2. mars 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kun 6 av 10 voksne nordmenn kan svømme 200 meter eller mer. Opplæringen i skolen er viktig for å bedre nordmenns svømme- og livredningsferdigheter. (Illustrasjon RS)

Voksne nordmenn er dårligst på å svømme i Skandinavia

Bare 6 av 10 voksne nordmenn oppgir at de kan svømme 200 meter eller lenger, ifølge en ny undersøkelse utført for Redningsselskapet og Norges Svømmeforbund.
Annonse

For å bli ansett som svømmedyktig skal en person blant annet være i stand til å svømme 200 meter*. I den ferske undersøkelsen om voksne nordmenns svømmeferdigheter svarer kun 64 prosent over 18 år at de kan svømme 200 meter. Tilsvarende tall i Danmark og Sverige er henholdsvis 73 prosent og 86 prosent.

– Dette er tall som samsvarer med drukningsstatistikken, som viser at flere omkommer av drukning i Norge enn i våre naboland i forhold til folketallet, sier Tanja Krangnes, fagleder for drukningsforebygging i Redningsselskapet (RS).

Annonse

Før sommeren ble også svømmeferdighetene til norske 10-åringer undersøkt. Den undersøkelsen viste at bare 4 av 10 kan svømme 200 meter. Også det er soleklart dårligst i Norden.

– Å tilegne seg gode svømme- og livredningsferdigheter tidlig, samt å kunne vurdere risiko forbundet med vannaktiviteter, er helt avgjørende for å komme nærmere visjonen om at ingen skal drukne, sier Krangnes.

Skolesvømming redder liv
Over halvparten av foreldrene som har svart på undersøkelsen mener at barna i hovedsak bør lære å svømme i skoletiden. Samtidig oppgir kun én av fire at de selv gjorde nettopp det: Lærte å svømme mens de gikk på skolen.

– Å lære å svømme som barn kan ikke være avhengig av sosioøkonomisk bakgrunn og om foreldrene selv er svømmedyktige. God svømmeundervisning i skolen vil redde liv, sier Jan Kjensli, utviklingskonsulent i Norges Svømmeforbund (NSF).

Både NSF og RS ber nå skoleeierne om å sørge for at lærerne får den kompetansen de trenger, og at det settes av nok timer til å gjøre alle elevene svømmedyktige.

– Frivillige organisasjoner bidrar gjerne med både kurs for lærerne og undervisningsopplegg, sier Kjensli.

Vil ha nullvisjon
I løpet av første halvår i 2021 omkom 29 personer i veitrafikken. 39 personer druknet i tilsvarende periode. 2021 kan fort bli året der vi for første gang opplever at det omkommer flere personer i drukningsulykker enn i trafikkulykker.

– Vi oppfordrer Stortinget til å vedta en nullvisjon for drukningsulykker og en nasjonal tiltaksplan for drukningsforebygging i den kommende stortingsperioden. Etter at nullvisjonen for drepte og hardt skadde i veitrafikken ble vedtatt i 2002 er det gjort et fantastisk godt arbeid som vi kan overføre til drukningsforebygging, sier Krangnes.

* For å oppfylle kompetansemålet for 4. trinn skal eleven kunne falle uti på dypt vann, svømme 100 meter på ryggen, og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene, stoppe og hvile i tre minutter, og så svømme 100 meter på ryggen og ta seg opp på land.

Del:
Annonse