22. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Regjeringen har nå åpnet for vaksinering av 16 og 17-åringer etter at de andre aldergruppene er ferdig vaksinert. (Ill. Helse- og Omsorgsdep.)

Tilbyr koronavaksine til 16- og 17-åringer

Regjeringen har etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet besluttet at 16- og 17-åringer skal tilbys koronavaksine.
Annonse

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at årskull 2004 og 2005 får tilbud om koronavaksine. Regjeringen har fulgt denne anbefalingen, og vil inkludere disse årskullene i koronavaksinasjonsprogrammet.

– Unge i alderen 16-17 år har lav risiko for å bli alvorlig syk av korona, men med sommerens utvikling med økende smitte blant ungdom og unge voksne kan antall ungdom som risikerer å bli alvorlig syk øke. Vaksine vil beskytte den enkelte, gi ungdommer en mer normal hverdag og bidra til immunitet i befolkningen. Vaksinasjon av denne aldersgruppa kan også bidra til mindre smittepress i samfunnet og dermed mindre smitte blant yngre barn, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Annonse

I begynnelsen av juli kom FHI med en foreløpig anbefaling om å tilby vaksine til denne aldersgruppen, men de ønsket å gjøre en ny vurdering senere med oppdatert kunnskap av vaksinering av ungdom. Den nye kunnskapen som er kommet de siste seks ukene styrker anbefaling om å tilby vaksine til 16- og 17- åringer, skriver FHI i sitt oppdragssvar.

Vaksineres etter befolkningen over 18 år
16- og 17-åringer vil få tilbud om vaksine etter at befolkningen over 18 år er fullvaksinert. Det åpnes likevel for at kommunene i særlige tilfeller kan gi vaksine til enkelte 16-17-åringer tidligere, for eksempel ungdom som skal gå på skole i utlandet og har økt risiko for å bli smittet.

På grunn av komplisert logistikk og at ikke helsesykepleiere på skolene skal bindes opp til arbeidet med vaksinasjon, vil vaksinasjonen foregår i vaksinasjonssentre i kommunene, slik som for resten av befolkningen. Dette er i tråd med anbefalingen fra FHI.

Anbefaler å tilby BioNTech/Pfizer sin vaksine Comirnaty
Det er nå to vaksiner som er godkjent for bruk i aldersgruppen 12-17 år, BioNTech/Pfizer sin vaksine Comirnaty og Moderna-vaksinen Spikevax. FHI sin foreløpige anbefaling er at norsk ungdom som hovedregel skal tilbys Comirnaty.

Comirnaty- vaksinen har hatt godkjenning lengst. I USA alene er per 15. august 12 millioner 12-17-åringer vaksinert med første dose og ni millioner med andre dose. Moderna sin vaksine fikk godkjenning til ungdom i slutten av juli 2021, og det er derfor mindre erfaring med denne. FHI understreker imidlertid at vaksinestudiene tilsier at vaksinene er likestilte når det gjelder effekt og sikkerhet.

8-12 ukers intervall
16- og 17-åringer vil få tilbud om to vaksinedoser, slik som den voksne befolkningen. Det planlegges for 8-12 uker mellom dose 1 og 2. Det er to grunner til dette. 

Den viktigste grunnen er at det fortsatt er noe begrenset kunnskap om den sjeldne, men alvorlige bivirkningen med hjertebetennelse (myokarditt) etter vaksinasjon med mRNA-vaksiner. Hjertebetennelse er først og fremst rapportert etter andre dose.

– Før vi gir ungdommer i Norge andre vaksinedose, ønsker vi enda mer kunnskap om risiko og sykdomsforløp som følge av bivirkningen med hjertebetennelse. Det vil vi få i løpet av de neste månedene når mange land har vaksinert denne aldersgruppen. Legemiddelverket følger nøye med på bivirkninger ved vaksinen, sier Høie.

Den andre grunnen er at første dosen gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom og sykehusinnleggelse, og at ungdom generelt responderer svært godt på vaksiner. Nyere studier har vist at et langt intervall kan gi bedre beskyttelse enn et kort intervall, noe som også er kjent for andre vaksiner.

Dersom det kommer ny kunnskap kan intervallet kortes ned.

Unge kan selv ta beslutningen om vaksinering
Personer er helserettslig myndig når de fyller 16 år. Ungdommer som har fylt 16 år, kan derfor selv bestemme om de ønsker å vaksinere seg. Dersom de er under 16 år må de som har foreldreansvaret (oftest begge foreldrene) samtykke til vaksinasjon. Det skal legges stor vekt på hva ungdommer under 16 år selv mener.

Del:
Annonse