19. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Hans Nielsen Hauge brukte mye tid på Eiker og langs Drammenselva og fikk stor betydning for både industribygging og politikk på sin tid.

Hans Nilsen Hauge 250 år – markeres med samling på Nedre Hoen gård

I år markeres det at Hans Nilsen Hauge ble født i 1771. Gjennom dette året har flere dokumentert hvor stor betydning Hauge har hatt både som samfunnsbygger og religiøs inspirator.
Annonse

Flere har hevdet at han på mange måter er det moderne, norske demokratiets far. Ved å gjøre bønder og allmuen myndige og frigjøre samfunnet fra den geistlige og borgerlige embetsstands overherredømme, skapte han det rommet der folket etter hvert tok del i styre og stell.

Med industribygging og kunnskapsformidling var han med å legge grunnen for det moderne Norge. I datidens Norge var han også en foregangsmann for likestilling. Både i religiøse sammenheng og innenfor sin industribygging ga han kvinner en viktig og sentral rolle, og han løftet småkårsfolk opp til verdighet og til å bli viktige samfunnsaktører.

Annonse

Også Eikerbygdene nøt godt av Hauges innsats. Med industribygging langs elva og i Vestfossen og sitt vennskap med ledende menn i bygda, var Hauge med å gjøre Eiker til et kraftsenter.

En av hans nære venner var bonden Christoffer Hoen på Nedre Hoen gård. Her var Hauge på jevnlig besøk, og her ble han forsøkt arrestert, men ble reddet av Hoen og hans raske hest. Både blant landets geistlige og den borgerlige embetsstanden ble hans virksomhet sett på som et opprør mot den bestående samfunnsorden. Den franske revolusjon med frihet, likhet og brorskap var nær i tid.

Vår tingmann, Per Olaf Lundteigen som vokste opp rett ved Hauges fabrikk i Vestfossen, har latt seg inspirere av sin nabo. Han hevder at mye av den politikk Senterpartiet nå fronter, og finner gjenklang for i befolkningen, har mange likheter med Hauges engasjement.

Derfor har Øvre Eiker Senterparti tatt initiativ til en samling på Nedre Hoen gård for å belyse Hauges innsats i Eiker og betydning for bygdas og folkets utvikling, både materielt og åndelig.

– Vi er takknemlig for at Ole B. Hoen, etterkommer av Christoffer Hoen og bonde på Nedre Hoen, stiller tunet på gården til disposisjon for denne samlingen, sier Svein Ludvig Larsen.

På møtet eller samlingen vil bok- og mediagründer Hans Petter Foss forsøke å gi et riss av H.N. Hauge og hans liv, hva han gjorde og betydde for utvikling i Eiker området, for industri, samfunnsbygging og åndelig liv. Per Olaf Lundteigen vil si noe om sitt Haugeengasjement.

Det blir også kaffe og litt å bite i på Nedre Hoen gård torsdag 26. august kl. 18, i Hellefossveien. Det er Øvre Eiker Senterparti som står som arrangør.

Del:
Annonse