19. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Artikkelforfatter Siv Henriette Jacobsen. (Foto: Morten Brakestad)

KRONIKK: Flere vil bli kvalifisert for arbeidslivet

Viken fylkeskommune har nå vedtatt en tilskuddsordning slik at flere kan få yrkesfaglig utdanning og tilrettelagt opplæring i bedrift. Ordningen gjelder både lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater.
Annonse

Målet med ordningen skape mestring og flere muligheter i arbeidslivet. For mange elever vil en yrkesfaglig utdanning gjennom tilrettelagt opplæring i bedrift også sikre større forutsigbarhet for livet etter videregående skole. På denne måten sikrer vi også en varig tilknytning til arbeidslivet for flere.

Vikens nye lærekandidatordning vil gi flere av elevene våre muligheten til å fullføre videregående opplæring, samtidig som flere av elevene blir kvalifisert til et yrkesaktivt liv etter videregående skole.

Annonse

Lærekandidatordningen er i dag en ordning hvor ungdom som ikke kan gå et fullt lærlingeløp likevel kan oppnå kompetanse til bruk i et arbeidsliv. Det gjør de ved å følge et tilsvarende løp som lærlinger – 2 år opplæring i skole og 2 år opplæring i bedrift, men med forskjellig grad av ekstra tilrettelegging, og med mål om grunnkompetanse eller delkompetanse i stedet for fullt fag/svennebrev. Utdanningen avsluttes med et eget kompetansebevis som stadfester kompetansen og gjennomgåtte opplæringsmål.

Målet skal være kvalifisering til arbeid innenfor både ordinært og tilrettelagt arbeidsmarked. 2 år i opplæring og 2 år i bedrift skal være hovedmodellen for opplæringen.

Det har vært ulik praksis i de tre tidligere fylkene. Lærekandidatordningen i Viken nå blir harmonisert slik at de samme retningslinjene blir gjeldende for hele fylket.

Vi ønsker å gi disse elevene mulighet til å kunne være lærekandidater på arbeidsplasser og bedrifter for å gi praksisnær opplæring og sikre varig tilknytning til arbeidslivet. Lærebedriftene skal i større grad tilrettelegge for disse ungdommene gjennom å få støtte og økt kompetanse fra Viken som skoleeier. 

Siv Henriette Jacobsen (AP)
fylkesråd for utdanning og kompetanse

Del:
Annonse