23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Torgeir Finnerud går fra å være administrerende direktør til å bli ny forvaltningsdirektør.

Torgeir Finnerud blir forvaltningsdirektør i Eidos Eiendomsutvikling

Eidos, som bygger Fjordbyen på Lierstranda, styrker seg for fremtiden og tar nå et strategisk grep. Torgeir Finnerud fra Øvre Eiker går fra adm. dir. jobben til å bli ny forvaltningsdirektør. Ny administrerende direktør skal på plass.
Annonse

– Vi vil styrke forvaltningen og ta en enda tydeligere rolle i utviklingen av den nye fjordbyen, sier styreleder Eva Hagen.

Eidos Eiendomsutvikling AS er største grunneier på Lierstranda. Selskapet forvalter et tomteareal på 500.000 kvadratmeter. Resten av området, som skal transformeres til en moderne og urban fjordby, eies av 20 private grunneiere.

Annonse

– Selskapet skal i kraft av å være den største grunneieren være en drivkraft i utviklingen av Fjordbyen Lier og Drammen, sier styreleder Hagen.

Selskapet har fått ansvaret for å utarbeide områdereguleringen. Den skal til politisk behandling i Lier kommune i 2022.

Skal forvalte
Torgeir Finnerud har ledet Eidos siden høsten 2014. Den gang var Eidos et rendyrket forvaltningsselskap med 10 millioner i leieinntekter.

I dag er Eidos et konsern med 11 heleide datterselskap og medeier i Drammen Helsepark AS, Gilhusbukta Sjøgrunn AS og Fjordbyen Innkvartering AS. Selskapet har ansvaret for områdereguleringen av Fjordbyen Lier og Drammen og har årlige feste- og leieinntekter på rundt 50 millioner kroner.

– Eiendomsmassen er utviklet og forvaltet godt i perioden og store miljø- og utfyllingsprosjekter er igangsatt. Torgeir har gjort en meget god jobb. Vi er veldig glade for at han fortsetter i rollen som forvaltningsdirektør, sier Hagen.

Mye eiendom
Eidos er en stor eiendomsaktør. Selskapets eiendom er utleid. Mye er innenfor lager og logistikk.

– Lierstranda skal transformeres til en moderne by, men ikke over natta. Mange av våre leietakere skal forbli på området i veldig mange år fremover. De skal tas godt vare på. Samtidig skal vi gjennomføre forvandlingen av hele området som skal tjene samfunnet på aller beste måte, sier Finnerud.

Endringene i Eidos som nå skal gjennomføres, er planlagt over tid.

– Det strategiske grepet speiler utviklingen. Vi er på oppløpssiden med områdereguleringen. Ambisjonen er å ha en sentral rolle i utviklingen av den nye fjordbyen, sier Hagen.

Ny toppsjef
Stillingen som administrerende direktør i Eidos lyses nå ut.

– Vi ser etter kandidater med solid erfaring fra eiendomsutviklingsselskaper, sier Hagen.

Inntil ny toppsjef er på plass, fortsetter Torgeir Finnerud i stillingen som administrerende direktør.

Utbyggingen av Fjordbyen Lier og Drammen er allerede i gang. Området på Brakerøya ble detaljregulert først. Der er byggingen av nytt lokalsykehus i Drammen startet. Åpningen er planlagt i mai 2025. Samtidig åpner første byggetrinn i Drammen Helsepark.

Fjordbyen Lier og Drammen er et av landets største byutviklingsprosjekter. Den strekker seg fra Brakerøya i Drammen til Gilhus i Lier. Der er det en strandlinje på 2,5 kilometer. Den åpnes for allmennheten i byen som planlegges for 16.000 beboere og 16.000 arbeidsplasser.

Fjordbyen, sett fra Gilhus i Lier, skal romme 16.000 arbeidsplasser og like mange innbyggere i tillegg til mye annet.
Del:
Annonse