17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Statens vegvesen stenger de lange tunnelene omtrent månedlig for å kontrollere og vedlikeholde de tekniske installasjonene. (Fotos: Knut Opeide / Statens vegvesen)

Ofte til stor irritasjon: Derfor stenger tunnelene så ofte

Du kjører langs en riksvei. Plutselig er det stopp og omkjøring fordi det er arbeider i tunnelen. Da kommer det ofte noen gloser vi ikke skal gjengi her og ikke fullt så gode tanker til Statens vegvesen. Men det er gode grunner til at tunnelen er stengt.
Annonse

Riksveitunneler over 500 meter stenger nemlig cirka én gang i måneden. Da foretar Statens vegvesen rutinemessig kontroll av det tekniske utstyret og gjennomfører planlagt vedlikehold. Det gjør de for at trafikantene skal ferdes trygt.

For trafikantenes sikkerhet er det mye teknisk utstyr i de lange tunnelene.

Annonse

– Utstyret skal fungere i en normalsituasjon så vel som i en nødsituasjon så vi må være sikre på at det alltid er i orden, derfor kontrollerer og vedlikeholder vi det ofte. Det sier nasjonal tunnelkoordinator i Statens vegvesen, Corinne Chiodini.

I tillegg til at det tekniske utstyret må fungere, er det viktig for trafikksikkerheten at det er god sikt i tunnelene og at skilt er godt synlige. Tunnelvask er derfor også en viktig rutine i vedlikeholdsarbeidet.

Planlagt vedlikehold
Entreprenører med spesialkompetanse på tunnelvedlikehold utfører kontroll- og vedlikeholdsarbeidet sammen med Statens vegvesen.

– Det er mange oppgaver som inngår i det vi kaller planlagt, eller såkalt periodisk, vedlikehold, forklarer Chiodini.

– Vi gjør imidlertid ikke alt på en gang, men prøver å få gjort flest mulig oppgaver samtidig for å få færrest mulig stenginger.

Det planlagte arbeidet foregår når trafikken er lav, derfor er tunnelene ofte stengt om natta.

Dette gjør vi i tunnelene når de er stengt:
• Testing av trafikkstyringsutstyr• Vasking av overvåkingskameraer• Kontroll av nødstasjoner• Kontroll av vifter• Kontroll av nødstrøm• Kalibrering av gassmålere• Kontroll av vanntilførsel• Tunnelvask• Fjerning av slam• Inspeksjon av tunnelkonstruksjonen

Vedlikehold av tunneler under 500 meter
Korte tunneler, det vil si de som er under 500 meter lange, har ikke så mye utstyr. I disse tunnelene er det litt mindre krav til overvåking, men også de har behov for normalt vedlikehold.

– Vi kontrollerer blant annet lys og vasker tunnelene etter behov. I tillegg har vi jevnlige inspeksjoner for å se om det finnes løst fjell eller andre skader som kan føre til nedfall i veibanen, sier Corinne Chiodini i Statens vegvesen.

Andre grunner til at tunnelene er stengt
• Uforutsette hendelser og ulykker som motorstopp, last som har falt av en henger, punktering, brann i kjøretøy, kollisjon.

• Utbedring etter skader, feil eller mangler.

• Beredskapsøvelser hvor Statens vegvesen og nødetatene øver sammen for å bli bedre rustet til å håndtere hendelser i tunnelen.

• Store utbedringer og oppgraderinger.

Det er viktig for trafikksikkerheten at det er god sikt i tunnelene og at skilt er godt synlige. Tunnelvask er en viktig rutine i tunnelvedlikeholdet.
Del:
Annonse