25. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Bedriftene har fult trykk på å investere for å øke produksjonskapasiteten i Norge, sier adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Lavere produksjon og rekordsalg av trevirke gir høyere priser

Begrensinger i produksjonskapasitet gir fall i salget for trebaserte byggevarer i august, mens akkumulert salg i år er rekordhøyt. Det samme er prisene.
Annonse

Salget av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke, trelast og impregnert falt med 6,3 prosent i august sammenliknet med samme periode i fjor, viser statistikk målt i volum fra Treindustrien.

Salget av trebaserte byggevarer er fortsatt på et historisk høyt nivå, selv med et fall sammenlignet med august i fjor hvor august i fjor var en rekordmåned. Akkumulert har salget i volum økt med hele 6,8 prosent hittil i år sammenlignet med 2020.

Annonse

Eksporten av trelast faller med 12,6 prosent i august sammenlignet med samme periode i fjor. Fortsatt fall i eksport skyldes at produsentene har prioritert kunder i Norge, til tross for høyere priser i Europa, sier adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

– Sterk etterspørsel etter byggevarer både internasjonalt og nasjonalt preger fortsatt bildet, vi tror på en stabilisering i markedet fremover fra den boomen vi har sett nå, sier Finstad.

– Produksjonskapasitet og tomme lagre er en utfordring. Det er svært lange leveringstider på maskiner, teknologi og utstyr, og det medfører at det vil ta tid å øke kapasiteten. Den globale markedssituasjonen legger press på leveringsevnen og på priser også hos maskinleverandørene.

– Vi går nå inn i lavsesongen, og treindustrien jobber med å bygge lager for å styrke leveringsevnen frem mot neste høysesong for byggenæringen, sier Finstad.

Treindustrien inngår i sammensatte verdikjeder hvor leddene er gjensidig avhengig av hverandre. Treindustrien benytter den delen av tømmeret som er egnet til bygningsprodukter.

Den andre delen av tømmerstokken som ikke kan brukes til bygningsformål er massevirke som går til produksjon av biokjemi, papir, fiberplater, fjernvarme og markedsmasse. Tilgang på sagtømmer avhenger av avsetning på massevirket. Derfor er avsetning av massevirke avgjørende for balansen i markedet for trebaserte produkter.

Del:
Annonse