14. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Forfatter av leserinnlegget - Adrien Lenerand.

Ingen demokratisk seier å gå tilbake til Buskerud

LESERINNLEGG: Buskerud reddes av at folk bor og jobber her - ikke av statlige overføringer. Det hjelper ikke at fylkeskommunen har lokalkunnskap og lokalt engasjement hvis de ikke har nok midler til å finansiere innbyggernes tjenester.
Annonse

I et leserinnlegg fra Senterpartiet hevder Olav Skinnes & Magnus Weggesrud at det vil være en stor seier for demokratiet dersom Buskerud fylkeskommune kommer tilbake.

Det de imidlertid unnlater å svare på er hvordan de skal redusere de økonomiske utfordringene til Buskerud uten å ty til staten for å hjelpe dem.

Annonse

En bærekraftig fylkeskommune er ikke avhengig av statlige overføringer for å overleve – den klarer seg selv gjennom å skape gode bo- og arbeidsforhold. Hvis Senterpartiet tror at staten skal redde Buskerud i all evighet gjennom å bedre inntektssystemet er det ganske naivt. I verste fall fører det til at fylkesrådet tapper regjeringen for penger som kunne gå til viktigere ting.

Å nå klimamålene, å få bedre lærere i skolen og styrke helsetjenesten er bare noen av prioriteringene som er viktigere enn å innføre mindre fylkeskommuner. Spesielt når det ikke kan dokumenteres at mindre fylkeskommuner fører til økt demokrati.

Så hvor får Senterpartiet det fra at demokratiet vil styrkes med å gå tilbake til Buskerud? Det er i alle fall ikke noe forskning som tilsier at det er størrelsen på fylkeskommunens som bestemmer det.

Fortsetter Senterpartiet å lene seg på statlige overføringer for å løse problemene sine vil det til slutt ikke være mer penger igjen til å innfri alle valgløftene deres. Da må de i så fall finne pengene et annet sted. Enten ved å kutte ned i tilbudene, bruke mer oljepenger eller ved å øke skattene. Med litt hjelp fra SV og Arbeiderpartiet vil ikke dette bli et problem for Senterpartiet.

Skal vi fortsette å tilby gode tjenester må vi sørge for at flere ønsker å bo og jobbe i Viken. Lykkes vi med det vil det smitte positivt over på Buskerud. Hvis fylkesrådet imidlertid gjenoppretter Buskerud fylkeskommune vil befolkningsgrunnlaget vårt etter all sannsynlighet gå ned. Buskerud vil fortsette å eksistere uansett om vi har Viken eller ei. Forskjellen er bare at vi får mindre penger til vei og videregående uten Viken, mens vi kan få et betydelig bedre økonomisk handlingsrom med Viken.

Hadde fylkesrådet vært litt mer tålmodig kunne vi ventet med å se hva de reelle effektene av Viken var før de tok en beslutning. Nå står vi i en situasjon der beslutningsgrunnlaget er usikkert. Dessverre er det viktigere for Senterpartiet å ha små fylkeskommuner istedenfor å sørge for at de er bærekraftige.

Adrien Lenerand
Fylkesleder i Buskerud Unge Høyre

Del:
Annonse