17. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Nettstedet Banorama er utviklet av Bane NOR for å lære barn om sikkerhet ved jernbanen. (Illustrasjon: Bane NOR)

Dobling siden fjoråret: Flere hendelser med barn i togsporet

Antallet nestenulykker med barn nær jernbanen er mer enn doblet siden fjoråret. Bane NOR er bekymret for utviklingen og lanserer nå Banorama – et nettsted for kunnskapsformidling til unge.
Annonse

Fra 1. januar til 10. mai i år har det vært 45 hendelser der ansatte på jernbanen har registrert barn i togsporet. Ved enkelte av tilfellene har togføreren vært nødt til å bruke nødbremsen eller kraftig redusere hastigheten. Årets tall viser mer enn en dobling siden fjoråret, da de registrerte 21 hendelser i samme tidsrom.

– Det er ikke store tall, men vi er bekymret over den markante økningen. Nå roper vi varsku for å unngå tragedier der tog kjører på barn som leker i sporet, sier Pål Buset, prosjektleder for Bane NORs holdningsskapende program.

Annonse

Ber folk snakke med barna
Siden 2018 har det vært rundt 50 hendelser med barn i sporet hvert år. I år ser vi nesten like mange hendelser – fra 1. januar til 10. mai. Størst er økningen på Nordlandsbanen, Østfoldbanen og Dovrebanen.

– Bor du nær jernbanen, ber vi deg snakke med barna om hvor farlig det kan være å oppholde seg på skinnegangen, eller rett ved sporet. Husk at toget kommer fort og stille. Det kan ikke svinge unna eller bråstoppe, sier Buset.

Han håper flere kan vie litt tid til dette temaet.

– Vi frir særlig til foreldre, men også til lærere, barnehageansatte og idrettsledere, sier Buset.

For å sikre at voksne enkelt og morsomt kan gi barn og unge nødvendig kunnskap, har Bane NOR laget et nytt, tegneserieliknende jernbaneunivers. Det tar deg gjennom de viktigste faremomentene knyttet til ferdsel langs jernbanen.

Lanserer ny nettside
Universet har fått navnet Banorama og er i bunn og grunn en nettside tilpasset alt fra smarttelefon og nettbrett, til smarttavlene som henger i klasserommene. Buset håper på drahjelp fra kommunene og fylkeskommunene for å sikre at verktøyet får innpass i skolen.

– Vi håper barn og voksne vil synes at Banorama er artig, morsomt, iøynefallende og enkelt nok til å ville ta det i bruk. Det tar ikke spesielt lang tid å gå gjennom informasjonen, og i spillet nederst blir kunnskapen også satt på prøve, sier Buset.

Nettstedet er nå tilgjengelig på banorama.no

Eksempler på hendelser med barn i sporet:
• Togfører melder om to jenter i sporet ved Selsbakk. Kunne vel være ca. fem år. Nødbrems ble aktivert og signal «tog kommer» ble gitt. Barna ble dermed oppmerksom på toget og kom seg ut av sporet. Ombordansvarlig gikk ut av toget for å snakke med barna.

• Togfører melder om noen barn som legger pukk i sporet i sør-enden av plattformen på Melhus skysstasjon. Neste tog over strekningen er varslet.

• Tre barn sto og kastet planker på skinnene før toget kom, toget traff en planke. Barna var cirka 6-7 år. Hendelsen skjedde mellom Verdal og Røra.

• Politiet varsler at det er observert to barn i 10-årsalderen i sporet, syklene ligger langs linja. Politiet er på vei. Togene kjører halv sikthastighet. Barna tatt hånd om. Togene kan kjøre som normalt.

Her løper ungdommer over sporet på Vestfossen stasjon. Dette skal ifølge vår tipser skje stadig oftere. (Foto: Privat)
Del:
Annonse