23. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

En av mange katter som har blitt reddet ut fra en koloni på Verøy. (Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Bodø)

Krever at Mattilsynet innfører obligatorisk ID-merking etter avsløringer

I et pilotprosjekt om hjemløse katters velferd, konkluderer Mattilsynet med et ønske om innføring av obligatorisk ID-merking. Dyrebeskyttelsen Norge krever at Mattilsynet sentralt nå får dette på plass for dyrenes velferd. Dyr som ikke er ID-merket har i praksis ikke rettsvern.
Annonse

Pilotprosjektet hos Mattilsynet Region Øst, lokalt avgrenset til avdeling Telemark, har involvert privatpraktiserende veterinærer, lokalt politi, Porsgrunn kommune og dyrevelferdsorganisasjoner i Telemark-området. Prosjektet konkluderer med at Mattilsynet ønsker obligatorisk ID-merking og mer tiltak fra det offentlige for å hjelpe hjemløse dyr og kattekolonier.

Prosjekt «Telemarkskatten»
Pilotprosjektet, som ble kalt «Telemarkskatten», tok for seg hjemløse katters velferd og utfordringene med kattekolonier i perioden 2016-2019.

Annonse

Rapporten konkluderer med at det må igangsettes en samarbeidsmodell, hvor Mattilsynet har ansvaret for samarbeid mellom dyrevelferdsorganisasjoner, privatpraktiserende veterinærer og det offentlige. Ifølge rapporten vil samarbeidsmodellen ha optimal effekt dersom det blant annet innføres obligatorisk ID-merking.

– Våre lokalavdelinger har godt trepartssamarbeid med lokalt Mattilsyn og kommunene flere steder i landet. Der vi har et slikt samarbeid, blir problemet med hjemløse katter løst. Dette er med andre ord et dyrevelferdsproblem som kan løses med ID-merking og samhandling, sier Åshild Roaldset, daglig leder og veterinær i Dyrebeskyttelsen Norge.

Stanset obligatorisk ID-merking flere ganger
Dyrebeskyttelsen Norge har jobbet for obligatorisk ID-merking av familiedyr lenge. Saken har vært oppe til behandling på Stortinget i flere omganger, men forslaget har blitt avvist etter anbefaling fra blant annet Mattilsynet. Flere land rundt om i Europa har innført obligatorisk ID-merking, deriblant Belgia, Hellas, Luxembourg, Portugal og Spania.

– ID-merking er den åpenbare løsningen på problemet med hjemløse katter. Argumentene mot ID-merking går blant annet på at dette vil være vanskelig for Mattilsynet å håndheve. Vi mener rapporten Telemarkskatten slår dette argumentet i hjel. Denne rapporten må både Mattilsynet og politikerne ta på alvor. Med kunnskapen vi har i dag må det regnes som dyrefiendtlig å kjempe imot at dyrene skal knyttes til sin eier, sier Roaldset.

Del:
Annonse