21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fra lørdagens gaveutdeling i rådhuset. Fv. Knut Kvale, Jon Erik Lund, Øyvind Saastad, Helge Nilsen, Tormod Brenden og Elisabeth Spiten Engh.

Snart jul: Kom med 1,1 mill. i gaver til lag og foreninger i Øvre Eiker

Tre foreninger og én stiftelse trenger ikke vente på julenissen for gaver. Han kom nemlig lørdag i skikkelsen til Jon Erik Lund i Gjensidigestiftelsen. Med seg hadde han sjekker på til sammen 1.142.383 kroner.
Annonse

Det var fire personer fra hver sin forening og stiftelse som møtte opp på rådhuset lørdag. Ordfører Knut Kvale hadde åpnet «storstua» for å bli med på denne overrekkelsen av litt tidlige julegaver. Han fikk selvsagt æren av å overrekke sjekkene på vegne av stiftelsen.

Fiskum Idrettslag fikk 112.602 kroner
Fiskum Idrettslag ønsker å opprette et senter for å holde norske baketradisjoner i hevd. Det skal gjøres ved et samarbeid mellom pensjonister, skoler og barn i området. Planen er å bygge en skikkelig steinovn for brødbaking utenfor Fiskumhytta.

Annonse

Det var Øyvind Saastad som tok imot sjekken på 112.602 kroner på vegne av idrettslaget. Han kunne fortelle om et prosjekt de kaller fra jord til bord og som skal lære barn om dyrking, behandling og ikke minst baking.

Ifølge ordføreren er Øvre Eiker et ideelt sted for dyrking av blant annet hvete. Klima og luftfuktighet gjør at vi får topp kvalitet på kornet og derfor godt egnet til blant annet baking.

Stiftelsen CRUX fikk 514.781 kroner
Elisabeth Spiten Engh mottok sjekken på vegne av stiftelsen i Hokksund. Foruten å drive bruktbutikk i Stasjonsgata, har de nå startet opp med et arbeidstreningsprosjekt på en gård like ved Eiker Gårdsysteri.

Her får deltakere med psykiske eller rusrelaterte problemer jobbe i friluft gjennom et sosialt prosjekt. Men det er dårlig med toalettfasiliteter på stedet. I tillegg er det planer om å kjøpe inn en traktor som kan brukes til vedhogst og tyngre gårdsarbeid. I tillegg skal bonden som eier stedet få noen kroner i «husleie».

Ifølge Elisabeth Spiten Engh er det mange i Øvre Eiker som trenger hjelp til å komme videre i livet og som kan ha nytte av et slikt arbeidstreningsprosjekt som dette.

MS Eikern venneforening
225.000 kroner sto det på sjekken som Helge Nilsen mottok på vegne av venneforeningen til MS Eikern. Pengene skal brukes til å lage en sosial møteplass gjennom neste sommer der «vanlige folk» kan dra på subsidierte turer på Eikern kombinert med servering, aktiviteter og et aktuelt tema for dagen.

Venneforeningen skal være med på dette opplegget og bistå med folk og på den måten ta et større samfunnsansvar for publikum.

Øvre Eiker Idrettsråd
Idrett er langt mer enn fotball og håndball. E-sport er på full fart inn i Øvre Eiker, og her har Skotselv gått foran. Nå vil Øvre Eiker Idrettsråd etablere noe de kaller for Online Aktiv Øvre Eiker.

Dette skal være et samarbeidsprosjekt med Hokksund Idrettslag og bidra til at enda flere kan drive med E-sport. Modellen er den som kjøres i Skotselv der medlemmene også må være fysisk aktive – ikke bare sitte og spille foran skjermer. Fordelen de har er at idrettshallen er i samme bygg som klubbens lokaler.

Idrettsrådet har fått 290.000 kroner til dette tilbudet.

Hilser aktiviteten velkommen
Ordfører Knut Kvale er godt kjent med E-sporten og måten de driver med. Han hilser derfor et utvidet tilbud velkommen.

– Det er også viktig at vi får tilbake ungene vi har mistet etter at koronaen slo til. Men også de voksne må komme tilbake som trenere og ledere, sa han.

Deler ut to ganger i året
Gjensidigestiftelsen jobber for å skape et sunnere og mer aktivt samfunn gjennom å støtte ildsjeler og frivillige organisasjoner.

Det ideelle formålet handler om at stiftelsen gjennom gaveutdelinger skal fremme trygghet og helse. Dette skal skje i samsvar med stiftelsens grunnverdier som er «Forebyggende – Utviklende – Aktivitetsskapende – Samfunnsbyggende».

Fra og med etableringen i oktober 2007 og frem til 2016 har Gjensidigestiftelsen tildelt i alt 1,4 milliarder kroner til over 5.200 prosjekter som fremmer trygghet og helse.

Dagens tildeling til Øvre Eiker er noe av det største som er gitt en enkeltkommune samtidig. 1.142.383 kroner er penger som kommer godt med. Jon Erik Lund i Gjensidigestiftelsen håper han kan fortsette å være «julenisse» og dele ut viktige gaver til lag og foreninger.

Del:
Annonse