29. juni 2022

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

60 prosent av alle som omkom i drukningsulykker i 2021 var over 60 år.

75 mennesker druknet i 2021 – de fleste var menn over 60

75 personer omkom i drukningsulykker i 2021. Ifølge Redningsselskapets drukningsstatistikk er det en nedgang på 14 prosent sammenlignet med året før. Hele 60 prosent av de som omkom var 60 år eller eldre.

– De fra 60 år og oppover utgjør 22 prosent av befolkningen i Norge, og er dermed sterkt overrepresentert på drukningsstatistikken, sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet.

– For å lykkes i arbeidet med å redusere antall drukningsdødfall i Norge i årene framover, er det helt nødvendig å bruke ressurser på tiltak som treffer den godt voksne delen av befolkningen, fortsetter Krangnes.

Annonse

Nedgang i fall fra land og bading
Nedgangen er størst i ulykker etter fall fra land. Det var også en nedgang i drukning i forbindelse med bading.

– Barn og unge mellom null og 25 år er vanligvis den gruppen som er mest utsatt for badeulykker, men i 2021 omkom ingen i denne aldersgruppen. Det er gledelig, sier Krangnes.

Halvparten av de som omkom i badeulykker i fjor var i 70- og 80-årene, noe som også har vært tilfellet i de foregående årene.

– Det kan være at noen stoler på ferdigheter de har hatt tidligere i livet, og overvurderer nåværende ferdigheter og fysikk. Internasjonal forskning viser også at underliggende sykdommer kan være medvirkende årsak til drukningsulykker i denne aldersgruppen, sier Tanja Krangnes.

Flere ulykker fra fritidsbåt og under bading
Samtidig økte antall drukningsulykker fra fritidsbåt med 25 prosent, fra 20 omkomne i 2020 til 25 i 2021.

Ni personer druknet etter fall gjennom is. Det er tre ganger så mange som i 2020.

– Vi må 30 år tilbake i tid til 1991, da 10 personer omkom, for å finne flere drukningsulykker etter fall gjennom isen. Snittet er på tre – fire ulykker i året, sier Krangnes.

87 prosent av alle som druknet i fjor var menn, mens 13 prosent var kvinner. 4 prosent var barn og unge under 18 år.

Flest drukningsulykker i Troms og Finnmark
I Vestland og Troms og Finnmark omkom 13 personer i drukningsulykker i 2021. Tett fulgt av Viken med 12 drukningsdødsfall.

– Ser vi dette opp mot antall innbyggere i fylket, hadde Troms og Finnmark hele 5,3 drukningsdødsfall pr 100 000 innbyggere i 2021. Snittet i Norge var på 1,4, sier Krangnes.

Én person omkom i desember
Kun én person omkom som følge av drukning i desember 2021. En mann i slutten av 60-årene ble funnet omkommet nærheten av en båt utenfor Namsos i Trøndelag. 

Mest mulig relevant statistikk for å forebygge ulykker
Redningsselskapets drukningsstatistikk viser en reell nedgang i antall drukningsdødsfall i 2021 fra året før. En del av denne nedgangen skyldes arbeidet med å ta suicidale hendelser ut av statistikken, som skjer i dialog med politiet. Suicidale hendelser utelukkes for at Redningsselskapets drukningsstatistikk skal være relevant for å forebygge drukning som skyldes ulykker.

Merk at drukningsstatistikken kan endres ved ny informasjon om enkelthendelser. Ved utgangen av 2021 ble to hendelser tatt ut av statistikken etter nye opplysninger om dødsårsak. En ulykke er flyttet fra «fritidsbåt» til «fall fra land». Det er også gjort justeringer underveis i 2021.

Fylkesvis fordeling (2020 i parentes)
Troms og Finnmark: 13 (9)
Nordland: 3 (10)
Trøndelag: 7 (5)
Møre og Romsdal: 2 (5)
Vestland: 13 (12)
Rogaland: 6 (10)
Agder: 5 (4)
Vestfold og Telemark: 5 (6)
Viken: 12 (19)
Innlandet: 8 (6)
Oslo: 1 (2)

Ni personer druknet etter å ha gått gjennom isen i 2021. (Illustrasjonsbilde)
Del: