24. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserinnleggsforfatter Therese Gedde i Human-Etisk Forbund Buskerud.

LESERINNLEGG: Fjern K-en i KRLE-faget

Da Erna Solberg ville ha støtte fra Kristelig Folkeparti for å danne regjering i 2013, var ett av KrFs krav at kristendommen skulle få mye større plass i undervisning i skolene. Det fikk de, men nå er tiden inne for å reversere avgjørelsen.
Annonse

Den nye regjeringen bør endre KRLE-fagets tittel og innhold. Tidligere het faget «Religion, livssyn og etikk» og hadde ingen krav til andelen av kristendom i faget. Etter krav fra Kristelig Folkeparti endret Solberg-regjeringen fagets navn og innførte krav om at om lag halvparten av undervisningstiden skulle brukes på kristendomskunnskap.

Human-Etisk Forbund mener dagens KRLE-fag ikke representerer det mangfoldige samfunnet vi lever i. Og med den tydelige kristne profilen faget har fått, sender det et signal om at kristendommen er viktigere enn andre verdensreligioner og livssyn.

Annonse

Endringene som Solberg-regjeringen gjorde var ikke kunnskapsbaserte, men ideologisk og religiøst forankret. I høringen om å legge til K-en i RLE-faget var nesten alle imot, inkludert de fleste kristne organisasjonene.

Human-Etisk Forbund mener derfor at fagets tittel nå bør endres tilbake til «Religion, livssyn og etikk», og at læreplanen bør endres slik at den ikke favoriserer kristendommen.

Regionlagsleder Therese Gedde
Human-Etisk Forbund, Buskerud regionlag

Del:
Annonse