24. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommunen er fra 1. februar pliktig til å tilby utskrift fra koronatester i et såkalt koronasertifikat. Det er viktig for alle som ikke takler det digitale. (Illustrasjon: FHI)

Kommunen skal tilby utskrift av testresultat fra koronasertifikat

Alle som ønsker utskrift av testresultat fra koronasertifikatet, skal få det. Kommunene får nå plikt til å tilby utskrift av testresultat til alle som ønsker det. Dette er spesielt viktig for alle ikke-digitale innbyggere.
Annonse

Koronasertifikat utstedes elektronisk via Helsenorge.no, eller Helfo sender utskrift på papir til dem som ikke har smarttelefon. På grunn av tiden det tar å sende brev i posten, kan Helfo bare sende utskrift av koronasertifikater basert på vaksine eller gjennomgått sykdom, ikke test. Testresultatet vil i de fleste tilfeller være ugyldig innen brevet kommer fram.

For at også ikke-digitale brukere skal kunne få koronasertifikat basert på testresultat, har Helse- og omsorgsdepartementet fastsatt en forskrift som gir kommunene plikt til å tilby utskrift. Plikten skal gjelde fra 1. februar. Også før den tid har kommunene anledning til å tilby slik utskrift.

Annonse

Plikten til å tilby utskrift gjelder bare dem som har tatt test ved kommunens teststasjoner, men forskriften åpner for at kommunen kan velge å skrive ut koronasertifikat for dem som har testet seg andre steder. Plikten er begrenset til koronasertifikat basert på test, slik at kommunene ikke blir belastet med å skrive ut sertifikater basert på vaksine og gjennomgått sykdom. Det fortsetter Helfo med.

Dersom enkelte kommuner likevel ønsker å tilby utskrift av gyldig koronasertifikat også basert på vaksine og gjennomgått sykdom, gir forskriften dem anledning til selv å lage retningslinjer for det.

Det er tidligere besluttet at kommunene har ansvaret for å teste til koronasertifikat til innenlands bruk og til reise utenlands. Kommunenes kostnader i forbindelse med testing blir kompensert. Kommunenes utgifter til å tilby utskrift av gyldig koronasertifikat regnes som en koronarelatert utgift, og dekkes gjennom de ordinære kompensasjonsordningene for kommunesektoren.

Del:
Annonse