24. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Regjeringen har i dag endret innreisereglene for en rekke land og regioner. Det vil påvirke hjemreisen til en rekke nordmenn på tur. (Illustrasjon)

Ny beskjed fra regjeringen: Endrer innreiserestriksjoner

Regjeringen har besluttet at det gjøres endringer i innreiserestriksjonene og karantenekrav for flere regioner i Norden, flere land i Europa, samt nye tredjeland. Bakgrunnen er oppdatert faglig vurdering fra FHI av smittenivået, og behov for endringer i tiltaksnivået for å redusere faren for importsmitte. Endringene trer i kraft fra og med midnatt natt til mandag 19. juli.
Annonse

Til grunn for endringene er Folkehelseinstituttets (FHI) ukentlige landvurdering av regioner i Norden, land og noen utvalgte øygrupper i Europa, i tillegg til utvalgte tredjeland på EUs tredjelandsliste. Vurderingene tar utgangspunkt i de samme terskelverdiene som i EU.

Denne uken er det vurdert om smittesituasjonen gjør det aktuelt å skjerpe inn eller lette på innreiserestriksjonene og karantenekravene. Beslutningen betyr at det gis lettelser for noen land, samtidig som det innføres innreiserestriksjoner og karantenekrav for andre land, herunder land og områder som det ble gitt lettelser for 5. juli.

Annonse

Har ikke rett på innreise
Dersom du reiser fra et grønt land, men mellomlander i et land med strengere karantenekrav (oransje, rødt, mørkerødt) er det innreisereglene fra landet du mellomlander i som gjelder når du ankommer Norge. Det vil si at om du ikke er norsk statsborger og mellomlander i et land som ikke er grønt, har du ikke rett til innreise i Norge.

Fraråder fortsatt reiser utenfor EØS/Schengen og Storbritannia
Utenriksdepartementet (UD) fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige for land utenfor EØS/Schengen, Storbritannia. Det er unntak for enkelte utvalgte land på EUs tredjelandsliste. Reiserådet til øvrige deler av verden gjelder til 10. august.

Nye oppdateringer hver uke
Oppdateringer av landvurderingene offentliggjøres på regjeringen.no hver fredag ca. kl. 12, og endringene trer i kraft fra midnatt, natt til påfølgende mandag. Endringene fremgår av covid-19-forskriften og det interaktive kartet på FHI.no.

Land i Europa

Det gjøres endringer for flere land i Europa fra 19. juli.

Følgende land får innført innreiserestriksjoner og innreisekarantene fra 19. juli:

Belgia, Frankrike, Færøyene, Hellas og Malta (disse landene går fra grønn til oransje)

Følgende land får i tillegg krav til karantenehotell fra 19. juli:

Kypros og Storbritannia (går fra rødt til mørkerød)

Følgende land blir grønn: Latvia

Følgende land fortsetter å være grønne:
Bulgaria, Estland, Grønland, Island, Italia, Kroatia, Liechtenstein, Litauen, Polen, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østerrike.

Følgende land fortsetter å være oransje eller røde (de samme reglene gjelder for oransje og røde):
Oransje: Irland og Monaco.
Røde: Andorra, Nederland (endret fra oransje), Portugal, og Spania.

Regioner i Norden
De nordiske landene vurderes fortsatt inntil videre på regionalt nivå. Dette gjør vi hovedsakelig på grunn av at vi har tilstrekkelig datagrunnlag for en slik vurdering.

Sverige
Det gjøres endringer i fem regioner i Sverige fra 19. juli. Fire av disse kategoriseres nå som grønne, mens én går fra rød til oransje. Dette innebærer at det kun er to regioner i Sverige som ikke er grønne fra 19. juli.

Følgende regioner blir grønne: Blekinge, Jönköping og Kalmar (fra oransje til grønn) samt Kronoberg (fra rød til grønn)

Følgende regioner forblir grønne: Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro og Östergötland.

Følgende regioner fortsetter å være oransje eller røde: Norrbotten (fra rød til oransje) og Värmland (rød).

Danmark
Det gjøres endringer i fire regioner i Danmark, tre av disse går fra grønt til oransje nivå, mens én går fra oransje til rød. Dette innebærer at det fra 19. juli kun er region Syddanmark som er grønn og ikke omfattet av innreiserestriksjoner og karantenekrav. I tillegg går Færøyene fra grønn til oransje.

Følgende region forblir grønn: Syddanmark

Følgende regioner går fra grønn til oransje (får innført innreiserestriksjoner og karantenekrav): Sjælland, Midtjylland og Nordjylland)

Regionen Hovedstaden (inkludert København) går fra oransje til rød. Det betyr at innreiserestriksjoner og karantenekrav fortsatt gjelder for regionen.

Utvalgte øygrupper i Europa
Enkelte øygrupper blir vurdert særskilt for å kunne legge til rette for trygg reising til øyer som er populære reisemål for nordmenn. Gjennom pandemien har flere av de aktuelle øyene hatt en annen smittesituasjon enn på fastlandet. Siden FHI har tilstrekkelig datagrunnlag for å vurdere øygruppene, kan disse vurderes for seg.

Følgende øygruppe får innført innreiserestriksjoner og karantenekrav fra 19. juli

Madeira, Portugal (går fra grønn til oransje)
De joniske øyer, Hellas (går fra grønn til oransje)

Følgende øygrupper forblir grønne:
Nordlige egeiske øyer, Hellas
Korsika, Frankrike
Sardinia, Italia
Sicilia, Italia

Følgende øygrupper forblir røde eller oransje:

Azorene, Portugal (går fra oransje til rød)
Balearene, Spania (rød)
Kreta, Hellas (går fra oransje til rød)
Kanariøyene, Spania (rød)
Sørlige egeiske øyer, Hellas (oransje)

Dette er kravene til innreise og karantene fra 5. juli
Grønne land: Det er ikke krav til testing før du reiser inn i Norge eller karantene. Du må fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste deg på grensen ved ankomst. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge.

Oransje land: Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere.

Røde land: Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge, må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene.

Mørkerøde land: Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell.

Lilla land: Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Det må søkes om forhåndssamtykke for innreise for kjærester når avreiselandet er lilla og innreisetillatelse kan bare benyttes mens landet er lilla. Les mer i dette rundskrivet. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land.

Øvrige land i verden: Samme innreiseregler (karantenehotell, test osv.) som for mørkerøde land.

Er du fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, og kan dokumentere det med et gyldig norsk eller europeisk koronasertifikat med QR-kode? Da kan du reise inn til Norge, du er unntatt innreisekarantene og trenger ikke å ha med attest på negativ test, fylle ut innreiseregistreringsskjema eller ta test på grensen. Dette gjelder uavhengig av hvilket land du kommer fra.

Del:
Annonse