23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

MC-ulykker med alvorlig personskade har økt kraftig de siste årene og det er grunn til bekymring, mener Trygg Trafikk. (Foto: Colourbox)

Kraftig økning i hardt skadde på motorsykkel

De siste fem årene har hardt skadde på motorsykkel i sommermånedene økt med 50 prosent. - Vi følger utviklingen for MC-ulykker, og er bekymret for at vi har en kraftig økning for motorsyklistene sammenlignet med andre trafikantgrupper, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen.
Annonse

I perioden 2011 – 2015 ble i snitt 16 personer hardt skadd på MC per måned i juni, juli og august. Mens for perioden 2016 – 2020 var det en økning på nesten 50 prosent med et snitt på 24 hardt skadde per måned. Juli er verst med et snitt på 26 hardt skadde på motorsykkel, viser tall fra Statens vegvesen og SSB.

– Antall drepte på MC har vært relativt stabilt over tid i sommermånedene, men antallet hardt skadde har økt de siste fem årene. Det er absolutt grunn til å følge med på utviklingen når vi får flere hardt skadde på motorsykkel enn tidligere, sier Johansen.

Annonse

45 – 64 år overrepresentert
Over halvparten av de hardt skadde på MC i sommermånedene var i aldersgruppen 45-64 år i perioden 2016 – 2020. Det er en overvekt av eneulykker med utforkjøringer eller velt.

– Alle som ikke beskyttes av et karosseri er mer utsatt for alvorlige skader i trafikken. Motorsyklister er spesielt sårbare, til tross for at de fleste bruker verneutstyr. Fart spiller en stor rolle for skadeomfanget; jo høyere fart, jo større skader, sier Johansen.

Aldersgruppen som er overrepresentert har kanskje nettopp tatt førerkort på MC, eller tok førerkort på MC da føreropplæringa hadde mindre fokus på trafikksikkerhet enn den har i moderne føreropplæring.

– Tidligere var det de yngste som hadde høyest risiko på motorsykkel, men nå ser vi at det er de godt voksne som blir hardt skadd. Det kan ha en sammenheng med at det er flere voksne som kjører MC, og desto viktigere at voksne som har kjørt bil i mange år ikke har fått tilpasset føreropplæring. Det er stor forskjell på å håndtere en motorsykkel og en personbil, sier han.

Hold ved like kjørekompetansen
Trafikkopplæringen for MC i dag er annerledes enn den var for 30 – 40 år siden, og den må holdes ved like. Vurderingsevnen er viktig for å klare å forutse krevende situasjoner og å trives på sykkelen.

– Hvis du har vært borte fra sykkelen en stund anbefaler vi å delta på kurs og oppdatere kunnskapen før du setter deg på sykkelen. Vi vet at de fleste MC-førere tar gode valg. Men overvekten av hardt skadde førere mellom 45 – 64 år understreker hvor viktig det er å vedlikeholde kompetansen og trene regelmessig på sykkelen, avslutter Johansen.

Del:
Annonse