29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fire personer blir tatt for ruskjøring i Sør-Øst politidistrikt hver dag i gjennomsnitt. Det mener MA – Rusfri Trafikk at det må gjøres noe med. (Foto: UP)

Fire anmeldte fyllekjørere hver dag i Sør-Øst politidistrikt

Fra 1. januar til 31. august ble 1.008 personer anmeldt for fyllekjøring i Sør-Øst politidistrikt. Det tilsvarer fire ruspåvirka sjåfører hver eneste dag.
Annonse

Sammenlignet med samme tid i fjor er dette en reduksjon på 16 prosent i Sør-Øst politidistrikt. På landsbasis har 6.334 personer blåst til rødt.

MA – Rusfri Trafikk, organisasjonen som jobber for at ingen skal miste livet som følge av en ruskjører, lar seg ikke overraske over den daglige fyllekjøringen.

Annonse

– Jeg har sluttet å bli overrasket. Det viser seg dessverre at det er vanskelig å få bukt med ruskjøring. Hvis Norge skal nå visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, må politikerne og myndighetene være villig til å iverksette tiltak som har god effekt, sier generalsekretær i organisasjonen, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

Dødsstatistikken bekrefter også hvorfor Kristoffersen er tydelig ovenfor politikerne. 26 prosent av de drepte i veitrafikken i fjor omkom på bakgrunn av ruskjøring.

– At én av fire dødsulykker knyttes til rus, viser omfanget av problemet. Jeg håper derfor alle tipser politiet en gang for mye dersom de mistenker ruskjøring. Tips fra publikum er uvurderlig, understreker Kristoffersen og roser samtidig UP og politiet.

– Vi skal alle være glade for innsatsen Sør-Øst politidistrikt og UP gjør for å holde veiene våre trygge. De tar ruskjøring på høyeste alvor, mener hun.

Generalsekretær i
MA – Rusfri Trafikk,
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

Advarer mot dagen derpå-promillen
Dagen derpå-promillen er et velkjent usikkerhetsmoment for mange, og Kristoffersen kommer derfor med en klar oppfordring.

– Dagen derpå-promillen er et mye omtalt tema, og mange tar det kanskje for gitt at de er kjørbare 12 timer etter festlighetene. Det er ikke alltid tilfelle. I realiteten kan dette variere, forteller Kristoffersen.

Hun viser til at biologien spiller en sentral rolle, og at kvinner ofte får høyere promille enn menn.

– Kvinnekroppen har en høyere andel fett og lavere andel vann enn menn, fordi menn som regel har mer muskelmasse, sier hun og legger avslutningsvis til:

– Som du forstår varierer dagen derpå-promillen stort, og den kan sitte lengre i kroppen enn du kanskje tror. Så tenk deg derfor ekstra godt om før du setter deg bak rattet. Er du usikker? Ja, da er du sikker – du lar bilen stå, sier hun.

Del:
Annonse