21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ole Arne Holth og Per Skorge foran tømmerhengeren til Holth. (Foto: Roar Ree Kirkevold, Magasinet Skog)

Fikk fullt gjennomslag for tømmerhengere – slipper bøter fra vegvesenet

Det siste året har uteapparatet til Statens vegvesen bøtelagt skogbrukere som har kjørt tømmerhengere på offentlig vei for å komme fram til skogen. Dette har aldri vært gjort tidligere og har vakt sterke reaksjoner. Statens vegvesen mente at disse hengerne skulle vært registrert.
Annonse

Men Statens vegvesen gir nå tømmertilhengere som er kjøpt før 1. januar 2022 amnesti fra registreringsplikten. Dermed kan disse kjøres på offentlig vei uten risiko for bøter slik de har fått til nå.

– Det er en veldig god nyhet for alle som bruker tømmerhenger, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Annonse

Mange skogeiere bruker landbrukstraktor og tømmertilhenger ved drift i egen skog. Den siste tida har Statens vegvesen bøtelagt enkelte skogbrukere som har kjørt med uregistrerte tømmerhengere på offentlig vei. Samtidig har det vært vanskelig å få registrert slike tilhengere fordi de ofte er flere år gamle, og fordi det er vanskelig å skaffe dokumentasjonen som behøves for å få på skilt.

– Dette har ført til stor frustrasjon blant skogeierne. Det at det nå gis fritak for registreringsplikt for tømmerhengere som er kjøpt inn før 1. januar 2022, er derfor en god løsning for skogbruket, sier Skorge.

Vedtaket er et resultat av et målrettet arbeid fra Norsk Landbruksrådgiving, Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund. Traktor- og Landbruksmaskinimportørenes Forening har også deltatt i prosessen. Organisasjonene har gjennom lang tid tatt opp problemstillingen. Gjennom et initiativ fra organisasjonene våren 2021 ble det mer fart på sakene. Vegdirektoratet forsto alvoret og fant altså en løsning som er gjort gyldig fra 1. januar 2022.

– Statens vegvesen har kommet landbruksnæringa i møte på en god måte og kommet fram til en løsning som i stor grad samsvarer med praksis i våre naboland. Det er grunn til å gi Statens vegvesen ros for arbeidet med å finne en løsning slik at disse tømmertilhengerne kan brukes uten unødige begrensninger, sier Amund Johnsrud, seniorrådgiver i Norges Bondelag.

Den nye bestemmelsen innebærer at tilhenger til traktor får unntak fra registreringsplikt i følgende tilfeller:

«Tilhenger til registreringspliktig traktor eller motorredskap når tilhengeren er kjøpt ny før 1. januar 2022, og ikke er registrert før 1. januar 2022.»

– Det er viktig å understreke at fritaket for registreringsplikt ikke medfører lavere krav til sikkerhet på disse til hengerne. De tekniske kravene, blant annet til lys og bremser, gjelder uavhengig av registreringsplikten, sier Jogeir Agjeld, ansvarlig for maskinteknikk i Norsk landbruksrådgivning.

Jogeir Agjeld, ansvarlig for maskinteknikk i Norsk landbruksrådgivning, understreker at det er viktig at hengerne tilfredsstiller de tekniske kravene uavhengig av registreringsplikten.
Del:
Annonse