19. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

– Ekstremvær kan gjøre store skader, både på bolig, ting og mennesker. Det kan ta lang tid å reparere og bygge opp igjen, og er en stor belastning for de det rammer.

Flere nordmenn forbereder seg mot ekstremvær

Mer ekstremvær er meldt som en av de største risikoene i 2021, ifølge World Economic Forum. En ny undersøkelse viser at flere nordmenn nå planlegger å gjøre utbedringer av egen bolig på grunn av dette.
Annonse

Hver 20. nordmann sier at de planlegger å gjøre utbedringer av bolig som følge av mer ekstremvær. Det viser en ny befolkningsrepresentativ undersøkelse fra Norstat, gjennomført for Codan forsikring.

– Ekstremvær kan gjøre store skader, både på bolig, ting og mennesker. Det kan ta lang tid å reparere og bygge opp igjen, og er en stor belastning for de det rammer, sier Georg Richvoldsen i Codan forsikring.

Annonse

Ifølge Miljøstatus.no har den årlige nedbøren for hele Norge økt med cirka 20 prosent siden år 1900. I 2020 lå nedbørsmengden 26 prosent over normalen.

– Vi ser en særlig økning i skader forårsaket av vann, både som følge av nedbør, flom og snøsmelting, sier Richvoldsen.

Forsikringsselskapene har utbetalt 30 milliarder kroner for vær- og naturskader på bygning og innbo de siste ti årene. 45 prosent av utbetalingene gjelder skader på grunn av ekstremnedbør eller kraftige regnskyll, viser tall fra Finans Norge.

Mer nedbør, regnflom og skred
Framtidens klima vil også gi mer nedbør, flere regnflommer og mer skred, både jordskred og snøskred.

– Det er viktig å tenke på både hvor vi bygger og hvordan vi bygger, for å sikre oss mot ekstremvær. Noen steder er mer utsatt for flom og skred enn andre, men det regner også mer og kraftigere totalt sett, sier Richvoldsen.

Forsikringen dekker naturskader som flom, skred og storm, etter Lov om naturskadeforsikring. Egenandelen på naturskader er 8.000 kroner.

– Forsikringen dekker plutselige og uforutsette skader og som eier eller ansvarlig har du et ansvar for å forebygge og ta vare på verdiene, sier Richvoldsen.

Fakta om forsikringsordning mot naturskade
• Naturskadeforsikringsordningen gjør at alle med brannforsikring på bygning eller innbo automatisk også er dekket for naturskade.

• Prisen for naturskadedekningen er 0,065 promille av brannforsikringssummen.

• Alle forsikringsselskap som tilbyr brannforsikring er pliktige til å være medlem av Norsk Naturskadepool, som administrer ordningen.

• Ved naturskader utbetaler forsikringsselskapene erstatning til sine kunder. Deretter utlignes kostnadene på forsikringsselskapene i naturskadepoolen, basert på hvert selskaps markedsandel.

• Som naturskade regnes: storm, skred, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Kilde: Finans Norge, 2021

Undersøkelsen er gjennomført i februar av Norstat på vegne av Codan Forsikring, i et landsrepresentativt utvalg på 1.000 respondenter.

Del:
Annonse